Vil du genoptages eller genindskrives på en uddannelse?

Har du tidligere været indskrevet på en uddannelse, og ønsker du at fortsætte på den samme uddannelse, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige frister og procedurer afhængigt af, hvor langt du var på din uddannelse, da den blev afbrudt.

Det er underordnet, hvilken institution du tidligere har være indskrevet på, men når du ønsker fornyet optag på en uddannelse, skelnes der mellem, om du søger genoptagelse eller genindskrivning.

Genoptag

Hvis din uddannelse blev afbrudt, inden du havde bestået uddannelsens første år (2 semestre), og du ønsker at søge om optagelse på den samme uddannelse, skal du søge om genoptagelse. Ved genoptag skal du søge via optagelse.dk inden den 15. marts kl. 12.00.

Genindskrivning

Hvis din uddannelse blev afbrudt, efter du havde bestået uddannelsens første år (2 semestre), og du ønsker at søge om optagelse på den samme uddannelse, skal du som udgangspunkt søge om genindskrivning. Det afgørende er, at du har bestået uddannelsens første år (2 semestre), som uddannelsen er tilrettelagt på det tidspunkt.

Optagelse på uddannelsen forudsætter, at der er en ledig studieplads.  For at vi kan garantere, vi kan nå at behandle en sag om genindskrivning, skal du søge minimum 2 måneder før det ønskede studiestartstidspunkt. Hvis du ikke har mulighed for at overholde fristen, kan du søge om dispensation herfra ved at kontakte den lokale Studieadministration.

Sådan gør du

Udfyld genindskrivningsblanketten (pdf) og send den samt dokumentation for dit tidligere studieforløb til os digitalt.

Vigtigt!: Blanketten skal downloades og gemmes på en desktop/pc, før du udfylder den og udskriver eller gemmer som pdf igen. Du må ikke udfylde blanketten direkte i din browser.

Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender dokumenterne via e-boks med ”Genindskrivningsansøgning” i emnefeltet (i e-boks vælger du ”skriv ny post” og fremsøger VIA University College).

Husk at skrive din e-mail og telefonnummer i beskeden, da vi ellers kan opleve problemer med at kontakte dig. Alternativt kan du sende ansøgning og dokumentation til os på mail på adressen: genindskrivning@via.dk

Hvornår kan du søge?

Uanset om du søger genoptag eller genindskrivning, skal du være opmærksom på, at du kun kan søge om fornyet optagelse på samme uddannelse med studiestart tidligst 5 måneder efter.

Hvis din tidligere indskrivning blev afbrudt, fordi du blev udskrevet af uddannelsen, skal dine muligheder for at gennemføre uddannelsen være væsentligt forbedrede. Det er uddannelsen, der på baggrund af den dokumentation og de oplysninger, du giver dem, træffer afgørelse.

Denne vurdering finder kun anvendelse, hvis du blev, eller kunne være blevet, udskrevet:

  • Fordi du ikke bestod studiestartsprøven
  • Fordi du havde opbrugt alle eksamensforsøg
  • Fordi du ikke havde deltaget i eller bestået førsteårsprøven
  • Fordi du ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav
  • Fordi du ikke kan afslutte uddannelsen som følge af uddannelsens regler

Færdiggør din uddannelse inden fristen

Det er lovreguleret, hvornår en uddannelse senest skal være afsluttet. Ved stort set alle professionsbacheloruddannelser er den maksimale studietid imellem 5½ år og 6 år. Hvis du ved ansøgning om fornyet optagelse har overskredet denne frist, eller hvis du i løbet af uddannelsen overskrider fristen, skal du kontakte Studieadministrationen for at søge om dispensation fra fristen. Ved overskridelse af fristen, forudsætter optagelse at der er tildelt dispensation. 

Du kan selv regne ud, om du er/bliver omfattet af den maksimale studietid. Studietiden tæller fra den dag, du første gang blev indskrevet på uddannelsen, og løber indtil den dag, hvor du færdiggør din uddannelse. Det eneste, der automatisk udgår af beregningen, er, hvis du har været på orlov grundet barsel eller adoption (maksimalt 52 uger), hvis du har aflagt værnepligtstjeneste eller været udsendt på værnepligtslignende vilkår.

Har du spørgsmål?

Kontakt uddannelsens studievejleder

Det kan være vanskeligt at vurdere, om det, du engang har bestået, stadig er gældende, eller om konsekvenserne ved at overskride den maksimale studietid under en fornyet optagelse. Derfor anbefaler vi, at du kontakter uddannelsens studievejleder, hvis du har spørgsmål til fornyet optag.

Lovgrundlag

Spørgsmålet vedrørende genindskrivning og genoptagelse reguleres i bekendtgørelse nr. 97 af 25/01/2021, §§ 36-39 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser i bestemmelserne §§ 36-39.