Velkommen til Forskningens Døgn på VIA Campus Holstebro

VIA Campus Holstebro er med igen i år, når Forskningens Døgn løber af stablen torsdag den 25. april 2019.

Det er vi, fordi vi ser det som en rigtig god mulighed for at øge befolkningens og især børn og unges interesse for uddannelse og forskning – og gøre dem klogere på al den spændende forskning, der finder sted i netop deres lokalområde.

Temaet for Forskningens Døgn i Holstebro er: Forskning i øjenhøjde.

Alle arrangementer er åbne for alle, og det er gratis at deltage - så kom og besøg os på VIA Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Du kan se programmet nedenfor, eller du kan downloade det her (pdf)

Velkommen.

Program

VIA tager ud i byrummet

 • Hvad kan jeg lege med mit barnebarn

  I dette legelaboratorie er der fokus på børn og sundhed i et aktivitets– og deltagelsesperspektiv.

  Gennem aktiv deltagelse i konkrete aktiviteter og lege præsenteres forskningsbaseret viden om børns kropslighed, sanser, sundhed og bevægelsesglæde. I legelaboratoriet præsenterer studerende fra ergoterapeutuddannelsen sundhedsfremmende aktiviteter og lege for børn i alderen 3-10 år.

  Legelaboratoriet afholdes i forbindelse med ”Aktiv Torsdag”, som er et åbent tilbud til borgere i Holstebro Kommune. Oplægget giver både viden om og idéer og inspiration til, hvordan man kan lave sjove og sundhedsfremmende aktiviteter sammen med børnene.

  Henvender sig især til

  Bedsteforældre og andre med interesse for at skabe meningsfulde og sundhedsfremmende aktiviteter og lege med børn i alderen 3-10 år.

  Hvem

  Bag Aktiv torsdag er DGI Vestjylland Holstebroegnen, Ældre Sagen Holstebro, Holstebro Firmaidræt, Holstebro Sundhedscenter og Idrætscenter Vest.

  Hvor

  På plænen ved Kvickly, Holstebro

  Hvornår

  Torsdag den 25. april Kl. 9:00 – 10:30

  Kontaktoplysninger

  Anne-Mette Kjær, lektor, master i idræt og velfærd
  Ergoterapeutuddannelsen
  T.: 87 55 24 61
  E: amk@via.dk

   

Forskning i øjenhøjde

 • Sådan gør vi

  Her kan du få et hurtigt overblik over de korte arrangementer, som du kan deltage i til Forskningens Døgn på VIA Campus Holstebro torsdag den 25. april.

  Det mobile etisk Laboratorium

  Studerende fra 5. semester på sygeplejerskeuddannelsen udfører rollespil, som foregår i færdighedslaboratoriet. Rollespillet tager udgangspunkt i helt almindelige plejesituationer på et
  hospital, et plejecenter eller i patientens eget hjem. Rollespillet er bygget op som øvelser i det at kunne handle i uforudsigelige situationer.

  Oplægget vil være en blanding af aktive simulationer og traditionelle oplæg, hvor studerende/undervisere fortæller om erfaringerne og de efterfølgende refleksioner, når undervisning foregår på denne måde.

  Henvender sig især til

  Oplægget er relevant for alle med interesse for at interagere i et levende laboratorie, hvor der både er noget at se og høre på samt at bevæge sig rundt i.

  Hvor

  Færdighedslaboratorium, lokale 216

  Hvornår

  Kl. 9.00 - 11.45 og kl. 12.30 - 15.00

  Kontaktoplysninger

  Susanne Buch Nielsen, lektor, cand.mag.
  Sygeplejerskeuddannelsen
  T.: 87 55 22 71
  E: sbn@via.dk


  Teaching Lab

  En folkeskoleklasse og den tilknyttede lærer til klassen er inviteret ind som deltagere. Eleverne undervises af lærerstuderende i en undervisningssituation i engelsk, hvor lærerstuderende afprøver forskellige undervisningsaktiviteter og samtidig observerer udbyttet og effekten heraf med fokus på elevernes læring.

