Sådan søger du individuel kompetencevurdering

Du kan søge om en individuel kompetencevurdering, hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til VIAs uddannelser. 

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav til en uddannelse, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV). Ved en individuel kompetencevurdering vurderer VIA, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen. Du bliver vurderet ud fra nedenstående kriterier.

  • Et fagligt – personligt kriterium. Her bliver du vurderet på at kunne opsamle, reflektere og italesætte egne oplevelser og erfaringer
  • Et fagligt, analytisk og refleksivt kriterium. Her bliver du vurderet på at kunne tilegne dig og inddrage viden. At kunne demonstrere nysgerrighed og forundringsparathed i forhold til at iagttage menneskers samspil
  • Et kommunikativt og samarbejdsmæssigt kriterium. Her bliver du vurderet i at have færdigheder i kommunikation, samarbejde og samspil. Desuden at kunne sætte ord på dine egne erfaringer om disse emner.
  • Et kriterium for studiekompetence. Her lægger vi vægt på, at du har en selvstændig og udforskende tilgang. At du kan motivere dig selv og andre, samt skabe begejstring. Med andre ord at du tør, kan og vil iscenesætte dig selv og skabe begejstring hos andre. Herunder at kunne forestille dig noget, du ikke har prøvet eller har erfaringer med.
Du skal søge i kvote 2 på Optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ingen adgangsgivende eksamen har. Derudover skal du markere i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Dokumentér dine erfaringer, og lav en motivationsbeskrivelse

For at vi kan vurdere, om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene, er det vigtigt, at du er meget omhyggelig med at dokumentere alle relevante erfaringer. Både ved at skrive det på ansøgningen på Optagelse.dk og uploade dokumentation for erfaringerne, under fanen "bilag", på Optagelse.dk

Derudover skal du lave en motivationsbeskrivelse, som du skal uploade på Optagelse.dk. En motivationsbeskrivelse er en beskrivelse af, hvordan du mener, at dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav, samt din interesse og motivation for at søge en bestemt uddannelse.

Det er en personlig redegørelse rettet præcis mod den valgte uddannelse, hvor du har mulighed for at fortælle uddannelsen, hvorfor det lige netop er den, du har valgt. Det er altså ikke en standardansøgning eller en oplistning af alt det, du har foretaget dig (ikke et CV).

Når du skal i gang med at skrive din motivationsbeskrivelse, kan du tage udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: 

• Hvorfor vil du gerne læse den valgte uddannelse? 
• Hvad kender du til uddannelsen og hvor har du din viden fra?
• Hvor har du din interesse fra, og hvad fascinerer dig ved professionen?
• Hvilke kompetencer har du med dig, som er relevante ift. uddannelsen?
• Hvilke aktiviteter har givet dig disse kompetencer, og hvorfor er netop disse kompetencer særligt relevante?
• Hvordan har du gjort en indsats for at blive en god studerende til netop denne uddannelse?
• Hvordan mener du, at dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav?
• Hvilke overvejelser har du gjort dig om dig selv som færdiguddannet inden for professionen?

Din motivationsbeskrivelse bør max. fylde 1 A4 side.

Få flere tips til, hvordan du kan lave en god motiveret ansøgning på VIAs blog Dinstudievej.dk.

Hvis der er behov for det, kan du blive indkaldt til samtale i forbindelse med den individuelle kompetencevurdering.

Vær opmærksom på, at nogle uddannelser har adgangskrav om fag på B- og A-niveau.

Øvrige optagelsesregler