Kandidatreglen

 

Har du en kandidatuddannelse?

Fra og med sommeroptagelsen 2020 er kandidatreglen blevet genindført, og reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse er blevet ophævet.

Kandidatreglen betyder, at ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, kun kan optages på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledige pladser på den nye uddannelse.

Kandidatreglen gælder for ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, uanset i hvilket land kandidatuddannelsen er gennemført.

Dispensation

Det er muligt at søge om dispensation fra kandidatreglen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ønsker du at søge om dispensation, skal du uploade en dispensationsansøgning sammen med dokumentation for usædvanlige forhold til din ansøgning på optagelse.dk

Når vi behandler din dispensationsansøgning, vurderer vi, om du har dokumenteret usædvanlige forhold, der bevirker, at du ikke har mulighed for at anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsforhold berettiger ikke til dispensation fra kandidatreglen.

En bevilget dispensation er ikke ensbetydende med optagelse.

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge om optagelse, når din ansøgning omfatter ansøgning om dispensation fra kandidatreglen, er den 15. marts kl. 12.00.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende kandidatreglen, kan du kontakte VIAs Optagelsesvejledere på stud.info@via.dk