  Undervisere fra læreruddannelsen og skoleklassens lærer observerer imens og bidrager til den efterfølgende diskussion og vurdering af undervisningen, således at praksis bliver kvalificeret og
  forankret i teorier om undervisning og læring.

  De medvirkende studerende skal yderligere forholde sig til observation som metode til udvikling af egen praksis.

  Aktiviteten starter om formiddagen og drøftes om eftermiddagen. Oplægget foregår på engelsk om formiddagen og på dansk om eftermiddagen.

  Henvender sig især til

  Lærere og skoleledere samt andet skolepersonale med interesse for sprogundervisning (f.eks. pædagogisk personale, bibliotekarer, læsevejledere).

  Hvor

  Lokale 158

  Hvornår

  Kl. 9.00 - 11.45 og kl. 12.30 - 14.00

  Kontaktoplysninger

  Anja Bols Slåttvik, lektor, cand.mag. i engelsk, master i dansk som andetsprog Læreruddannelsen
  T.: 87 55 32 68
  E: abs@via.dk


  Teknologier, der skal sikre, at fremtidens produktion er konkurrencedygtig i DK

  Vores høje lønniveau i Danmark og den stigende globale konkurrence betyder, at industrien konstant er tvunget ud i at tænke automatisering og nyudvikling af innovative produkter. Udviklingen af smarte og højteknologiske metoder indenfor digitalisering, robotteknologi og kørende robotter går ekstremt stærkt i dag.

  Den hurtige udvikling sætter store krav til industrien for at være konkurrencedygtig. Det kræver stor viden og et bredt samarbejde for at kunne maksimere produktdesign med de sidste nye
  teknologier. Udviklingen af nye teknologier forsætter og vil være i konstant bevægelse, så der er stor brug for dygtige ingeniører i fremtiden til at fastholde industriarbejdspladser i Danmark.

  Med dette oplæg er der mulighed for at få et indblik i en karriere inden for industrien med fremtidens teknologier.

  Henvender sig især til

  Kommende og nuværende ingeniørstuderende, produktionsteknikere, produktionsledere og virksomhedsledere.

  Hvor

  Makerspace, lokale 207

  Hvornår

  Kl. 10.00 - 11.00

  Kontaktoplysninger

  Flemming Bunde, market unit manager
  BILA A/S
  T: 21 20 92 52 E: fbu@bila.dk


  P-ingeniørens betydning for fremtidens produktion

  Erhvervslivet er udfordret af at kunne fremstille produkter og gennemføre projekter konkurrencedygtigt under den stigende globale konkurrence og har behov for smarte og højteknologiske metoder.

  Mange mindre og mellemstore virksomheder har imidlertid ikke de nødvendige vidensmedarbejdere for at kunne indføre nye teknologier som digitalisering, robotteknologi og automatisering. Derfor er fremtidens ingeniører en nødvendighed.

  Formålet med oplægget er at give de studerende nogle værktøjer til at udvælge projektvirksomheder og til at komme godt i greb med virksomheden, så der kan komme gode og brugbare projekter ud af det til gavn for både virksomhed og studerende.

  Henvender sig især til

  Kommende og nuværende ingeniørstuderende, produktionsteknikere, produktionsledere og virksomhedsledere.

  Hvor

  Makerspace, lokale 207

  Hvornår

  Kl. 11.00 - 12.00

  Kontaktoplysninger

  Peter Pasgaard, ingeniør, HD
  Virksomhedskonsulent, Startvækst T: 40 18 64 28
  E: ppa@startvaekst-holstebro.dk


  Cirkulært byggeri. Bæredygtigt byggeri gennem genbrug og genanvendelse af ressourcer

  Mange af vores ressourcer anvendes inden for byggeriet, så det er også her, der i fremtiden skal gøres en indsats for at fremme genanvendelse og genbrug af ressourcer, cirkularitet, frem for fortløbende udvinding og bearbejdning af råstoffer, som bortskaffes efter nedrivning eller ombygning.

