Bevægelse og læring i skolen - specialiseringsmodul på VIA Læreruddannelsen

'Bevægelse og læring i skolen' tager du på læreruddannelsen i Nørre Nissum

Du kan også vælge at sammentænke bevægelse, læring og trivsel.

Her lærer du at tilrettelægge en undervisning, der inddrager bevægelse på en kvalificeret, meningsfuld og motiverende måde i undervisningen i mange af skolens fag. Også fag, der ikke handler om idræt.