Fag, moduler og prøver for læreruddannelsen i Aarhus

Studieordning for fag, moduler og prøver

Find studieordningen for de forskellige fag, moduler og prøver for læreruddannelsen i Aarhus.

Her finder du studieordningerne for alle fagene og valgmodulerne på læreruddannelsen i Aarhus. 

Fælles fag

Undervisningsfag

Specialiseringsmoduler

Tillægsordninger

  • Profillinjen 'Naturfag+' Tillæg til undervisningsfagene Matematik 4-10. klassetrin, Biologi, Fysik/kemi og Geografi
  • Profillinjen 'Naturfag og idræt - bevægelse' - Tillæg til undervisningsfagene Matematik 1-6. klassetrin, Natur/teknologi og Idræt
  • Forsøgsordning for Pædagogik og lærerfaglighed. Tillæg til fagområdet 'Lærerens grundfaglighed'