Administrationsbachelor (NET)

For dig, der ønsker en samfundsfaglig uddannelse, der er tæt knyttet til praksis.

Som administrationsbachelor får du en vigtig rolle i maskinrummet på den offentlige sektor.

Du får kompetencer til at løse komplekse problemstillinger inden for forvaltningsområdet i kommuner, regioner og staten. Og du kommer til at bidrage til at gøre de politiske visioner til konkret virkelighed.

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor i offentlig administration

Varighed: 3½ år

Studieby: De fleste indkald vil foregå i Aarhus

Studiestart: Næste studiestart er august 2021. Vi udbyder ikke netuddannelsen i 2020. 

Praktik: 19 uger

Valgmoduler med særlig faglig fordybelse

I løbet af uddannelsen skal du vælge mellem forskellige valgmoduler. Med valgmodulerne sætter du præg på din uddannelse og har mulighed for at dykke ned i faglige områder, du har en særlig interesse i. 

Læs mere om valgmodulerne længere nede på siden.

Er du i tvivl om, hvad du skal læse? Få hjælp til dit studievalg

Hent inspiration her

Om den netbaserede uddannelse til administrationsbachelor

 • Adgangskrav og optagelse

  For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde forskellige adgangskrav. Læs om adgangskravene.  

  Vær opmærksom på, at vi ikke udbyder netuddannelsen til administrationsbachelor i 2020. Næste optag er i 2021. Det fremgår af optagelse.dk, at du ikke kan søge ind på uddannelsen i 2020.

  For at blive optaget på VIA Administrationsbachelor, skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C, erhvervsøkonomi på niveau C eller virksomhedsøkonomi på niveau B
  • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden engelsk på niveau C og enten matematik på niveau C eller erhvervsøkonomi på niveau C

  Alle de krævede fag skal være bestået. Dvs., at du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs mere om adgangskrav 

  Gode danskkundskaber

  Det er væsentligt at understrege, at en færdiguddannet administrationsbachelor har brug for stærke både skriftlige og mundtlige kompetencer i sit arbejde. I løbet af uddannelsen er der også mange skriftlige opgaver, og al undervisning foregår på dansk. Vi forventer derfor, at du har gode danskkundskaber både skriftligt og mundtligt. 

  Søg ind i kvote 1 og kvote 2

  Du kan søge ind på uddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2. Vi optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli):

  I kvote 1 vurderes din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende gymnasiale eksamen. 

  Læs om kvote 1

  Se sidste års adgangskvotienter på ug.dk 

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 22. marts)

  I kvote 2 vurderes din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Opfylder du ikke kravene

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene kan du søge om at få en individuel kompetencevurdering.

  Læs mere om individuel kompetencevurdering

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Administrationsbacheloruddannelsen på optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:
  Professionsbachelor, offentlig administration, Aarhus C, E-læring
  KOT-nummer: 52643

  Studiestart

  August

  Har du spørgsmål?

  Kontakt en studievejleder

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Dette er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Den netbaserede uddannelse er en kombination af netbaseret undervisning og et ugentligt fysisk indkald.

  Administrationsbacheloruddannelsen er bygget op omkring fire kerneområder:

  • Administration: Sagsbehandling og opgaveløsning
  • Borger og demokrati: Demokratiudvikling og borgerinvolvering
  • Politik og policy: Forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger
  • Kvalitet og innovation: Innovativ opgaveløsning

  Studiets opbygning

  Uddannelsen består af 13 moduler. Modulerne har en varighed af 6-20 uger, og hvert modul afsluttes med en prøve. De seks første moduler er obligatoriske, mens du på 4. og 5. semester vælger efter interesse. Du har dermed mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse, og dykke ned i faglige områder, som du interesserer dig særligt for.

  Læs om valgmodulerne

  Skematisk opbygning VIA Administrationsbacheloruddannelsen

   

  Tilrettelæggelse

  VIA Administrationsbachelor udbydes i Aarhus. Du kan læse nærmere om tilrettelæggelsen af uddannelsen under punktet studieliv.

  Læs mere om kerneområderne, samt uddannelsens moduler i studieordningen

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hverdagen på studiet

  Som netstuderende vil du opleve et studiemiljø bestående af netbaserede undervisningsaktiviteter, gruppearbejde og et ugentligt fysisk indkald på Campus Aarhus C.

  Administrationsbacheloruddannelsen er et fuldtidsstudie, der varer tre et halvt år. Det betyder, at du som studerende i gennemsnit forventes at bruge ca. 41 timer om ugen på studiet.

  Som administrationsbachelor arbejder du i en praksis og i en profession, hvor der stilles store krav og forventninger. Du skal, ud over at være en dygtig fagperson inden for klassiske forvaltningsfag som jura, økonomi og metode, også være dygtig til at planlægge, samarbejde og navigere i en politisk styret organisation. Du skal have overblik samtidig med, at du skal have blik for detaljen.

