Ledige pladser på læreruddannelsen

Fik du ikke søgt uddannelse, eller kom du ikke ind? Så kan du nå det endnu. Der er vinterstart på læreruddannelsen i Silkeborg.  

På siden under ledige pladser finder du kontaktinformation til uddannelsen og hjælp til, hvordan du søger en af de ledige studiepladser. 
Find ledige pladser her

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor som lærer

Varighed: 4 år

Studieby: Nørre Nissum

Studiestart: August

Praktik: 18 uger

Læs til lærer på flere måder

På VIA kan du tage en netbaseret læreruddannelse på fire måder: 

 • Netbaseret almindelig læreruddannelse
 • Netbaseret trainee-læreruddannelse
 • Netbaseret trainee-meritlæreruddannelse
 • Netbaseret meritlæreruddannelse

Læs mere om de netbaserede læreruddannelser herunder.

Er du i tvivl om, hvad du skal læse? Få hjælp til dit studievalg

Hent inspiration her

Om den netbaserede læreruddannelse

 • Adgangskrav og optagelse

  Læs om adgangskrav på den almindelige netbaserede læreruddannelse. Der er særlige adgangskrav til undervisningsfagene.

  Læs om regler, adgangskrav, ansøgningsfrister og meget andet vedrørende optagelse på læreruddannelsen i VIA.

  Du søger ind på Læreruddannelsen NET i VIA gennem optagelse.dk enten gennem kvote 1 eller 2. På uddannelsen optager vi 50% gennem kvote 1 og 50% gennem kvote 2.

  Adgangsgivende eksaminer

  Du skal have en af følgende eksamener for at søge ind på læreruddannelsen

  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • Højere handelseksamen (HHX)
  • Erhvervsuddannelse (EUX);
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver din ansøgning vurderet alene på dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Dit karaktergennemsnit skal være mindst et vægtet gennemsnit på 7 for at blive optaget i kvote 1.

  Sådan søger du ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 22. marts)

  Har du et vægtet gennemsnit på under 7 i din adgangsgivende eksamen, eller hvis du ikke kender dit gennemsnit, skal du søge optagelse gennem kvote 2. Hvis dit vægtede gennemsnit er under 7, kommer du til en optagelsessamtale, hvor vi vurderer din studieegnethed.

  Til din kvote 2 ansøgning skal du huske at sende et adgangsbevis fra din adgangsgivende eksamen. Samt evt. beviser på ekstra fag taget på fx VUC. Du skal IKKE sende en motiveret ansøgning.

  Sådan søger du ind gennem kvote 2

  Optagelsessamtale

  Alle, som har under 7 i vægtet gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen – eller som endnu ikke er sikker på at få et vægtet gennemsnit på 7 eller derover – skal søge ind via kvote 2 og efterfølgende til en optagelsessamtale.

  Hjælp til dig, der skal til optagelsessamtale 

  Ansøgning om optagelse på andet grundlag

  Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet. Du bliver vurderet ud fra nedenstående kriterier. Hvis du bliver vurderet egnet til optagelse, vil du bliver indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Find ud af, hvordan du bliver kompetencevurderet på læreruddannelsen

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på optagelse.dk

  Når du vil søge ind på den netbaserede læreruddannelse på optagelse.dk, skal du bruge et KOT-nummer til at finde uddannelsen. 

  For at søge den netbaserede læreruddannelse, skal du vælge:

  Professionsbachelor, folkeskolelærer, Lemvig

  KOT-nummer: 46132

  Studiestart

  August

  Undervisningsfag

  Hvis du bliver optaget på VIA Læreruddannelsen og får tilbudt en studieplads, skal du vælge dit første undervisningsfag. Husk dokumentation for, at du opfylder kravene til undervisningsfagene, fx A-niveau i dansk.

  Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Kravet gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? 

  Læs om de forskellige niveauer og adgangskrav  

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Du kan vælge at tage en fuld læreruddannelse delvist via nettet. Uddannelsen er en kombination af netbaseret undervisning, seminarer på læreruddannelsen og praktik.