  Cirkulært byggeri beskæftiger sig dels med mulighederne for dette i den eksisterende bygningsmasse samt udviklingen af nye materialer og konstruktioner, der i højere grad tilgodeser denne praksis.

  Henvender sig især til

  Studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på 1. og 2. semester, alle med interesse for det byggede samt alle med interesse for bæredygtighed.

  Hvor

  Lokale 159

  Hvornår

  Kl. 9.00 - 10.15

  Kontaktoplysninger

  Oddur Trondheim, adjunkt
  Bygningskonstruktøruddannelsen, Holstebro
  T: 87 55 43 11
  E: odtr@via.dk


  Build 4.0. Digitalisering og automatisering i byggeriet

  Oplægget handler om udviklingen og mulighederne inden for digitale teknologier og automatisering i udvikling og projektering af byggerier samt udførelse og drift. Dette indebærer bl.a. håndtering og deling af information gennem 3D-bygningsmodeller, Building Information Modeling, afprøvning af design og kvalitetssikring gennem 3D-visualisering, simulering og VR,
  virtual Reality.

  Produktion af modeller og prototyper, men også egentlige bygningsdele, gennem digitale produktionsteknologier såsom 3D-print.

  Henvender sig især til

  Studerende fra bygningskonstruktøruddannelsen på 2. og 3. semester, alle med interesse for
  det byggede samt alle med interesse for digitale og automatiserede teknologier.

  Hvor

  Lokale 159

  Hvornår

  Kl 10.30 - 11.45

  Kontaktoplysninger

  Mads Dines Petersen, adjunkt, cand.polyt, ph.d.
  Bygningskonstruktøruddannelsen, Horsens
  T: 87 55 43 64
  E: madp@via.dk


  Bliv kulturpilot – og skab dit eget event på Uddannelsesdebatten 2019

  Uddannelsen til kulturpilot skydes i gang d. 25. april i Studentervæksthuset på Campus Holstebro, når vi afholder en intensiv idéworkshop med overskriften: Skab et event, der skaber værdi for Uddannelsesdebatten og dens deltagere. I forlængelse af workshoppen deltager du og resten af holdet på tre opfølgningseftermiddage i løbet af foråret, hvor du arbejder videre med
  dine kultur-idéer.

  I eftersommeren tager I samlet en slutspurt frem mod 5. og 6. september, hvor dine og de øvrige events løber af stablen på Uddannelsesdebatten i Nørre Nissum.

  Du har en unik mulighed for at bruge Uddannelsesdebatten til at træne din kultur-iværksættermuskel, når vi stiller Uddannelsesdebattens ’Folketelt’ og ’Folkeplads’ til rådighed som platform for dine kultur-idéer.

  På workshoppen og i det efterfølgende forløb får du værktøjer, der kvalificerer dine kreative og kulturelle idéer, så du kan føre dem ud i livet med succes, bl.a. ved hjælp af, projektstyring, ressourcemobilisering og fundraising, markedsføring samt netværksopbygning og netværksadfærd.

  Henvender sig især til

  Dig, der elsker at få ting til at ske, på studiet og i fritiden. Du er aktiv i foreninger eller på din arbejdsplads. Du er vant til at tage initiativ til byfesten, forældre-dag i børnehaven - og er altid idemanden bag årets tema-julefrokost.

  Hvor

  Studentervæksthuset, lokale 206

  Hvornår

  Kl. 15.00 - 17.00

  Kontaktoplysninger

  Morten Bramming, master i citizenship education
  Læreruddannelsen, HF og uddannelsesdebatten
  T: 8755 3286
  E: mojo@via.dk

  Jeanette Ringgaard Svendsen, lektor,
  cand.mag., diplom i journalistik
  Pædagoguddannelsen
  T: 8755 3686
  E: jesv@via.dk

Forskningsoplæg i Auditorie 2 og 3  kl. 9.00 - 11.45

 • Når familier i udsatte positioner skal hjælpe de professionelle

  Projektet har til formål at udvikle elementer til et mødeformat, som systematisk kan understøtte familier i udsatte positioners stemme samt give den værdi i mødet med fagpersoner/professionelle, når deres børn har behov for støtte.

