Forskningens Døgn 2021

Få et indblik i forskningens fascinerende verden, når VIA University College inviterer til en række events i forbindelse med Forskningens Døgn 2021. 

Forskningens Døgn logo

Kom med inden for

I VIAs syv forsknings- og udviklingscentre forsker vi i alt lige fra bæredygtige tekstiler og rent drikkevand til demens og fritidspædagogik – og nu har du muligheden for at komme med indenfor. 

I forbindelse med Forskningens Døgn 2021 kan du deltage i en række events og blive klogere på blandt andet dit tøjs klimaaftryk, oversvømmelser ved kystbyerne og bæredygtig energiproduktion. 

Læs mere om de enkelte events og find links til deltagelse nedenfor. 

26. og 27. april: Bæredygtig tekstilproduktion og tekstilforbrug 

bæredygtig tekstil

Vidste du, at du at du sætter et kraftigt klimaaftryk gennem dit tøjvalg?

Lær dit tøj at kende på en ny måde og bliv ført tilbage til der, hvor fibrene i dit tøj kommer fra, lær om fibrenes vej til dit yndlingstøj, og hvad det betyder for miljøet. Få også indblik i, hvordan dit tøj kan produceres mere bæredygtigt, hvad der har betydning for hvor lang tid du bruger dit tøj, og hvad det kan bruges til, når du engang ikke bruger det længere.

Du kan tilmelde dig de interaktive workshops via links nedenfor. 

Praktisk information

Interaktiv workshop

Tid: 26. april 2021, kl. 10.00-12.00. Sted: Online 

Tid: 27. april 2021, kl. 14.00-16.00. Sted: Online

Fagområde og arrangør: Kultur og samfund, naturvidenskab, teknologi og innovation. VIAs Forskningscenter for kreative erhverv og professioner. 

Målgruppe: 7.-10. klasse, ungdomsuddannelser, voksne

Links:

Tilmelding til workshoppen 26. april 

Tilmelding til workshoppen 27. april 

Der er begrænsede pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Deltagere får tilsendt et Zoom-link til workshoppen senest den 23. april. 

23.-29. april: Hvad er dit yndlingstøj?

strik

Gennem vores interaktive platform, MIRO, kan du blive klogere på tøj, bæredygtighed og klima. Den interaktive MIRO-platform kan tilgås døgnet rundt hele Forskningens Døgn-ugen.  

Praktisk information

Interaktiv platform

Tid: Hele ugen, døgnet rundt. Sted: Online 

Gå til platformen her

26. april: Klimaforandring og påvirkning af nedsivningsanlæg

Tulipgrunden ved Aarhus

Klimaforandringerne ændrer nedbørsmønstrene og udfordrer det eksisterende kloaknet med oversvømmelser til følge. For at imødekomme klimaudfordringen og samtidig skabe smukke byrum, bliver der i stigende grad arbejdet med klimatilpasningsløsninger, hvor regnvandet samles i bassiner og nedsives til undergrunden.

Tulipgrunden i Aarhus er et af de mange industriområder, der omdannes til moderne boligområde. Her aflastes kloarkerne ved opsamling og infiltration af regnvand til undergrunden. Nedsivning af regnvandet kan dog også have negative konsekvenser for byerne. F.eks. kan det medføre stigende grundvand, som kan reaktivere gamle forureninger eller medføre vandskader i omkringliggende bygninger. 

Bliv klogere på, hvilke udfordringer der er ved nedsivningsanlæg og hvilke betydninger klimaforandringerne har for grundvandsstand og forureninger.  

Praktisk information

Interaktivt foredrag

Tid: 26. april 2021, kl. 10.00-11.00. Sted: Online (live fra Tulipgrunden i Aarhus). Device påkrævet for aktiv deltagelse og for at se animationer.

Fagområde og arrangør: Naturvidenskab. VIAs Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima

Målgruppe: 7.-10. klasse, ungdomsuddannelser, voksne

Link: Deltag på Zoom her 

28. april: Løsninger på stigende grundvand og oversvømmelser i de danske kystbyer

stigende grundvand

Har du nogensinde overvejet, at man kan blive oversvømmet nedefra? 

Fjollet som det lyder, er det en realitet og et stigende problem i mange danske kystbyer. Vi tager dig med til Juelsminde og fortæller om, hvordan det stigende havniveau påvirker grundvandsstanden, hvilke udfordringer det giver, og vigtigst af alt; hvad vi kan gøre ved det.  

Aktiviteten vil være en kombination af oplæg on-location, korte film og mulighed for at stille spørgsmål og deltage i en Kahoot-quiz.

Praktisk information

Foredrag med quiz

Tid: 28. april 2021, kl. 09.00-10.00. Sted: Online (live fra Juelsminde)

Fagområde og arrangør: Naturvidenskab, teknologi og innovation. VIAs Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima

Målgruppe: 7.-10. klasse, ungdomsuddannelser, almene borgere i kystnære byer, hvis bebyggelse er truet af stigende grundvand.

Link: Deltag på Zoom her 

29. april: Klimaveje – fremtidens grønne multifunktionelle veje 

Klimavejen

Klimavejen i Hedensted er en del af et stort tværkommunalt klimaprojekt. Klimavejen er både en klimatilpasningsløsning (håndtering af overfladevand) og en klimaforebyggelsesløsning (bæredygtig energiproduktion).

Klimavejen består af et 50 m vejstykke med åben asfalt, hvor regnvandet siver gennem asfalten og ned i vejkassen. Klimavejen kan håndtere alt overfladevand der lander på vejen uden at belaste kloaknettet. I vejkassen er der etableret et jordvarmesystem, der trækker energien ud af regnvandet og den omkringliggende jord, og bruger vandet til at opvarme et nærliggende børnehus.

Ved Forskningens Døgn formidler vi Klimavejens historie, ydeevne, muligheder og perspektiver.

 

Praktisk information

Foredrag

Tid: 29. april 2021, kl. 10.00-11.00. Sted: Online (live fra Lemvig)

Fagområde og arrangør: Naturvidenskab, teknologi og innovation. VIAs Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima

Målgruppe: 7.-10. klasse, ungdomsuddannelser, voksne

Link: Deltag på Zoom her