  Hvis du har brug for fleksibilitet eller bor langt fra et uddannelsessted, fx i udlandet, kan du vælge at tage en netbaseret læreruddannelse. Uddannelsen har præcis det samme indhold og omfang som den almindelige læreruddannelse.

  Uddannelsen er et fuldtidsstudie

  Som netstuderende følger du en undervisningsplan, et studiehold og er i praktik som andre lærerstuderende. Da uddannelsen er et fuldtidsstudie, forventer vi, at du er i stand til at planlægge et studieliv og er parat til indgå i faglige fællesskaber.

  På første årgang er der møde- og deltagelsespligt – både over nettet og på seminarerne. Det betyder, at både fremmøde på seminarer, diskussioner over nettet og en række skriftlige opgaver er obligatoriske.

  Hvad skal jeg kunne?

  Den primære arbejdsform på den netbaserede læreruddannelse kræver nogle bestemte it-kompetencer. Derfor arrangerer vi netcaféer ved studiestart med tips til hurtigt og trinvist at komme i gang med digital kommunikation.

  Hvor skal jeg på seminar?

  Ca. 1 gang om måneden er der seminar i tre dage på læreruddannelsen i Nørre Nissum.

  Læreruddannelsens struktur

  Læreruddannelsen har fire hovedområder:

  • Lærerens grundfaglighed
  • Undervisningsfag
  • Praktik
  • Bachelorprojekt

  Inden for hvert hovedområde skal du vælge forskellige moduler.

  Lærerens grundfaglighed

  Du lærer om almene emner, som du får brug for som lærer, uanset hvilke fag eller aldersgrupper, du underviser. Emnerne er læring, udvikling, trivsel og dannelse. Du lærer at gennemføre differentieret undervisning, at lede en klasse og at undervise tosprogede elever.

  Undervisningsfag

  Her vælger du de tre fag, du vil undervise i som lærer fx dansk, matematik og engelsk. VIA udbyder samtlige fag, men det er ikke alle fag du kan få i de fire uddannelsesbyer.

  Læs om undervisningsfag

  Praktik

  I de tre praktikperioder møder du eleverne og lærerne. Her kan du øve dig, afprøve og udfordre de kompetencer, du har fået i løbet af uddannelsen.

  Bachelorprojektet

  I det afsluttende bachelorprojekt skal du undersøge, analysere, udvikle og formidle en selvvalgt lærerfaglig problemstilling. I løbet af praktikkerne indsamler du materiale, som du bearbejder i projektet. 

  Læs mere

  Se studieordningerne

  Se tal og fakta om uddannelsen

  Se modulerne og undervisningsfag på læreruddannelsen

 • Netbaseret trainee-læreruddannelse

  I VIA kan du tage din læreruddannelse som en netbaseret trainee-uddannelse
 • Netbaseret meritlæreruddannelse

  I VIA kan du vælge at tage din meritlæreruddannelse over nettet.
 • Netbaseret trainee-meritlæreruddannelse

  I VIA kan du vælge at tage din læreruddannelse som en netbaseret trainee-meritlærerudannelse
 • Hverdagen på studiet

  På den netbaserede læreruddannelse hører du til læreruddannelsen i Nørre Nissum. 

  Som studerende på den netbaserede læreruddannelse, skal du møde til seminarer på læreruddannelsen i Nørre Nissum.

  Du bliver en del af et virtuelt studiemiljø med faglige møderum, diskussionsklubber og et virtuelt cafémiljø. Her kan du rejse diskussioner, få inspiration, møde de andre studerende og deltage i faglige diskussioner.

  Faciliteter

  Når du er på seminar på uddannelsen i Nørre Nissum, kan du benytte uddannelsens faciliteter.
  • Studieværksted
  • Laboratorier
  • Atelierer
  • Værksteder
  • Teater og musiklokaler
  • Sportshaller, motionsrum og boldbaner
  • Svømmehal
  • Studenternes hus
  • Kantine
  • Café Degnen
 • Praktik

  I praktikken oplever du den skolevirkelighed, du uddanner dig til. Her møder du eleverne og dine kommende kollegaer. 