  I oplægget præsenteres anvendte forskningsmetoder til fremdragelse af tematikker, som familier og professionelle oplever har betydning for, at familier føler sig hørt i mødet med de professionelle, når deres børn har behov for støtte.

  Ligeledes præsenteres anvendte metoder til udvikling af de konkrete elementer til mødeformatet, som kan anvendes i mødet mellem familien og de professionelle.

  Oplægget tager afsæt i et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt i et samarbejde mellem VIA Holstebro og Skive Kommune.

  Henvender sig især til

  Studerende på samfunds- og sundhedsfaglige professionsuddannelser, familier i udsatte positioner, FBU Forældrelandsforeningen, organisationer, som arbejder med børn, unge og familiers vilkår, bisidderforeninger, ledere og medarbejdere i børne- og familieafdelinger, PPR, sundhedspleje, daginstitutioner, skoler, opholdssteder og døgntilbud.

  Hvor

  Auditorie 2

  Hvornår

  kl. 9.05 - 9.40

  Kontaktoplysninger:

  Mai-Britt Beck Nielsen, adjunkt, cand.soc.
  Socialrådgiveruddannelsen
  T: 87 55 32 96
  E: mbbn@via.dk 

  Sine Weissschädel, lektor, cand.pæd.psyk.
  Pædagoguddannelsen, Viborg
  T: 87 55 37 32
  E: siwe@via.dk

 • Motorik, læring og trivsel hos børn i indskolingen på Borbjerg skole

  Der har i de senere år været stort fokus på fysisk aktivitet og læring, hvilket i forbindelse med folkeskolereformen har medført, at fysisk aktivitet er blevet en fast del af skoledagen. Men hvordan indfører man struktureret testning samt motorisk træning af skoleelever?

  Oplægget tager afsæt i et igangværende pilotprojekt med Borbjerg skole. Oplæggets første del indeholder et overblik over eksisterende forskning omkring fysisk aktivitet og motorik i relation til læring og trivsel hos børn. Anden del af oplægget handler om, hvordan et pilotprojekt påbegyndes samt en grundig beskrivelse af det igangværende Borbjerg-projekt.

  Formålet med projektet er derfor at undersøge sammenhængen mellem motorik, læring og trivsel hos børn i indskolingen.

  Henvender sig især til

  Studerende, skoleledere, pædagoger, lærere, kliniske undervisere, politikere og alle med interesse for børn, læring og trivsel.

  Hvor

  Auditorie 2

  Hvornår

  Kl. 9.45 - 10.20

  Kontaktoplysninger

  Trine Muckert, adjunkt, cand.scient.fys
  Fysioterapeutuddannelsen og Metodecenter for velfærd
  T: 87 55 23 66
  E: trmu@via.dk

 • Læring ved hjælp af praktikportalen

  Som en del af et projekt om læringsmuligheder i klinisk praksis og færdighedslab har vi haft adgang til ni studerendes dokumenter i praktikportalen. Vi har undersøgt læringsmuligheder, der viser sig ved skrivning dels til sig selv og dels til den kliniske vejleder i praktikportalen.

  På oplægget fremlægges de fundne tegn på læring gennem skriftlige refleksioner og uudnyttede læringsmuligheder. Tilhørerne får forslag til, hvordan den individuelle kliniske studieplan kan planlægges med henblik på at hjælpe de studerende bedst muligt.

  Der vil ligeledes være mulighed for at få en indsigt i, hvordan man bruger praktikportalen som et redskab til egen læringsproces.

  Henvender sig især til

  Studerende, kliniske vejledere, undervisere og andre, der samarbejder med studerende.

