Markedsføringsøkonom

På uddannelsen til markedsføringsøkonom i Horsens lærer du, hvordan man lancerer og markedsfører produkter og serviceydelser til forskellige målgrupper på markedet. Du kommer til at arbejde med cases fra det virkelige liv og lærer at anvende marketingsoftware og -teknologi. Som færdiguddannet markedsføringsøkonom kan du arbejde med en bred vifte af opgaver indenfor markedsføring og salg, økonomi, organisation og ledelse samt international handel og kommunikation.

Type

Erhvervsakademi-uddannelse

Varighed

2 år

Studieby

Horsens

Studiestart

August

Praktik

12 uger

OBS:

Der bliver ikke optaget nye studerende på uddannelsen i 2024

Nyt på uddannelsen

Fra sommeren 2023 har vi på markedsføringsøkonom uddannelsen i Horsens skruet op for undervisning i digitale metoder.

Det betyder, at du bliver knivskarp til at udvikle virksomheders forretningsprocesser og kundekontakt ved hjælp af marketing software og data.

Om uddannelsen til Markedsføringsøkonom

 • Markedsføringsøkonomuddannelsen har studiestart i september. Du er garanteret en studieplads, hvis du lever op til adgangskravene. Der er frit optag på uddannelsen.

  Adgangskrav til kvote 1

  Du skal have en af disse eksamener for at søge om optagelse:

  • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)
  • Højere forberedelseseksamen (hf) 
  • Højere handelseksamen (hhx) 
  • Højere teknisk eksamen (htx) 
  • Studentereksamen (stx) 
  • Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux) 

  Adgangskrav til kvote 2

  • Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
  • Anden adgang: Adgangseksamen til markedsføringsøkonom. Specifikke adgangskrav: Matematik B og Engelsk C

  Specifikke adgangskrav til både kvote 1 og kvote 2

  • Matematik (B-niveau) eller Virksomhedsøkonomi (B-niveau)
  • Engelsk (C-niveau)

  Begge krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2. Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?

  Læs mere om adgangskrav

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  På optagelse.dk vælger du Markedsføringsøkonom i Horsens. 
  KOT-nummer 79460 (Horsens)

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart
   

  Betaling for uddannelsen

  Studieprøven i dansk

  Alle udenlandske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle fire dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02, eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber, inden den 5. juli kl. 12.00. Læs mere her

  Ansøgere fra Norden og ansøgere med eksamen fra Duborg Skolen og A.P. Møller Skolen er undtaget fra dette krav

  Du kan søge om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Kontakt vores meritansvarlig, hvis det er aktuelt for dig:

  Jes Holten Lützhøft
  Pædagogisk leder
  E: jehl@via.dk

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Markedsføringsøkonom, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse.

  Betinget optag

  Der er mulighed for betinget optag på uddannelsen. Læs mere her

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

 • Markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse med to års undervisning primært inden for markedsføring og salg.

  Uddannelsen fokuserer, ligesom erhvervslivet, på team- og projektarbejde. Du kommer til at arbejde med tværfaglige virksomhedsprojekter, der ligger tæt på virkelighedens konkrete arbejdsopgaver.

  Markedsføringsøkonom er for dig, der gerne vil arbejde med digital markedsføring, professionel og praktisk kommunikation, bæredygtighed, entreprenørskab og kreativitet eller rationel beslutningsstøtte, dvs. økonomi, statistik og erhvervsret. 

  1. semester: Forretningsforståelse, metode og markedsforståelse

  På 1. semester fokuserer vi primært på, hvilke elementer en virksomhed består af, hvordan de hænger sammen og hvordan de kan tilpasses den situation, virksomheden befinder sig i. 

  Fagområder: international markedsføring og salg, økonomi, markedskommunikation, organisation og ledelse, supply chain management og erhvervsret.

  2. semester: Taktisk og operationel markedsføring B2C og B2B. 

  Samme fag som på 1. semester. Men på 2. semester dykker vi mere ned i de forskellige fagområder og arbejder med konkrete opgaver:

  • Hvordan planlægger man analyser af markedet og kunder?
  • Hvordan laver man markedsføringsplaner? 
  • Hvordan udfører man marketingkampagner i praksis?

