Optagelse med en individuel, konkret vurdering 

Læs mere om kriterierne for optagelse med en individuel, konkret vurdering, når du søger ind på pædagoguddannelsen i VIA.

For at vi kan vurdere, om du har kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene, er det vigtigt, at du dokumenterer alle dine relevante erfaringer. Og, at du uploader dokumentationerne
under fanen ”bilag” på optagelse.dk

Har du erfaringer, der er svære at dokumentere, kan du i din motivationsbeskrivelse uddybe, hvordan du mener, de kan sidestilles med adgangskravene.

Her kan du læse, hvilke kriterier vi lægger vægt på, hvis du skal have foretaget en individuel konkret vurdering.

  • Et fagligt – personligt kriterium. Her bliver du vurderet på at kunne opsamle, reflektere og italesætte egne oplevelser og erfaringer
  • Et fagligt, analytisk og refleksivt kriterium. Her bliver du vurderet på at kunne tilegne dig og inddrage viden. At kunne demonstrere nysgerrighed og forundringsparathed i forhold til at iagttage menneskers samspil
  • Et kommunikativt og samarbejdsmæssigt kriterium. Her bliver du vurderet i at have færdigheder i kommunikation, samarbejde og samspil. Desuden at kunne sætte ord på dine egne erfaringer om disse emner
  • Et kriterium for studiekompetence. Her lægger vi vægt på, at du har en selvstændig og udforskende tilgang. At du kan motivere dig selv og andre, samt skabe begejstring. Med andre ord at du tør, kan og vil iscenesætte dig selv og skabe begejstring hos andre. Herunder at kunne forestille dig noget, du ikke har prøvet eller har erfaringer med.

Ud over argumentationen i din motivationsbeskrivelse, kan du blive inviteret til en samtale, hvis vi har brug for uddybning.