  Hvor

  Auditorie 2

  Hvornår

  Kl. 10.35 - 11.10

  Kontaktoplysninger

  Kirsten Nielsen, lektor, cand.cur., ph.d., studiekoordinator
  Sygeplejerskeuddannelsen
  T: 87 55 22 70
  E: kirn@via.dk 

  Jette Henriksen, lektor, cand.cur., ph.d.
  Sygeplejerskeuddannelsen
  T: 87 55 22 63
  E: jhen@via.dk

 • Kronisk nyresyge patienters oplevelser forud for en nyretransplantation med levende donor

  Kronisk nyresyge patienter vil have behov for behandling resten af livet, hvad enten de er i dialysebehandling eller nyretransplanteres. Der ses en stigning i antallet af nyretransplantationer med levende donor, hvorfor det er essentielt at undersøge, hvad patienterne oplever og tillægger betydning i deres behandling og hverdagsliv.

  Oplægget tager afsæt i et igangværende ph.d.-projekt, som omhandler kronisk nyresyge patienters oplevelser i forløbet fra før til tiden efter en nyretransplantation. Dette med henblik på at undersøge, hvordan kronisk nyresyge patienter oplever deres sygdomsforløb og livssituation.

  Projektet har et kvalitativt forskningsdesign, hvor der er udført 14 individuelle interviews med kronisk nyresyge patienter inden en planlagt nyretransplantation med levende donor.

  Resultaterne fra de udførte interviews inden en nyretransplantation fremlægges i dette oplæg.

  Henvender sig især til

  Alle, især med interesse for kronisk nyresyge patienter.

  Hvor 

  Auditorie 2

  Hvornår

  Kl. 11.15 - 11.45

  Kontaktoplysninger

  Ingrid Villadsen Kristensen, lektor, cand.cur., ph.d.-stud.
  Sygeplejerskeuddannelsen
  T: 87 55 22 78
  E: invk@via.dk

 • Lyden af øvelse – en undersøgelse af øvelseskultur i børnehaven

  Centrale begreber for forståelsen af børns læring og udvikling er: opmærksomhed, fordybelse og gentagelse. Især for mindreårige børn har kroppen en central rolle heri. Disse perspektiver på læring hos børn kan knyttes til øvelsesbegrebet.

  Børn i førskolealderen bruger meget af deres tid og energi på at øve sig. Skelsættende begivenheder i børns liv er, at de bl.a. øver sig i at lære at gå, løbe og cykle. At børnene øver sig, anses som naturligt, og selvom voksnes opmuntring, forevisning og trøst kan bidrage til, at børnenes øvelse giver succes, er det i store træk også en proces, der overlades til børnene selv. Motorikbegrebet spiller en central rolle for forståelsen af mindreårige børns kropslige udvikling.

  Det forekommer interessant at undersøge børnehavens øvelseskultur, da eksisterende litteratur indikerer, at praksis omkring og opfattelsen af de mindste børns tilegnelse af bevægelsesfærdigheder er radikalt anderledes sammenlignet med børn i skolealderen.

  Henvender sig især til

  Børn, unge, voksne, daginstitutioner, skoler, foreninger, politikere.

  Hvor

  Auditorie 3

  Hvornår

  Kl. 9.05 - 9.40

  Kontaktoplysninger

  Flemming Nørgaard, adjunkt, cand.pæd.pæd. Pædagoguddannelsen
  T: 87 55 38 76
  E: flno@via.dk

   

 • Kultur og kulturforståelse i den pædagogiske integrationsforskning

  Hvilken viden har de pædagogiske professioner haft at arbejde ud fra? Hvordan er temaet blevet grebet an i den forskningsbaserede pædagogiske litteratur? Fra 80’erne og frem til nu har pædagoger, lærere og socialrådgivere haft et stigende behov for viden omkring fremmede kulturer samt læring om håndtering af kulturelle forskelle.

  Oplægget tager afsæt i et igangværende ph.d.-projekt med udgangspunkt i en analyse af danskpædagogisk integrationsforskning fra 80’erne og frem til nu. Det viser sig, at der kun i enkelte tilfælde forsøges at formidle sparsom viden om konkrete kulturer. Sidenhen sættes kræfterne ind på at afvikle forskellige forestillinger om kulturforståelse. Men var det alt sammen bare ”forestillinger”? Eller har den pædagogiske forskning til en vis grad fravristet de pædagogiske professioner mere kulturel indsigt, end den har givet dem?

