Velkommen til Forskningens Døgn på VIA Campus Aarhus C

Til Forskningens Døgn 2019 tirsdag den 30. april på Campus C kombinerer vi forskningsoplæg i topklasse med nogle uhøjtidelige og hyggelige rammer.

Vi har droppet den klassiske forelæsning i et auditorium og bringer i stedet forskningen helt ind i epicenteret på vores campus, nemlig kantineområdet og atriet.

Her kan du komme og høre spændende forsknings-oplæg og interviews alt imens du nyder en forfriskning og lytter til tonerne fra en DJ, som sætter en behagelig loungestemning i pauserne.

Til slut i programmet kåres vinderen af Innovationsprisen 2019, som er en årlig konkurrence for alle landets studerende på videregående uddannelser.

Alle arrangementer er åbne for alle, og det er gratis at deltage.

Når det officielle program er slut, åbner Cerescaféen dørene til Forskning og Fadøl.

Kom med til en hyggelig eftermiddag på VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, hvor vi endnu en gang hylder forskningen. 

Program

Få et overbliv over arrangementerne her

 • Kom ud over rampen

  Tidspunkt

  Kl 11.45 - 12.15 på scenen i atriet, bygning B

  Kom til et underholdende oplæg om faglig formidling og personlig gennemslagskraft med skuespiller Pia Mourier.

  Når Pia Mourier fortæller om kroppens sprog, stemmens og vejrtrækningens påvirkning og om hvordan du gør dit budskab enkelt og forståeligt for alle, så gør hun det med stor indlevelse.

  Pia Mourier har arbejdet mange år som professionel skuespiller, instruktør og speaker og bruger nu sine erfaringer fra denne verden til at undervise i formidling. 

  Oplægget er relevant for alle hvad enten du er forsker, under-viser, administrativ medarbejder, praktiker mv. Det kan også være, at du som studerende står over for en mundtlig eksamen og mangler gode fifs?

  Gennem oplægget kan du få konkrete teknikker, der kan optimere din stemme og din gennemslagskraft, så du står som den man vil huske. 

 • Æstetiske processer i daginstitutionen

  Kl. 12.15-12.45, Scenen i Atriet, bygning B.

  Lektor Henriette Blomgren fortæller om æstetiske processer i daginstitutionen handler om skønhedsbobler og æstetisk samspil mellem pædagoger, kunstnere og børn.

  I den nye dagtilbudslov er der fokus på den æstetiske dimension blandt andet gennem læreplanstemaet Kultur, æstetik, fællesskab, æstetisk børnemiljø og gennem det øgede fokus på leg.

  I oplægget vil lektor, ph.d. Henriette Blomgren fremlægge pointer fra sin ph.d.-afhandling, som omhandler et samarbejde mellem pædagoger og kunstnere og hvordan børn inddrages som aktive medspillere i faciliterede æstetiske processer.

  Oplægget fremhæver voksne og børn som æstetiske aktører og giver eksempler på, hvordan æstetik i dagtilbud kan forstås.

  Her bliver begreber som skønhedsbobler, skarp sansning og legelommer aktuelle. Oplægget berører også pædagogernes refleksioner og erfaringer gennem processen.  

   

 • Den koordinerende sagsbehandler

  Tidspunkt

  Kl 12.45 - 13.15 på scenen i atriet, bygning B

  Lektor Per Westersø fortæller om projektet Den koordinerende sagsbehandler, der har som formål at udfordre eksisterende normer, rutiner og praksis på beskæftigelsesområdet. Projektet er et udviklingsprojekt i socialt arbejdes praksis, som involverer ledige og aktivitetsparate borgere, socialrådgivere/koordinerende sagsbehandlere og ledere/politikere i et jobcenter.

  I oplægget fortæller Per Westersø bl.a. om, at borgere fungerer som ”triggers for learning” gennem en ”snowballing-proces”, hvor borgernes udsagn ”rulles op” i styringskæden, og hvor der hele tiden på det næste niveau kræves en refleksion over dis-se udsagn. 