  De krav og forventninger, der stilles til en administrationsbachelor, stilles på mange måder også til en administrationsbachelorstuderende. Og du bliver på den måde en del af et ambitiøst studie, hvor der stilles krav til engagement, samarbejde og interesse. Konkret skal du forvente, at studiet kræver, hvad der svarer til et fuldtidsarbejde. Og da der er deltagelsespligt på uddannelsen, har du som studerende pligt til at deltage aktivt i alle moduler og uddannelseselementer i uddannelsesforløbet.

  Tilrettelæggelse af undervisning på netuddannelsen

  Selvom mange af aktiviteterne på den netbaserede administrationsbacheloruddannelse kan afvikles hjemmefra, er uddannelsen et fuldtidsstudie. Den netbaserede uddannelse har kun én undervisningsdag om ugen, som kræver fysisk fremmøde. De øvrige undervisningsaktiviteter som fx forberedelse, samarbejde i studiegrupper, øvelser, opgaveløsning med videre kan afvikles hjemmefra.

  Læs om tilrettelæggelsen af den netbaserede administrationsbacheloruddannelse

  Undervisningsmiljø

  På uddannelsen bliver du en del af et dynamisk undervisnings- og læringsmiljø med engagerede medstuderende og undervisere, og vi har en åben-dør-politik, så du nemt kan komme i dialog med dine undervisere og øvrige medarbejdere – både fysisk og digitalt - når du har spørgsmål.

  Studiemiljø

  Administrationsbacheloruddannelsen i VIA har primær tilknytning til Campus Aarhus C, som ligger i hjertet af Aarhus sammen med mange andre uddannelser. Sammen med dine medstuderende på uddannelsen og de øvrige studerende på Campus Aarhus C, er du en del af et fagligt og dynamisk studiemiljø med blandt andet mulighed for fredagscafé, sportsarrangementer, studenterpolitisk arbejde og fester på tværs af uddannelser.

  Læs om Campus Aarhus C

 • Praktik

  I praktikken udvikler du din professionalisme, når du får skabt sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber.

  I praktikken får du erfaring med forskellige administrative opgaver inden for den offentlige sektor. Du får indblik i de politiske, økonomiske og juridiske rammer, der knytter sig til den organisation, hvor du er i praktik. Du kan både tage din praktik i Danmark og i udlandet.

  Praktik med SU

  Praktikken er på 19 uger med en arbejdsuge på 37 timer pr. uge. Praktikken er ulønnet, men du beholder din SU.

  Praktikvejleder

  I praktikken har du både en vejleder på praktikstedet og en på uddannelsen, som begge følger og vejleder dig gennem hele praktikperioden.

  Garanti for praktikplads

  Uddannelsesstedet finder praktikpladser til de studerende, og du er dermed garanteret en praktikplads. I særlige tilfælde kan den studerende få lov at søge sin egen praktikplads, hvilket aftales individuelt med uddannelsesstedet.

  Praktikpladserne for den netbaserede uddannelse ligger som udgangspunkt inden for VIAs dækningsområde i Region Midtjylland.

  Til praktiksteder

  Hent information vedrørende samarbejde om praktikken.

 • Job og karriere

  Som administrationsbachelor har du gode beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder

  I den danske forvaltning er der et stort behov medarbejdere med et særligt talent for overblik og koordinering, styr på økonomi og jura, samt flair for at skabe effektive og smidige arbejdsgange.

  Som administrationsbachelor bliver du uddannet til at løse og udvikle administrative drifts- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer. Både selvstændigt og på tværs af forskellige professioner.

  Gennem uddannelsen opnår du stærke administrative og organisatoriske kompetencer. Du lærer at tænke og arbejde selvstændigt og anvende dine faglige kompetencer til at skabe overblik og koordinere samarbejde mellem forskellige grupper. Du bliver specialist i forvaltning af det offentlige maskinrum, hvor du skal skabe sammenhæng mellem drift og udvikling.

  Alsidige arbejdsopgaver

  Som administrationsbachelor er du typisk ansat i den offentlige sektor i Danmark eller i udlandet. Her kan du arbejde inden for forskellige politiske områder i kommuner, regioner og stat - typisk som administrator, koordinator eller konsulent, eller som leder efter nogle års erfaring. Administrationsbachelorer kan også få job i private virksomheder, der ofte har brug for administrationsbachelorens organisatoriske kompetencer og solide indblik i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.

  Læs mere om administrationsbachelorens kompetenceprofiler og om jobmuligheder

  Videreuddannelse

  Med en administrationsbacheloruddannelse har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau. Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

  Nogle af vores tidligere dimittender fra uddannelsen har blandt andet læst videre på nedenstående uddannelser. Listen er ikke udtømmende for dine muligheder, da den kun viser nogle af de uddannelser vores nuværende dimittender er blevet optaget på. Det vil sige, at der kan være andre diplom-, master- eller kandidatuddannelser, som også optager administrationsbachelorer.