  Henvender sig især til

  Undervisere, studerende, pædagoger, lærere, socialrådgivere og alle med interesse for kulturforståelse.

  Hvor

  Auditorie 3

  Hvornår

  Kl. 9.45 - 10.20

  Kontaktoplysninger

  Ulla Nørtoft Thomsen, lektor, cand.mag., ph.d.-stud. Pædagoguddannelsen
  T: 87 55 38 78
  E:unt@via.dk

   

 • Anerkendelse i professionel praksis i forhold til udviklingshæmmede - fra begreb til handling 

  Oplægget indbefatter en præsentation af et handlingsforløb, gennem et konkret samarbejde med udviklingshæmmede personer, tilknyttet Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF). Samarbejdet resulterede i et bearbejdet informationsmateriale om klagemuligheder efter tillægsprotokollen til FN´s Handicapkonvention.

  Derudover handler oplægget om begrebet ”Anerkendelse i en beskæftigelsesmæssig sammenhæng”. Her præsenteres teoretikerne Nancy Fraser og Michel Foucault, der er brugt til at analysere projektets resultater.

  Henvender sig især til

  Handicaporganisationer, institutioner med pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede, pårørende til udviklingshæmmede, arbejdsgivere.

  Hvor

  Auditorie 3

  Hvornår

  Kl. 10.35 - 11.10

  Kontaktoplysninger

  Tina Munk Kragh, lektor, master i social integration Socialrådgiveruddannelsen
  T: 87 55 33 97
  E:timk@via.dk

   

   

 • Motorik, læring og trivsel hos børn i indskolingen på Borbjerg skole 

  Der har i de senere år været stort fokus på fysisk aktivitet og læring, hvilket i forbindelse med folkeskolereformen har medført, at fysisk aktivitet er blevet en fast del af skoledagen. Men hvordan indfører man struktureret testning samt motorisk træning af skoleelever?  

  Oplægget tager afsæt i et igangværende pilotprojekt med Borbjerg skole. Oplæggets første del indeholder et overblik over eksisterende forskning omkring fysisk aktivitet og motorik i relation til læring og trivsel hos børn. Anden del af oplægget handler om, hvordan et pilotprojekt påbegyndes samt en grundig beskrivelse af det igangværende Borbjerg-projekt.

  Formålet med projektet er derfor at undersøge sammenhængen mellem motorik, læring og trivsel hos børn i indskolingen.

  Henvender sig især til

  Studerende, skoleledere, pædagoger, lærere, kliniske undervisere, politikere og alle med interesse for børn, læring og trivsel.

  Hvor

  Auditorie 3

  Hvornår

  Kl. 11.15 - 11.45

  Kontaktoplysninger

  Trine Muckert, adjunkt, cand.scient.fys Fysioterapeutuddannelsen og Metodecenter for velfærd
  T: 87 55 23 66
  E: trmu@via.dk

   

Forskningsoplæg i Auditorie 2 og 3  kl. 12.30 - 15.00

 • Pleje og omsorg for patienter med Alzheimers demens

  Hvilke erfaringer har man i udlandet med at gøre sygehusene demensvenlige? Og hvad er status i Danmark?

  Dette oplæg handler om den svære indlæggelse på sygehus af mennesker med demens. Personalets erfaringer med at pleje patienterne med demens samt patienternes oplevelse af indlæggelsen inddrages. Desuden ses der på, hvordan de pårørende kan involveres under selve indlæggelsen. 

  Oplægget tager afsæt i et igangværende ph.d.-projekt om plejen og omsorgen for patienter med Alzheimers demens indlagt på sygehus. Den nyeste nationale og internationale forskning på området inddrages. 