 • Praktikvejledning i pædagoguddannelsen - ansvar og organiseringsformer

  Tidspunkt

  kl. 13.30 - 14.00 på scenen i atriet, bygning B

  Pædagogstuderendes første møde med en konkret pædagogisk praksis er ofte gennem praktikforløb. Studier peger på, at vejledningsprocessen i praktikforløbene har stor betydning for pædagogstuderendes tilhørsforhold til den pædagogiske profession.

  I oplægget udfolder lektor Randi Boelskifte Skovhus og lektor Charlotte Troelsen en diskussions- og analysemodel for ansvar og organiseringsformer i praktikvejledning. Her sætter de fokus på hvilke aktører, der har et ansvar i praktikvejledning (politisk niveau, professionshøjskole, institutionsledelse, faglige medarbejdere og studerende) og hvad deres ansvarsområder er.

  Den udviklede model er et resultat af et samarbejde mellem praktikvejledere, institutionsledere, pædagogstuderende og forskere med viden om pædagoguddannelsen og vejledning. Selvom modellen er udviklet på pædagoguddannelsen kan den have relevans på tværs af uddannelser. 

  Du kan læse mere om projektet her (pdf)
 • Kom med ud - et forskningsprojekt om brug af naturen som trivsels-, udviklings- og læringsrum

  Tidspunkt

  kl. 14.00 - 14.30 på scenen i atriet, bygning B

  Natur har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, indlæring og motorik. Det viser forskning, men hvad ved vi egentlig om danske daginstitutioners og forældres praksis i grønne områder?

  I Projektet 'Kom med ud' kortlægger lektor Niels Ejbye-Ernst, lektor Brian Lassen og lektor Dorte E. Christensen Stokholm brugen af naturen i landets mange daginstitutioner og indsamler dokumentation og formidling af praksiserfaring.

  I oplægget kan I bl.a.  høre om hvordan erfaringerne fra kortlægningsarbejdet efterfølgende skal bringes i spil i både daginstitutioner og på professionshøjskoler.  

  VIA er hovedansvarlig for projektet, som er finansieret af Nordea Fonden og afsluttes i 2022. Projektet er en del af Center for Børn og Natur, hvor VIA er partner i et samarbejde med Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet samt Friluftsrådet partnere i centret.

Innovationsprisen - pitch, præmieoverraskelse og stem på din favorit

 • Innovationsprisen - stem på din favorit

  Tidspunkt

  Kl. 11.30 - 14.50 kan du ved infoboden ved indgangen i bygning B, stemme på din favorit til Innovationsprisen 2019.

   

 • Innovationsprisen - pitch på scenen

  Tidspunkt

  Kl. 14.35 - 15.25 på scenen i atriet, bygning B

 • Innovationsprisen - præmieoverrækkelse

  Tidspunkt

  Kl. 15.45 - 16.00 på scenen i atriet, bygning B

Biblioteksstand

 • Nyeste forskningspubliceringer

  Tidspunkt

  Hele dagen i kantineområdet i atriet, bygning B

  I vores biblioteksstand kan du se eksempler på nyeste publiceringer af Campus C forskning.

  Du kan også se eksempler på Open Access (OA) udgivelser, der netop i kraft af OA, er frit tilgængelige for alle - herunder selvfølgelig også eksterne samarbejdspartnere.

  Ligeledes kan du finde informationer om UC Viden, der er Danmarks samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren. UC Viden giver overblik over forsknings- og udviklingsaktiviteter ved VIA University College

Musik, Forskning og Fadøl

 • Forskning og Fadøl i Cerescaféen

  Tidspunkt

  Kl. 16.00 - 19.00 i Cerescaféen, lokale A1.01, bygning A

 • Musik DJ  (Loungemusik)

  DJ Malte Sanggaard sætter musiske stemningsbilleder til arrangementet i Atriet i bygning B.