Kontakt studievejlederen på pædagoguddannelsen i Grenaa

Kontakt din studievejleder på VIA Pædagoguddannelsen i Grenaa.

Kontakt studievejlederen på Pædagoguddannelsen i Grenaa.

Studievejleder Lars Brøgger
T: +45 87 55 35 52
E: loeb@via.dk

Kontakt Studiekontoret

Er studievejlederen ikke ledig, eller har du andre spørgsmål? Så prøv på studiekontoret:
T: +45 87 55 35 01