Meritpædagoguddannelsen

Har du fem års erfaring  med pædagogisk arbejde? Vil du bruge din pædagogiske erfaring i din uddannelse? Så er uddannelsen til meritpædagog noget for dig!

Informationsmøde i 2021

Kom til informationsmøde på meritpædagoguddannelsen

Aarhus

Information om studiet og optagelsen til studiestart september.

Onsdag den 3. februar kl. 19-21 på VIA Campus Aarhus C - Ceresbyen 24, 800 Århus C

Kontakt os for at høre nærmere 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende uddannelsen
T: 87 55 35 92 

Om meritpædagoguddannelsen

 • Fakta

  Titel: Professionsbachelor som pædagog

  Varighed: 3 år.

  Første studieår er fuldtidsstudie, mens andet og tredje år er tilrettelagt som deltidsstudie.

  Se, hvordan studiet er tilrettelagt under det enkelte udbudssted:

  Studiestart:

  • 1. september

  Undervisningssprog: Dansk 

  Studieordning:

  Se studieordning

  Se bekendtgørelse for uddannelsen

  Se studieaktivitetsmodel

 • Opbygning

  Du får mulighed for at bruge din pædagogiske erfaring på merituddannelsen.

  I VIA kan du tage meritpædagoguddannelsen i Horsens, Viborg og Aarhus.

  Kortere tid, samme kompetencer

  Merituddannelsen giver de samme kompetencer som den almindelige pædagoguddannelse. Du følger den samme studieordning og skal opfylde de samme krav. Men merituddannelsen er tilrettelagt, så du bruger din pædagogiske erfaring.

  I løbet af uddannelsen inddrager du dine pædagogiske erfaringer sammen med dine medstuderende. Og I arbejder med at undersøge forskellige former for pædagogisk praksis i undervisningen. Uddannelsen består af to dele:

  Pædagogens grundfaglighed

  Uddannelsens seks første moduler og en praktik er placeret på første studieår.

  Forløbene skal bidrage til at give dig indblik i uddannelsens bredde og pædagogiske arbejdsområder.

  Det betyder også, at du skal i praktik inden for et område, hvor du ikke har din primære pædagogiske erfaring fra. 

  Specialiseringen

  Specialiseringsdelen består af seks moduler samt bachelorperioden med en kort undersøgelsespraktik. Den kan tage sit udgangspunkt i det sted, hvor du er ansat eller i et praktiksted indenfor dit område.

  Specialiseringsdelen begynder med modul 7 på tredje semester. Der er tre specialiseringsområder i uddannelsen:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skolefritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik. 

  Da du får merit for to af uddannelsens praktikperioder, er din specialisering inden for det område, du har fået merit for.  

  Meritstuderende læser efter den samme studieordning som til den almindelige pædagoguddannelse, dog med de særlige vilkår, der er beskrevet for merituddannelse.

  Om undervisningen

  Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af fuldtids- og deltidsstudie. Første år er fuldtidsstudie, mens andet og tredje studieår er deltidsstudie.

 • Optagelse

  På merituddannelsen udnytter du din erfaring fra pædagogisk arbejde.

  Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der har arbejdet mindst fem år på fuld tid inden for det pædagogiske arbejdsområde. I fx dagtilbud, arbejde med kriminelle unge, plejehjem med demente, psykiatrien eller noget helt femte.

  Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker, så uddannelsen kun tager tre år.

  Adgangskrav

  Uddannelsen til meritpædagog er for dig, der har arbejdet mindst fem år på fuld tid inden for det pædagogiske arbejdsområde. I fx dagtilbud, SFO, klub, arbejde med kriminelle unge, plejehjem med demente, psykiatrien eller noget helt femte.

  Erfaringen giver dig merit for de to lønnede praktikker, så uddannelsen kun tager tre år.

  Udover erhvervserfaring skal du opfylde de samme optagelsesbetingelser som på pædagoguddannelsen. Du kan søge om individuel kompetencevurdering, hvis du ikke opfylder kriterierne for optagelse.

  Optagelsesbetingelser 

  Du skal opfylde et af nedenstående adgangskrav:

  1. Gymnasial uddannelse 
  2. Fire gymnasiale fag: Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C + et valgfrit fag C 
  3. Pædagogisk Assistentuddannelse / Den Pædagogiske Grunduddannelse: Med dansk C, Samfundsfag C, Engelsk E 
  4. Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Med dansk C, Naturfag C, Engelsk D 
  5. Godkendt udenlandsk eksamen 
  6. Optagelse på andet grundlag

  Derudover skal du have 5 års (dokumenteret) erhvervserfaring inden for pædagogisk praksis.