  Hvor

  Auditorie 2

  Hvornår

  Kl. 12.30 - 13.00

  Henvender sig især til

  Studerende og ansatte ved sygehuse og kommuner.

  Kontaktoplysninger

  Anders Møller Jensen, konsulent, cand.scient., ph.d.-stud.
  Forsknings- og udviklingscenter for sundhed og velfærdsteknologi 
  T: 87 55 17 03
  E: amj@via.dk

   

 • Smerte, Den gode, den onde og den virkeligt grusomme

  Alle har oplevet den, alle kommer til at opleve den igen, og ingen holder af den: Smerten. 

  Smerte er et alarmsystem, der har til opgave at undgå, at vi selv eller sygdomme gør skade på vores krop. Smerter er derfor den hyppigste årsag til, at vi søger læge. Men alt for ofte bliver smerter ved med at være der, selvom en skade er lægt, eller en sygdom er overstået; smerten bliver kronisk. Kroniske smerter har ingen alarmfunktion, men er blot en invaliderende oplevelse af, at kroppen er i stykker. Derfor er smerter også en af de dyreste sygdomme for det vestlige samfund. Men hvad ved vi egentlig om denne uelskede, men essentielle livsledsager? Hvordan opstår smerte? Hvorfor bliver smerter nogen gange kroniske? 

  Igennem foredraget skal vi forsøge at følge smertesignalet i kroppen helt fra fingerspidsen, som kommer i klemme i døren, gennem nervefibrene til rygmarven, hvor signalet kan forandres og op til hjernen, hvor vi ikke helt ved, hvad der sker med signalet.

  På et tidspunkt bliver smertesignalet til en smerteoplevelse, som hører til bevidstheden - og bevidstheden er der ingen, der forstår.

  Henvender sig især til

  Fysioterapeuter og andre sundhedspersoner. Studerende og alle med interesse for emnet.

  Hvor 

  Auditorie 2

  Hvornår

  kl. 13.00 - 14.00

  Kontaktoplysninger

  Carsten Dahl Mørch, lektor, Ph.d. Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP)
  Aalborg Universitet

   

 • Kronisk nyresyge patienters oplevelser forud for en nyretransplantation med levende donor

  Kronisk nyresyge patienter vil have behov for behandling resten af livet, hvad enten de er i dialysebehandling eller nyretransplanteres. Der ses en stigning i antallet af nyretransplantationer med levende donor, hvorfor det er essentielt at undersøge, hvad patienterne oplever og tillægger betydning i deres behandling og hverdagsliv. 

  Oplægget tager afsæt i et igangværende ph.d.-projekt, som omhandler kronisk nyresyge patienters oplevelser i forløbet fra før til tiden efter en nyretransplantation. Dette med henblik på at undersøge, hvordan kronisk nyresyge patienter oplever deres sygdomsforløb og livssituation.

  Projektet har et kvalitativt forskningsdesign, hvor der er udført 14 individuelle interviews med kronisk nyresyge patienter inden en planlagt nyretransplantation med levende donor. 
  Resultaterne fra de udførte interviews inden en nyretransplantation fremlægges i dette oplæg. 

  Henvender sig især til
  Alle, især med interesse for kronisk nyresyge patienter.

  Hvor

  Auditorie 2

  Hvornår

  Kl. 14.15 - 14.45

  Kontaktoplysninger
  Ingrid Villadsen Kristensen, lektor, cand.cur., ph.d.-stud.  
  Sygeplejerskeuddannelsen 
  T: 87 55 22 78
  E: invk@via.dk.

 • Effekten af PALS i folkeskolen

  Formålet med dette projekt er at undersøge effekten af folkeskole interventionen Positiv Adfærd i Læring og Samspil (PALS). Hensigten med PALS er at mindske problemadfærd i folkeskolen og samtidig øge trivsel og læring blandt eleverne i folkeskolen.  

  Oplægget tager afsæt i et igangværende ph.d.-projekt, hvor de foreløbige resultater af PALS fremlægges. Der er hovedsageligt fokuseret på, hvordan elever fra PALS-skoler klarer sig til deres eksamen i 9. klasse samt elevernes ulovlige fravær, sammenlignet med lignende elever. 

