Trainee-lærer ved VIA Læreruddannelsen

Tag en traineelæreruddannelse og bliv ansat på en skole, mens du læser

Som trainee-studerende bliver du ansat på en skole, mens du læser til lærer. 

På traineelæreruddannelsen kommer du til at arbejde på en skole, mens du uddanner dig til lærer. Du får erfaring med lærerarbejdet samtidig med, at du deltager i undervisningen på læreruddannelsen. 

I VIA kan du tage traineelæreruddannelsen på tre måder. Enten som trainee-netbaseret uddannelse i Nørre Nissum, som trainee-merituddannelse i Silkeborg eller som traineelæreruddannelse i Skive.

Studiebyer

 • Nørre Nissum

  I Nørre Nissum kan du tage en netbaseret traineelæreruddannelse. 

  Den netbaserede traineelæreruddannelse er en 4-årig læreruddannelse, der følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål som på den almindelige netbaserede læreruddannelse.

  Under uddannelsen bliver du ansat på en skole i en op til 30 % stilling, og du får løn for dit arbejde på skolen.

  Du kan samtidig søge om at få SU, da du er under uddannelse.

  Hvem er den netbaserede traineelæreruddannelse for?

  Den netbaserede trainee-netlæreruddannelse er fx for studerende, der:

  • har erhvervserfaring fra skoler eller andre job
  • har særlige fagprofiler eller faginteresser, der passer til folkeskolens behov

  Studiets opbygning

  Læreruddannelsen som netbaseret traineelæreruddannelse er bygget op på samme måde som den almindelige netlæreruddannelse.

  Læs om netlæreruddannelsen

  • Du skal arbejde op til cirka 11 arbejdstimer om ugen på den skole, hvor du bliver ansat.
  • På læreruddannelsen deltager du i undervisningen på lige fod med andre netlærerstuderende.
  • Dit arbejde på skolen tilrettelægges så vidt muligt, så det passer sammen med dit øvrige studie. 
  • Igennem hele uddannelsen er du knyttet til en mentor. Fokus er på vejledning, knyttet til dit arbejde på skolen

  Hvordan gør jeg?

  Læs, hvordan du søger ind på den netbaserede traineelæreruddannelse i Nørre Nissum

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os:

  Henrik Lundsted Nielsen, uddannelsesleder

  T: 87 55 32 08

  E: hlni@via.dk

 • Silkeborg

  I Silkeborg kan du tage en trainee-meritlæreruddannelse. Den tager 3 eller 4 år og du bliver tilknyttet et vikariat i en folkeskole, mens du læser.

  Skræddersyet til dig!

  Trainee-meritlæreruddannelsen er en 3 til 4-årig læreruddannelse. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål som i meritlæreruddannelsen.

  Hvis trainee-meritlæreruddannelsen skal være et 3-årigt forløb, kræver det, at du får merit for det, der svarer til et fuldt undervisningsfag. Hvis du ikke kan opnå den merit, tager uddannelsen 4 år.

  40 % på arbejde - 60 % på uddannelsen

  Under uddannelsen har du mulighed for at blive knyttet til en skole som vikar i ca. 40 procent af en ugentlig arbejdstid. Det betyder, at du har mulighed for at tjene 11.-12.000 kr. pr. måned i de 3 eller 4 år uddannelsen tager. Læreruddannelsen i Silkeborg har lavet partnerskabsaftaler med sine samarbejdskommuner. De åbner for, at du som studerende kan blive tilknyttet som vikar på en skole. Kontakten til skolerne skal du selv skabe. Oversigten over skolerne i de kommuner vi samarbejder med, kan du få ved at henvende dig til os. 

  De sidste 60% af tiden er du studerende på læreruddannelsen og følger de fag, der knytter sig til meritlæreruddannelsen. Du skal regne med at gennemføre cirka 12-15 moduler, alt efter hvor meget merit du kan få for tidligere uddannelsesforløb. (Hvert modul koster 4.700 kroner)

  Hvem er trainee-meritlæreruddannelsen for?

  Uddannelsen er fx for studerende, der enten:

  • har afsluttet en kandidat-, bachelor-eller professionsbacheloruddannelse 
  • har en erhvervsrettet uddannelse og har mindst to års erhvervserfaring - suppleret med relevante fag på gymnasialt niveau. 
  • har erhvervserfaring fra skoler eller andre job med fokus på undervisning
  • har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov 
  • har talenter eller kompetencer, der er interessante for folkeskolen

  Studiets opbygning

  Læreruddannelsen som trainee-merit er bygget op på samme måde som den almindelige meritlæreruddannelse. Du deltager i undervisningen sammen med både merit- og andre lærerstuderende. Du er vikar ca. 11-12 arbejdstimer om ugen på den skole, hvor du er tilknyttet som vikar. 

  Uddannelsen er tilrettelagt, så du har hele dage på skolen og hele dage på læreruddannelsen i Silkeborg.

  Arbejdet som vikar skaber en særlig mulighed for, at du får erfaring med undervisning og lærerarbejde samtidig med, du er studerende. 

  Hvordan gør jeg?

  Læs, hvordan du søger ind på merit-traineelæreruddannelsen i Silkeborg

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på læreruddannelsen i Silkeborg.

  Camilla Juul Jørgensen

  T: 87 55 31 12

  E: cajo@via.dk

 • Skive

  I Skive kan du tage en trainee-læreruddannelse. Den tager 4 år og du er ansat i en 30 procent stilling under uddannelsen.

  Den traineelæreruddannelsen tager fire år og følger samme bekendtgørelse som den almindelige læreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål.  

  Hvem er traineelæreruddannelsen for?

  Trainee-læreruddannelsen er for studerende, der: 

  • har erhvervserfaring fra skoler eller andre job
  • har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov 
  • har talenter eller kompetencer, der er interessante i folkeskolen

  Du er ansat på en skole under uddannelse

  Som studerende på trainee-læreruddannelsen bliver du ansat i en lønnet stilling i op til 30 %. Du er samtidig berettiget til SU, da du er under uddannelse.

  Studiets opbygning

  Trainee-læreruddannelsen er bygget op på samme måde som den almindelige læreruddannelse.

  Læs mere om studiet på læreruddannelsen

  Ved siden af uddannelsen får du op til 11 arbejdstimer om ugen på den skole, hvor du bliver ansat.

  Dit arbejde på skolen bliver tilrettelagt, så det kan passe sammen med den øvrige undervisning på læreruddannelsen.

  Du er tilknyttet en mentor

  Igennem hele uddannelsen bliver du tilknyttet en mentor. Fokus er på vejledning, der knytter sig til dit arbejde på skolen.

  Hvordan gør jeg?

  Læs, hvordan du søger ind på traineelæreruddannelsen i Skive

  Kontakt os

  Hvis du er interesseret i at søge ind på traineelæreruddannelsen i Skive, skal du kontakte os på:

  T: 87 55 32 00

  E: liski@via.dk