  Optagelse på andet grundlag

  Opfylder du ikke betingelserne fra de almindelige optagelseskrav, skal du søge om at blive optaget på andet grundlag.

  Der kan ikke dispenseres fra de 5 års erhvervserfaring.

  Hvornår skal jeg søge?

  Viborg

  Vi modtager ansøgninger hele året, dog senest 19. juni med studiestart d. 1. september. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Aarhus

  1. maj med studiestart 1. september. Du får besked, hvorvidt du er optaget senest d. 15. maj. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Ring og hør nærmere:

  Horsens: 87 55 36 65

  Aarhus: 87 55 35 92

  Viborg: 87 55 37 00

 • Økonomi og studiegebyr

  Merituddannelsen følger loven om åben uddannelsen, derfor er der deltagergebyr på uddannelsen.

  Meritstudiet tilrettelægges under Lov om Åben Uddannelse, hvor der kun ydes delvis finansiering af udgifterne til uddannelsen fra Undervisningsministeriet. Derfor opkræves et studiegebyr fra den studerende.

  Gebyrets størrelse fastsættes hvert år på baggrund af Finanslovens takster for medfinansiering. Du skal derfor være opmærksom på, at beløbet kan ændre sig i løbet af de tre studieår.

  Studiegebyret er 10.200 kr. pr. semester. 

  Studiegebyret opkræves forud for hvert semester, og rettidig betaling er en forudsætning for, at du kan deltage i det pågældende semester.

  Uddannelsesstøtte

  Har du orlov fra dit arbejde på dit første studieår, kan du søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte.

  Vær opmærksom på de ændrede regler for SVU pr. 1. juli 2016
  Læs om SVU

  Er du ledig, skal du rette henvendelse til dit jobcenter. Studerende på merituddannelsen er ikke berettiget til SU.

 • Ansøgning

  Vi har forskellige ansøgningsfrister alt efter, om du søger ind i Horsens, Viborg eller Aarhus.

  Du kan hente ansøgningsskema for de tre udbudssteder. Du kan sende ansøgningen enten på mail eller som almindeligt brev.

  Ansøgningsfrister 

  Aarhus

  Ansøgningsfrist 1. maj 2020 - og du får svar senest 15. maj 2020 til studiestart 1. september 2020.

  Viborg

  Vi modtager ansøgninger hele året, dog senest 1. juni til studiestart d. 1. september. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

  Ring og hør nærmere

  T: 87 55 37 00

 • Kontakt

  Kontakt os, hvis du har spørgsmål om merituddannelsen.

  Horsens

  Studievejledning

  Shazia Maria Tariq Borup
  Fokus på spørgsmål vedrørende optagelse
  smtb@via.dk
  +45 87 55 36 65

  Adresse

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Horsens
  Chr. M. Østergaards Vej 4
  DK-8700 Horsens
  piho@via.dk
  +45 87 55 36 55

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag 7.30-14.30.

  Parkering: På Campus Horsens er der fri parkering på den parkeringsplads, som ligger i forlængelse af Campus (– lige efter blok G. hvor meritpædagoguddannelsen holder til). 

  Leverandører

  EAN: 5798 000 55 5044

  Find op på Google Maps

  Aarhus

  Anne Birthe Due Bendixen
  Studiekoordinator
  abd@via.dk
  +45 87 55 35 92

  Mette Marie Birkemose
  Administrativ koordinator
  mbir@via.dk
  +45 87 55 30 26

  Adresse

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Aarhus
  Ceresbyen 24
  DK- 8000 Aarhus C
  paar@via.dk
  +45 87 55 00 00

  Åbningstider: Mandag til fredag 7.30-17:00.

  Find os på Google Maps

  Viborg 

  Studievejledning

  Mona Jakobsen
  Fokus på spørgsmål vedrørende optagelse
  mgj@via.dk
  +45 87 55 37 00 

  Regitze Rahbek
  Fokus på spørgsmål om uddannelsen generelt
  resr@via.dk
  +45 87 55 22 21

  Adresse

  VIA Meritpædagoguddannelsen i Viborg
  Prinsens Allé 2
  DK- 8800 Viborg
  piv@via.dk
  +45 87 55 37 00

  Åbningstider: Mandag til torsdag 7.30-15.30 og fredag: 7.30-14.30.

  For leverandører

  EAN: 5798 000 55 4702

  Find os på Google Maps

 • FAQ - Hvad spørger I om?

  Find svaret på de spørgsmål, vi oftest modtager. Se om du kan finde dine svar i en FAQ

  Få svar på dine spørgsmål. Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest modtager om meritpædagoguddannelsen. Læs med her og se om du finder svar på dine spørgsmål.

