Overflytning til VIA

Sådan søger du overflytning til en uddannelse på VIA University College

Læser du på en uddannelse i Danmark, og ønsker du at søge om overflytning til den samme uddannelse på VIA University College, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema og rekvirere en studiejournal på dit nuværende uddannelsessted.

Du skal sende det udfyldte ansøgningsskema og studiejournalen til os digitalt.

Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender dokumenterne via e-Boks med ”Overflytningsansøgning” i emnefeltet (i e-Boks vælger du "Skriv ny post" og fremsøger VIA University College). Alternativt kan du sende dokumenterne til os på mail på adressen overflytning@via.dk.

Download ansøgningsskemaet (pdf)

VIGTIGT: Ansøgningsskemaet skal downloades og gemmes på en desktop/pc før du udfylder det og udskriver eller gemmer som pdf igen. Du må ikke udfylde skemaet direkte i din browser.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål angående overflytning, skal du kontakte det uddannelsessted, som du ønsker overflytning til. Vi gør opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være 4 – 6 uger.

Overflytning fra VIA under din uddannelse

Hvis du ønsker at overflytte fra VIA til en uddannelse på en anden institution, skal du kontakte institutionen for at få oplyst, hvordan deres procedure er for ansøgning om overflytning.

Vi vil også anbefale, at du kontakter studieadministrationen eller en studievejleder på din campus og får hjælp til dokumentation af dit studieforløb og vejledning i forhold til din aktuelle situation.

Lovgrundlag (det med småt)

En studerende, der ønsker at fortsætte på samme uddannelse ved en ny uddannelsesinstitution, skal ansøge om overflytning efter reglerne i bekendtgørelse nr. 17 af 09/01/2020 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 

Uddrag fra bekendtgørelsen: Overflytning forudsætter, at der er en ledig studieplads, og at ansøgeren opfylder adgangskravene og har bestået uddannelseselementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den nye institution. Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.