Naturfagslærer +

Synes du, at matematik og naturfag er spændende? Vil du gerne fordybe dig i fagene? Og har du lyst til at undervise i naturfag og matematik for de ældste elever i skolen? Så vælg Naturfagslærer+ og få undervisningskompetence i matematik (4.-10. klasse), biologi, fysik/kemi og geografi

 

Hvis du interesserer dig for matematik og naturfag, og gerne vil undervise i naturfag og matematik for de ældste elever i skolen, så er Naturfagslærer+ et godt valg for dig. Med profilen får du både biologi, fysik/kemi, geografi og matematik for 7.-10. klasse.

Naturfagslærer+ er en særlig tilrettelagt profil, hvor du får et ekstra undervisningsfag og kompetence til at undervise i alle udskolingens naturfag. I profilen vægtes samspillet mellem fagene, og undervisningen er en kombination af fælles moduler mellem de fire fag, og moduler, hvor du studerer fagene enkeltvis.

Fagligt samspil og faglig fordybelse

I den naturfaglige profil lærer I både, hvordan de naturfaglige fag spiller sammen og beriger hinanden. Og samtidig er der faglig fordybelse i hvert enkelt af de fire fag.

Variation i undervisningen

Vælger du Naturfagslærer+, kommer du til at arbejde med en undersøgende tilgang til matematik og de andre naturfaglige undervisningsfag. Der vil både være ekskursioner, felt- og laboratoriearbejde og problemløsning. Du vil desuden lære om fagenes betydning i det moderne samfund. Og om fagenes betydning for dine elevers almendannelse.

Eksempler på fælles undervisningstemaer

Som en del af undervisningen er der flere forskellige temaer på tværs af fagene. Det kan være emner som fx:

  • Bæredygtighed - fællesfaglig naturfagsundervisning mellem biologi, fysik/kemi og geografi.
  • Matematiske modeller anvendt i naturfag, som fx:
  • Legemers afkøling som, hvornår er kaffen kold?
  • Cellevækst - fx kræftceller
  • Hvor mange mennesker bliver vi på jorden?