  Hvad spørger I om?

  Herunder finder du en række spørgsmål og svar, der måske giver dig svar på netop det, du er i tvivl om.

  Få svar på spørgsmål som:

  Hvordan ser økonomien ud?

  Hvem betaler studiegebyret?

  Er der mødepligt på uddannelsen?

  Vælg FAQ

Særligt for meritpædagoguddannelsen i:

 • Horsens

  Meritpædagoguddannelsen i Horsens foregår i et internationalt studiemiljø

  På meritpædagoguddannelsen i Horsens går du på et særligt merithold.

  Organisering af studiet i Horsens

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper med videre.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. De to ugedage er pt mandage og tirsdage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

  Valgfrie kompetenceområder

  På tredje semester skal du vælge et valgfrit kompetenceområde. I Horsens kan du vælge følgende områder:
  • Natur og udeliv
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kreative udtryksformer
  • Sundhedsfremme og bevægelser
  • Medier og digital kultur

  Meritholdene tilbydes et valg mellem 2-3 af ovennævnte valgfrie kompetenceområder. 

  I mange tilfælde er der en studierejse i forbindelse med kompetenceområdet.

  Studieliv

  I løbet af uddannelsen er der forskellige studieaktiviteter, hvor du møder de studerende fra den almindelige pædagoguddannelse. Det giver dig mulighed for at sparre og danne netværk på tværs af uddannelserne.

  På Meritpædagoguddannelsen i Horsens bliver du desuden en del af et inspirerende og internationalt studiemiljø på Campus Horsens, hvor der også er mange andre uddannelser. 

  Det giver dig mulighed for at engagere dig både i faglige projekter og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser. Og på tværs af nationaliteter. Det kan fx være kulturdage, sportsdage og fester. 


  VIA Studentervæksthus Horsens

  Har du en god idé, som kunne blive til et produkt, en virksomhed eller lignende, er du velkommen i VIA Studentervæksthus Horsens. Her kan vi hjælpe dig med at gøre din idé til virkelighed. 

  Se mere om Studentervæksthuset

   

 • Aarhus

  På meritpædagoguddannelsen i Aarhus bliver du en del af VIAs campus i hjertet af Aarhus

  På meritpædagoguddannelsen i Aarhus foregår undervisningen på særlige merithold.

  Organisering af studiet i Aarhus

  På første studieår er der studieaktiviteter alle ugens hverdage i form af undervisning, projektarbejde, i studiegrupper m.v.

  På andet og tredje studieår er der undervisningsaktiviteter på to faste ugedage. Undervisningen er tilrettelagt, så du kan inddrage din pædagogiske erfaring i undervisningen.

  Første studieår

  1. studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudie (modul 1 – 5 samt 1. praktik).

  Undervisningen foregår på Aarhus Campus C. Herudover er der studiearbejde i grupper eller selvstændigt. Undtaget er de syv praktikuger i forårssemesteret, hvor du arbejder 30 timer om ugen på dit praktiksted.

  Andet og tredje studieår

  2. og 3. studieår er tilrettelagt som deltidsstudie med to faste studiedage (modul 6 – 12 samt bachelorperioden)

  Modul 9 og 11 er et samlet forløb, hvor du kan vælge ét af nedenstående valgmoduler

  Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri

  • Kulturprodukter og kulturelt iværksætteri
  • Medier og digital kultur
  • Sundhedsfremme og bevægelse (Modulet følges på merit-netpædagoguddannelsen i Viborg - på tirsdage)
  For alle tre hold gælder det, at de oprettes såfremt, der er studerende nok, der vælger modulet

  Mødetider på Campus

  • Studerende, der er optaget i et lige år, har fast undervisning på campus mandag og tirsdag.
  • Studerende, der er optaget i et ulige år, har fast undervisning på campus torsdag og fredag. 

  Læs om studieformerne på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Læs om værdier og principper på meritpædagoguddannelsen i Aarhus

  Hent materiale om infomøde (pdf)

 • Viborg

  Meritpædagoguddannelsen i Viborg er netbaseret

  Når du vælger meritpædagoguddannelsen i Viborg, vælger du en netbaseret pædagoguddannelsen.

  Studieformer

  Undervisningen og andre studieaktiviteter foregår på samlinger, hvor du mødes med dit hold på Campus Viborg. I mødes to gange hver anden uge på grunduddannelsen og ca. hver anden tirsdag på specialiseringsuddannelsen.

  Imellem samlingerne er der webinarer, hvor undervisning og gruppearbejde foregår virtuelt.