Trainee-meritlærer

På VIA Læreruddannelsen i Silkeborg kan du tage en trainee-meritlæreruddannelse.
 
Den tager 3 eller 4 år og du bliver tilknyttet et vikariat i en folkeskole, mens du læser

Skræddersyet til dig!

Trainee-meritlæreruddannelsen er en 3 til 4-årig læreruddannelse. Den følger samme bekendtgørelse som den almindelige meritlæreruddannelse. Du skal til de samme prøver og nå de samme mål som i den almindelige meritlæreruddannelse.

Hvis trainee-meritlæreruddannelsen skal være et 3-årigt forløb, kræver det, at du får merit for det, der svarer til et fuldt undervisningsfag. Hvis du ikke kan opnå den merit, tager uddannelsen 4 år.

40 % på arbejde - 60 % på uddannelsen

Under uddannelsen har du mulighed for at blive knyttet til en skole som vikar i ca. 40 procent af en ugentlig arbejdstid. Det betyder, at du har mulighed for at tjene 11.-12.000 kr. pr. måned i de 3 eller 4 år uddannelsen tager. Læreruddannelsen i Silkeborg har lavet partnerskabsaftaler med sine samarbejdskommuner. De åbner for, at du som studerende kan blive tilknyttet som vikar på en skole. Kontakten til skolerne skal du selv skabe. Oversigten over skolerne i de kommuner vi samarbejder med, kan du få ved at henvende dig til os. 

De sidste 60% af tiden er du studerende på læreruddannelsen og følger de fag, der knytter sig til trainee-meritlæreruddannelsen. Du skal regne med at gennemføre cirka 12-15 moduler, alt efter hvor meget merit du kan få for tidligere uddannelsesforløb. (Hvert modul koster 4.900 kroner)

Sofie Poulsen læser til lærer på VIA Læreruddannelsen

 

Mød Sofie, der læser til meritlærer

Hvem er trainee-meritlæreruddannelsen for?

Uddannelsen er fx for studerende, der enten:

  • Har afsluttet en kandidat-, bachelor-eller professionsbacheloruddannelse 
  • Har en erhvervsrettet uddannelse og har mindst to års erhvervserfaring - suppleret med relevante fag på gymnasialt niveau. 
  • Har erhvervserfaring fra skoler eller andre job med fokus på undervisning
  • Har særlige fagprofiler eller faginteresser i forhold til folkeskolens behov 
  • Har talenter eller kompetencer, der er interessante for folkeskolen

Studiets opbygning

Læreruddannelsen som trainee-merit er bygget op på samme måde som den almindelige meritlæreruddannelse. Du deltager i undervisningen sammen med både merit- og andre lærerstuderende. Du er vikar ca. 11-12 arbejdstimer om ugen på den skole, hvor du er tilknyttet som vikar. 

Uddannelsen er tilrettelagt, så du har hele dage på skolen og hele dage på læreruddannelsen i Silkeborg.

Arbejdet som vikar skaber en særlig mulighed for, at du får erfaring med undervisning og lærerarbejde samtidig med, du er studerende. 

Susanne Clausen læser til lærer på VIA

 

Mød Susanne, der læser til meritlærer

Hvordan gør jeg?

For at blive optaget på trainee-meritlæreruddannelsen i Silkeborg, skal du sende en ansøgning til læreruddannelsen i Silkeborg.

VIA Læreruddannelsen i Silkeborg arbejder sammen med Skanderborg, Herning, Ikast og Silkeborg Kommune. (Andre kommuner kan komme på tale efter aftale).

Hent ansøgningsskema (pdf)

Du skal enten:

  • Have afsluttet en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller
  • Være fyldt 25 år, have afsluttet en erhvervsrettet uddannelse og have mindst 2 års erhvervserfaring.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til læreruddannelsen, kan du søge om at blive særligt vurderet.

Ansøgningsfrist

1. april 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på læreruddannelsen i Silkeborg.

Camilla Juul Jørgensen

T: 87 55 31 12

E: cajo@via.dk