  • Kandidatuddannelsen i Politik og Administration, AAU
  • Kandidatuddannelsen i Læring- og forandringsprocesser, AAU
  • Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab, AU
  • Kandidatuddannelsen i IT, Kommunikation og Organisation, AU
  • Kandidatuddannelsen i Politik og Administration, RUC
  • Kandidatuddannelsen i Forvaltning, RUC
  • Kandidatuddannelsen i Data Science, Syddansk Universitet
  • Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura, KU

  Læs uddannelsens dimittendprofil (pdf)

  Har du flere spørgsmål, så kontakt en studievejleder

 • Internationale muligheder

  Har du mod på en personlig og faglig udfordring? Så tag til udlandet i forbindelse med studiet.

  Som studerende på administrationsbacheloruddannelsen har du mange muligheder for at komme til udlandet. Du kan fx tage følgende dele af uddannelsen i udlandet:

  –  Kort studieophold i forbindelse med valgmoduler på 4. og 5. semester
  –  Udvekslingsophold ved en uddannelsesinstitution i udlandet på 4. og/eller 5. semester
  –  Praktikophold på 6. semester
  –  Feltarbejde i forbindelse med bachelorprojekt på 7. semester

  Korte studieophold

  Du har mulighed for at komme på korte ophold i udlandet i forbindelse med valgmodulerne på 4. og 5. semester. Tag fx til Rumænien eller Tanzania i 3 uger sammen med studerende fra pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen, hvor I arbejder sammen om at finde løsninger på lokale udfordringer hos samarbejdspartnere i de to lande.

  Du kan også vælge at tage 6-8 uger til Tanzania eller Grønland, hvor du kommer i mini-praktik hos en lokal organisation eller kommune. Her vil du opleve et spændende kulturmøde og få erfaringer med andre arbejdskulturer end den danske.

  Udvekslingsophold

  På 4. og 5. semester har du mulighed for at tage et eller to semestre, hvor du studerer på en uddannelsesinstitution i udlandet. Du følger fag, der er fagligt relevante for din uddannelse til administrationsbachelor.

  Administrationsbacheloruddannelsen har en udvekslingsaftale med universitetet i Oslo, der udbyder spændende og relevante fag på både engelsk og norsk. Derudover arbejder uddannelsen på løbende at få flere udvekslingsaftaler med andre uddannelsesinstitutioner i udlandet.

  Det er også muligt, at du selv finder en uddannelsesinstitution i udlandet og søger om udveksling der. Det har studerende gjort i fx England og Canada. Uddannelsens internationale koordinator og vejleder tilbyder vejledning og støtte igennem hele forløbet, så du kan udleve dine internationale drømme.

  Som udvekslingsstuderende i udlandet får du et helt særligt indblik i en anden kultur og en uddannelsesverden, der adskiller sig fra den, du kender fra Danmark.

  Udlandspraktik

  På 6. semester kan du vælge at tage din praktik i udlandet. Uddannelsen har samarbejdsaftaler med praktiksteder i blandt andet Tanzania, Grønland, Finland og Norge, hvor du kan komme i praktik. Derudover finder flere studerende selv en praktikplads i udlandet ved at søge på opslåede praktikstillinger.

  Her har andre administrationsbachelorer selv fundet praktik:

  • Danske ambassader i Prag og Stockholm
  • Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles
  • Dansk Flygtningehjælps kontor i Etiopien
  • Swansea City Council i Wales
  • Manchester Metropolitan University i England
  • Thorshavn Hospital i Færøerne

  Hvad får jeg ud af det?

  Selvstændighed. Interkulturelle kompetencer. Og masser af spændende oplevelser – ikke som turist, men som studerende eller praktikant. Du får en dagligdag i et andet land. Det giver dig et langt dybere kendskab til kulturen, samfundet og menneskene i det land, du er på udlandsophold i, end du oplever som turist på gennemrejse. Et udlandsophold kan være med til at styrke dit CV og udvikle dit netværk i udlandet. Uanset om du drømmer om at bruge din uddannelse som springbræt til en karriere i Danmark eller i udlandet, vil du kunne bruge den selvstændighed, det netværk og de kompetencer, et udlandsophold giver dig.

  Mange arbejdsgivere efterspørger i dag medarbejdere, der har interkulturelle kompetencer og forståelse for at arbejde sammen med borgere og kollegaer med forskellige kulturelle baggrunde. Udlandsophold i forbindelse med din uddannelse giver dig netop sådanne interkulturelle kompetencer og udvikler din forståelse for andre kulturer og kontekster.

 • Kontakt

  Kontakt den netbaserede uddannelse til administrationsbachelor.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Administrationsbachelor (NET)
  Ceresbyen 24
  DK-8000 Aarhus C

  E: offadm@via.dk
  T: +45 87 55 18 00

  Læs mere

Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har åbent hus, Studiepraktik og Studieinfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College.

Kontakt til studievejleder

Ninna Bruun Olesen

T: +45 87 55 33 39

E: nibr@via.dk

Træffes efter aftale

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.