Adgangskrav ved kvote 1

Søger du ind på den netbaserede sygeplejerskeuddannelse gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet

Søg gennem kvote 1, hvis du forventer, at dit gymnasiale gennemsnit er højt nok til at blive optaget på uddannelsen. Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år og år.

Se sidste års adgangskvotienter på uddannelsesguiden.dk

Adgangskrav

Du skal have én af disse eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Ansøgningsfrist for optagelse gennem kvote 1

5. juli kl. 12.00.

Hvis du har spørgsmål til adgangskravene er du velkommen til at kontakte en studievejleder.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse