Application fee og tuition fee


Hvis du er selvbetaler, betyder det at du skal betale application fee og tuition fee. Er du i tvivl om du er selvbetaler, kan du læse mere om om det her

Application fee

Hvis du er en ikke EU/EEA borger og ikke har en gyldig permanent Dansk opholdstilladelse skal du betale 100 euro i application fee, inden vi kan behandle din ansøgning.

Hvornår skal application fee betales?

Application fee skal betales, når du indsender din ansøgning til én eller flere uddannelser i VIA University College for at dække de udgifter, der er forbundet med at behandle din ansøgning. Du betaler kun et samlet gebyr ligegyldigt, hvor mange uddannelser du søger. 

Hvordan betaler du for application fee?

Du betaler dit application fee ved at følge nedenstående link. Vær opmærksom på, at din ansøgning ikke vil blive behandlet, før du har betalt dit application fee, og gebyret er blevet registreret i vores system. 

Vær opmærksom på, at man kun kan tilgå online betaling inden for ansøgningsfristen. 

Gå til online betaling

Får man application fee refunderet? 

Dit application fee vil blive fratrukket fra din tuition fee for 1. semester, hvis du accepterer en studieplads hos VIA University College. 

Hvis du takker nej til en studieplads, eller du ikke bliver tilbudt en studieplads, vil dit application fee ikke blive refunderet. 
 
Hvis du efterfølgende annullerer din ansøgning, vil dit application fee ikke blive refunderet.

Tuition fees

Hvem er tilskudsberettiget af staten?

  • Ansøgere fra et EU land samt Schweiz
  • Ansøgere fra Norge, Island eller Liechtenstein (EØS lande)
  • Ansøgere bosat i Danmark med en permanent dansk opholdstilladelse eller en opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold
  • Ansøgere med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a
  • Ansøgere med en midlertidig opholdstilladelse som flygtning på baggrund af §7, stk. 1 og stk. 2. og stk. 3 og § 8, stk. 1 og 2
  • Ansøgere med en midlertidig opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding med opholdstilladelse efter § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2

Hvornår er du selvbetaler?

  • Når du er udenlandsk ansøger bosat i Danmark med en midlertidig opholdstilladelse (uden mulighed for varigt ophold i Danmark)
  • Når du er udenlandsk ansøger, som ikke er bosat i Danmark, og som har behov for en opholdstilladelse i Danmark for at kunne starte på en uddannelse

 

For nærmere information omkring takster kontaktes den relevante uddannelse.

Frist for betaling af tuition fee: 

Sommeroptag: 15. maj
Vinteroptag: 1. november