  3. semester: International markedsføring og salg samt økonomi

  Vi fokuserer på, hvordan virksomheden markedsfører sig på internationale markeder? Hvad skal man være opmærksom på, når man arbejder internationalt? Hvordan sikrer virksomheden sig, at den udfører sine aktiviteter profitabelt, når den bevæger sig ud i verden? 

  Du kan vælge mellem flere valgfrie fag:

  • Digital markedsføring
  • Professionel og praktisk kommunikation
  • Bæredygtighed
  • Entreprenørskab og kreativitet
  • Rationel beslutningsstøtte (økonomi, statistik og erhvervsret)

  4. semester: Praktik og afsluttende projekt

  På 4. semester er du i praktik i en virksomhed, som du selv vælger, hvorefter du skriver dit afsluttende projekt. 

  Praktikken varer minimum tre måneder. Du skriver typisk dit afsluttende eksamensprojekt på baggrund af praktikopholdet, dvs. med afsæt i en problemstilling du har identificeret i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Du vælger selv, om du vil tage din praktik i en dansk eller en international virksomhed.

  Uddannelsen begynder med en studiestartsprøve

  Senest en måned efter studiestart skal du gennemføre og bestå en test for at kunne fortsætte på uddannelsen til markedsføringsøkonom.

  Formålet med studiestartsprøven er at sortere inaktive studerende fra uddannelsen.

  Du kan læse mere om studiestartsprøven i studieordningen.

  Tal og fakta om uddannelsen til markedsføringsøkonom

  Her kan du finde studieordning og andre relevante oplysninger om uddannelsen til markedsføringsøkonom.

  Se tal og fakta om uddannelsen

   

 • På markedsføringsøkonomuddannelsen får du klasseundervisning, hvor teorien bliver bundet sammen med konkrete cases fra virksomheder. Uddannelsen har et tæt samarbejde med lokale virksomheder, som du får gavn af under hele din uddannelse.

  På uddannelsen fokuserer vi, ligesom erhvervslivet, på team- og projektarbejde. Du kommer blandt andet til at arbejde med flere tværfaglige virksomhedsprojekter.

  Virksomhedsbesøg

  Vi arrangerer studieture, hvor vi besøger en virksomhed. Her møder vi erfarne fagfolk i branchen, der fortæller om deres arbejdsområde og arbejdsmetoder, fx hvordan man lancerer en ny produktserie, analyserer målgruppens behov, laver en markedsføringsplan, en reklamekampagne eller hvordan man kommer ind på det internationale marked. 

  Forventninger til dig som studerende

  Markedsføringsuddannelsen er et fuldtidsstudie med en gennemsnitlig arbejdsindsats på ca. 40 timer om ugen.

  Den skemalagte undervisning kan variere fra uge til uge. Vi forsøger at have en skemafri studiedag hver uge for at give plads til forberedelse og studiegrupper. 

  Se eksempel på et ugeskema (pdf)

  Særligt for nye studerende

  Vi arrangerer et fælles introforløb for alle nye studerende med fællesspisning og rundvisning på campus. Det hjælper dig til at komme godt i gang med dit nye liv som studerende, og du lærer dine nye klassekammerater at kende. 

  Alle nye studerende bliver introduceret til studiegruppens funktion, og hvordan man samarbejder i en gruppe. På uddannelsen bliver der etableret studiegrupper med alle studerende.

  Campus Horsens

  Markedsføringsøkonom uddannelsen holder til på Campus Horsens. Her får du et studieliv på en stor campus med ca. 2.900 studerende og 27 uddannelser.

  Campus Horsens har et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden. 

 •  På markedsføringsøkonomuddannelsen skal du på 4. semester i praktik i en virksomhed.

  Praktikken varer minimum tre måneder. Du skriver typisk dit afsluttende eksamensprojekt på baggrund af dit praktikophold, dvs. med afsæt i en problemstilling du har identificeret i samarbejde med praktikvirksomheden.

  Du vælger selv, om du vil tage din praktik i en dansk eller en international virksomhed.