  Du skal i praktik tre gange på læreruddannelsen. På første, tredje og fjerde årgang. 

  Praktik på skoler

  VIAs læreruddannelser samarbejder med kommunale og private skoler om praktikken.

  Praktikken i undervisningen

  Praktikken har to sider. Det er både et selvstændigt, teoretisk fag og samtidig er det noget, du øver dig på i de andre fag.

  Teori og praksis

  Du kommer til at arbejde med den praktiske, pædagogiske side af faget, der handler om lærerens arbejde med børn og unge. Og med at analysere og undersøge din egen og andres måder at undervise på.

  Tag din praktik i udlandet

  Som studerende på læreruddannelsen i VIA kan du vælge at tage en af dine praktikker i et andet land. VIA har et stort netværk af praktiksteder over hele verden, så du kan få et fagligt kvalificeret praktikophold.

 • Job og karriere

  Som uddannet lærer kan du arbejde i folkeskolen, på friskoler, efterskoler og specialskoler. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  De fleste lærere vil undervise i folkeskolen, på friskoler eller efterskoler, men som lærer har du også mange andre karrieremuligheder. Du får gode lederkompetencer og kan derfor vælge at blive souschef eller skoleleder. Eller du kan specialisere dig som uddannelsesvejleder, læsevejleder eller bibliotekar.

  Alsidigt jobmarked

  Mange lærere finder arbejde i andre brancher som fx

  • Flygtninge- og indvandrerområdet
  • Højskoler
  • Idrætsverdenen
  • Private virksomheder
  • Skoleforvaltninger
  • Sociale institutioner
  • Voksenundervisning

  Efter- og videreuddannelse

  Som uddannet lærer har du gode muligheder for at tage efter- og videreuddannelse på diplom-, master- og kandidatniveau.

  VIA tilbyder blandt andet diplomuddannelser i skoleledelse, projektledelse, uddannelses- og erhvervsvejledning, samt fx matematik-, læse- og naturfagsvejleder.

 • Internationale muligheder

  Filippinerne, Singapore, Grønland eller England? Som lærerstuderende i VIA kan du komme til udlandet på studieophold eller i praktik.

  På VIA Læreruddannelsen kan du både tage et længerevarende udvekslingsophold og kortere praktikophold. Hvert år rejser studerende til nære og fjerne lande i praktik - fx til Filippinerne, Singapore, Grønland eller England.

  Vi hjælper dig sikkert på vej

  VIA Læreruddannelsen samarbejder med en række udenlandske læreruddannelser og hjælper dig med at få kontakt til lige netop det land og den faglighed, du har brug for i forhold til dit studie. 

  Hele verden i VIA

  Du kan også vælge en international profil ved at følge et af de internationale hold på læreruddannelsen. Her kan du møde andre studerende, der har valgt at tage en del af deres uddannelse i et andet land.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Studievejleder

  Bente Moesgaard
  +45 87 55 32 79
  lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Tirsdage 09.00 - 12.00 og onsdage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Hilmar Laursen
  +45 87 55 32 80
  lin.studievejl@via.dk

  Telefontid: Mandage 09.00 - 12.00 og fredage 09.00 - 12.00 eller efter aftale.

  Studiekontoret

  Træffer du ikke studievejledningen, er du velkommen til at kontakte studiekontoret: +45 87 55 32 55.

  Uddannelsen

  Svinget 5
  Nørre Nissum
  DK-7620 Lemvig

  +45 87 55 32 55
  lin@via.dk

Sådan kan du også læse til lærer i VIA

Trainee

Tag læreruddannelsen samtidig med, at du er ansat på en skole

Læs om trainee-læreruddannelsen

Ordinær læreruddannelse

Læs til lærer på den ordinære uddannelse

Læs mere om læreruddannelsen

Merit

For dig, der har en uddannelse i forvejen

Læs om meritlæreruddannelsen

Har du flere spørgsmål?

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når har åbent hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College.

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på VIAs netbaserede læreruddannelse

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.