Undervisningsformer 

Læs om undervisningsformerne på den netbaserede pædagoguddannelse, hvor de digitale undervisningsformer i fokus

I den netbaserede pædagoguddannelse er det digitale læringsmiljø det centrale, mens undervisningen i klasseværelser på campus i Viborg er et supplement.

Face2face

I den teoretiske del af undervisningsforløbet skal du forvente fem - syv dages face2face undervisning på campus pr. modul (hvert modul varer cirka syv uger).

Undervisningen veksler mellem netundervisning og undervisning på campus. Der vil typisk være seminarer af én til to dages varighed. På seminarerne deltager du i undervisning og aktiviteter, som bedst egner sig til face2face møde. På første årgang er der møde- og deltagelsespligt – både over nettet og på seminarerne. Det betyder, at både fremmøde på seminarer, diskussioner over nettet og en række skriftlige opgaver er obligatoriske.

Webinarer

Imellem seminardagene afvikles der 2-3 onlinewebinarer i hvert modul. Det kan være korte faglige oplæg fra undervisere, dialogiske vejledninger rettet mod studieaktiviteter (kaldet e-tiviteter). Webinarer afvikles på Skype for Buisness (som du får adgang til som studerende).

I den øvrige del af studietiden vil du komme til at arbejde med e-tiviteter. E-tiviteter er de aktiviteter, du skal arbejdes med og løses online, og som gør brug af og giver dig et kendskab til en række forskellige digitale fremstillings- og samarbejdsformer.

E-tiviteter

E-tiviteterne kan være knyttet til et enkelt fagligt oplæg eller kan gå på tværs af flere faglige oplæg.Her veksler undervisningen veksler mellem individuelle og gruppebaserede e-tiviteter. Det er den gruppebaserede e-tivitet, der fylder mest. Her arbejder du med forskellige digitalt baserede e-tiviteter sammen med dine medstuderende og undervisere.

En af de første e-tiviteter, du vil møde på studiet, er ”Mit studieliv”. Denne individuelle e-tivitet har fokus på, hvordan du skaber dig en online identitet. Og på hvordan du vil og kan arbejde som net-studerende.

Studiegrupper

På uddannelsen bliver I inddelt i studiegrupper. I din studiegruppe aftaler I selv arbejdsform og tidspunkter for jeres samarbejde omkring e-tiviteterne.

Afviklingen af de forskellige e-tiviteter er afhængig af, at du og din studiegruppe byder ind med svar, diskussioner og opgaveløsninger samt kommenterer på hinandens e-tiviteter og undervisernes indlæg.