  Få god erfaring med arbejdsmarkedet

  I praktikken får du brugt din viden fra studiet i praksis. Du får en forsmag på det arbejdsliv, der venter som færdiguddannet markedsføringsøkonom.

  I løbet af praktikken deltager du i virksomhedens arbejde og aktiviteter med konkrete opgaver, fx:

  • Kundebesøg
  • Analyse af kundegruppens behov
  • Markedsføringskampagner og materialer
  • Opgaver på virksomhedens hjemmeside og sociale medier

  Du har en praktikvejleder på virksomheden og på uddannelsen, som sikrer dig kvalitet i opholdet.

  Økonomi under praktikken

  Du får SU under dit praktikophold.

  Find det rigtige praktiksted

  Vi har kontakt til en række virksomheder, der ansætter markedsføringsøkonomer. Du har selv ansvaret for at finde din praktikplads, og du kan bruge vores kontaktnet til at finde en virksomhed, der arbejder med dét, du interesserer dig for.

 • Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og bruge din faglighed.  Efter to års uddannelse er du som markedsføringsøkonom klar til mange forskellige job inden for markedsføring og salg i Danmark og udlandet.

  Hvilken jobtitel vil du have?

  Som markedsføringsøkonom kan du arbejde inden for fx marketing, reklame, salg og eksport. 

  Som nyuddannet kan din jobtitel typisk være salgs- eller marketingassistent, marketingkoordinator, sælger, reklamekonsulent eller informationsmedarbejder.

  Hvis du vil være selvstændig, får du på uddannelsen undervisning i entreprenørskab. Nogle vælger efterfølgende at etablere sig som rådgivere inden for fx digital markedsføring.

  Du kan videreuddanne dig til bachelor

  Du kan vælge at videreuddanne dig og tage en overbygning på 1½ år, så du bliver professionsbachelor.

  Den danske uddannelse International Handel og Markedsføring kan læses som en overbygning på Markedsføringsøkonomuddannelsen.

  Hjælp til din fremtidige karriere

  På Campus Horsens har vi et Karrierecenter, som kan hjælpe dig med overgangen fra at være studerende til at blive en del af arbejdslivet. 

  Karrierecentret tilbyder rådgivning om at finde studiejob, praktik eller fuldtidsjob. De kan også rådgive dig om, hvordan man skriver et CV og ansøgninger, og så arrangerer de blandt andet Company Dating, hvor studerende og virksomheder møder hinanden på en uformel måde.

 • Hos VIA arbejder vi henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her, eller læs mere om, hvad internationalisering betyder i VIA her.

  Som studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen kan du vælge at tage på praktikophold i udlandet på 4. semester. 

  Udlandspraktik giver dig en god erfaring med, hvad det vil sige at bo og arbejde i udlandet. Med udlandspraktik får du nogle helt særlige kompetencer til at arbejde i et internationalt miljø efter endt uddannelse.

  Internationalt studiemiljø på campus

  På Campus Horsens er halvdelen af de ca. 4.000 studerende internationale studerende. Det internationale studiemiljø giver dig også et godt afsæt for at arbejde internationalt. For her lærer du at arbejde sammen med studerende fra andre lande, med andre sprog og en anden kultur.

  Kontakter i hele verden

  Hvis du vil til udlandet, har vi på uddannelsen og på Karrierecenter på Campus Horsens kontakter til virksomheder rundt om i verden.

 • Kontakt studievejleder

  Kirsten Samsøe Teilmann
  T: 87 55 36 66
  E: kste@via.dk

  Kontakt uddannelsen

  VIA Markedsføringsøkonom
  Campus Horsens
  Banegårdsgade 2
  DK-8700 Horsens 

  T: +45 87 55 00 20. Telefonerne er åbne mandag-torsdag kl. 07:30 – 15:30, fredag kl. 07:30 – 15:00
  E: horsens@via.dk   

  Find os på Google Maps.

Mød studerende og færdiguddannede fra uddannelsen til markedsføringsøkonom

Kom med rundt på Campus Horsens

Se med, når Benjamin og Frederikke, som læser markedsføringsøkonom / international handel og markedsføring, viser dig rundt på campus og fortæller om uddannelsen.