VIA Meritlæreruddannelsen

På VIA Læreruddannelsen kan du tage den almindelige meritlæreruddannelse tre steder. I Nørre Nissum, Silkeborg og i Skive.

Uddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen.

Meritlæreruddannelsen tager 3 eller 4 år.

 

 

Skræddersyet til dig!

Meritlæreruddannelsen er for dig, der har en uddannelse i forvejen.

Meritlæreruddannelsen er som udgangspunkt tilrettelagt som et deltidsstudie, hvilket giver dig frihed til eksempelvis at være arbejde på en skole mens du studerer.

Du kan læse til meritlærer på VIA i Nørre Nissum, Silkeborg og Skive. I Nørre Nissum kan du også tage meritlæreruddannelsen som netbaseret uddannelse.

Meritlæreruddannelsen er en fleksibel læreruddannelse. Du skal regne med at gennemføre mellem 12-15 moduler på uddannelsen, alt efter hvor meget merit du kan få for den uddannelse, du har i forvejen.

Muligheder

Med en meritlæreruddannelse kvalificerer du dig til at undervise i folkeskoler, privat- og friskoler og efterskoler. Uddannelsen giver dig også andre muligheder blandt andet som lærer på en erhvervsskole, højskole eller ansat inden for forvaltningen, formidling, og meget mere. 

Studiets opbygning

Du deltager i undervisningen sammen med både merit- og andre lærerstuderende.
Uddannelsen er bygget op af:

  • 2 – 3 undervisningsfag, der er de skolefag (dansk, engelsk, matematik, idræt, osv.) som du kvalificerer dig til at undervise i.
  • Dannelsesmæssige, pædagogiske og didaktiske fag – også kaldet Lærernes Grundfaglighed.
  • Praktik

Tilrettelæg din egen uddannelse

Meritlæreruddannelsen bliver tilrettelagt individuelt. Den måde du kan sammensætte din uddannelse, afhænger af de kvalifikationer, du har.Vi tilrettelægger uddannelsen sammen med dig, ud fra dine forudsætninger, og vores muligheder for at tilbyde forskellige kombinationer.

Hvem er uddannelsen for?

For at blive optaget på meritlæreruddannelsen forudsættes det, at du har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. 

Hvis ikke du opfylder dette, kan du blive optaget hvis du:

  • Er mindst 25 år.
  • Har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau
  • Har mindst to års erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder et af de ovenstående krav, kan du søge om at blive optaget på andet grundlag, som kan udløse en dispensation, hvis dine kvalifikationer og kompetencer er tilstrækkelige.

Økonomi - Deltagerbetaling

Meritlæreruddannelsen er udbudt under Lov om Åben Uddannelse. Det betyder, at du skal betale for de fag, du vælger.

Se aktuelle priser (pdf)

Det er ikke muligt at få SU, men i særlige tilfælde kan du søge om at få Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU).

Læs om Statens Voksen Uddannelsesstøtte

Undersøg eventuelt muligheden for at læse meritlæreruddannelsen på dagpenge hos din A-kasse.

Læs om dagpengeret under uddannelse

Vær opmærksom på, at det tidligere uddannelsesloft, der begrænsede muligheden for at tage flere uddannelser på lavere eller samme niveau, er ophævet.

Læs mere om kandidatreglen

Ansøgningsfrist

1. april

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Meritlæreruddannelsen i Nørre Nissum

Murielle De Smedt
T: +45 87 55 32 89
E: lin@via.dk

Du er også velkommen til at kontakte studievejlederen

Meritlæreruddannelsen i Silkeborg

Camilla Juul Jørgensen
T: 87 55 31 12
E: cajo@via.dk

Du er også velkommen til at kontakte studievejlederen

Meritlæreruddannelsen i Skive

Henriette Falling
T: 87 55 32 04
E: liski@via.dk

Du er også velkommen til at kontakte studievejlederen

Ansøgningsskema

Hvis du søger ind på meritlæreruddannelsen, skal du benytte et særligt ansøgningsskema

Nørre Nissum (pdf) - hvis du har problemer med ansøgningsskemaet, skal du kontakte Murielle De Smedt - muds@via.dk

Silkeborg (pdf) - hvis du har problemer med ansøgningsskemaet, skal du kontakte Camilla Juul Jørgensen - cajo@via.dk

Skive (pdf) - hvis du har problemer med ansøgningsskemaet, skal du kontakte Henriette Falling - hefa@via.dk