Værdier og principper på uddannelsen

Kultur, deltagelse og dannelse

På meritpædagoguddannelsen i Aarhus har vi tre grundlæggende værdier og principper

Kultur, deltagelse og dannelse er tre værdier og principper vi lægger vægt på og tager udgangspunkt i på meritpædagoguddannelsen i Aarhus.

Kultur

I løbet af din uddannelse kommer du til at arbejde med kulturelle aktiviteter og processer.

Se en video, hvor meritstuderende arbejder sammen med Sølundfestivalen i en kulturel aktivitet

Deltagelse

Pædagoger har et særligt ansvar for at tage ansvar for mennesker, der ikke selv er i stand til at tale deres egen sag. Børn, utilpassede unge eller fysisk og socialt udsatte.   

Mød Lonnie, der taler den professionelles stemme til forsvar for de svageste borgere

Dannelse

Som pædagog skal du kunne skelne mellem godt og ondt; rigtigt og forkert. Og du skal være med til at ændre og forbedre samfundet igennem demokratiske processer. 

Læs hvor pædagoger ikke er fængselsbetjente