  Henvender sig især til

  Folk, som har interesse for PALS-interventionen, herunder bl.a. lærer- og pædagogstuderende, lærere og pædagoger, personer fra kommunen, som arbejder med børn og unge, samt personer, der er interesseret i problemadfærd i skolen.

  Hvor

  Auditorie 3

  Hvornår

  Kl. 12.30 - 13.00

  Kontaktoplysninger

  Simon Skovgaard Jensen, ph.d.-stud. 
  Aarhus Universitet og Metodecenter for Velfærd.
  T: 61 78 80 72
  E: ssj@edu.au.dk

   

 • Forskningsviden i professionsuddannelser og –praksis 

  Oplægget tager afsæt dels i forskning i, hvorledes forskningsviden sammen med andre typer af viden kommer til stede i læreres praksis, dels i forskning i, hvorledes forskning og uddannelsesarenaerne knyttes sammen i professionsuddannelserne. Professionerne trækker på en række forskellige typer af viden, herunder teoretisk viden, erfaringsbaseret viden og generaliseret empirisk viden. 

  Hvad viser forskningen om dette møde mellem forskellige typer af viden i praksis, og hvordan arbejdes der med koblingen mellem forskning og uddannelse i professionsuddannelserne? Hvordan kan feltet begribes, og hvilke udfordringer kan identificeres?

  I oplægget præsenteres resultater af forskning, der belyser disse spørgsmål, samt begreber og modeller, der udfordrer fx begrebet om forskningsbaseret uddannelse.

  Henvender sig især til

  Studerende, undervisere, forskere og ledere i professionsuddannelser samt professionsudøvere og –ledere, herunder lærere og skoleledere.

  Hvor

  Auditorie 3

  Hvornår

  Kl. 13.00 - 14.00

  Kontaktoplysninger

  Jens H. Lund, lektor, ph.d. 
  Læreruddannelsen i Aarhus  
  T: 41 17 86 48
  E: je@via.dk

   

 • Når familier i udsatte positioner hjælper de professionelle

  Projektet har til formål at udvikle elementer til et mødeformat, som systematisk kan understøtte familier i udsatte positioners stemme samt give den værdi i mødet med fagpersoner/professionelle, når deres børn har behov for støtte.

  I oplægget præsenteres anvendte forskningsmetoder til fremdragelse af tematikker, som familier og professionelle oplever har betydning for, at familier føler sig hørt i mødet med de professionelle, når deres børn har behov for støtte. 

  Ligeledes præsenteres anvendte metoder til udvikling af de konkrete elementer til mødeformatet, som kan anvendes i mødet mellem familien og de professionelle. 

  Oplægget tager afsæt i et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt i et samarbejde mellem VIA Holstebro og Skive Kommune.

  Henvender sig især til

  Studerende på samfunds- og sundhedsfaglige professionsuddannelser, familier i udsatte positioner, FBU Forældrelandsforeningen, organisationer, som arbejder med børn, unge og familiers vilkår, bisidderforeninger, ledere og medarbejdere i børne- og familieafdelinger, PPR, sundhedspleje, daginstitutioner, skoler, opholdssteder og døgntilbud.

  Hvor

  Auditorie 3

  Hvornår

  Kl. 14.10 - 14.45

  Kontaktoplysninger

  Mai-Britt Beck Nielsen, adjunkt, cand.soc.
  Socialrådgiveruddannelsen 
  T: 87 55 32 96
  E: mbbn@via.dk

  Sine Weissschädel, lektor, cand.pæd.psyk.
  Pædagoguddannelsen, Viborg
  T: 87 55 37 32
  E: siwe@via.dk

   

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til arrangementerne i forbindelse med Forskningens Døgn på VIA Campus Holstebro torsdag den 25. april, er du velkommen til at kontakte Kirsten Maibom på tlf.: 87 55 17 02 eller kmai@via.dk