Studerende arbejder

Drømmer du om at tage en uddannelse, hvor du gør en forskel?

VIA Pædagoguddannelsen

Holstebro

Vil du gerne være pædagog? Og arbejde med børn, unge og voksne? Interesserer du dig for kreative udtryksformer, kulturmøder eller udeliv? Vil du samarbejde med kommuner og institutioner? Så læs til pædagog i Holstebro!

Om uddannelsen til pædagog i Holstebro

 • Faglig profil

  På pædagoguddannelsen i Holstebro kan du vælge mellem tre forskellige specialiseringer og fem kompetenceområder. Du kan også tage et studieophold og en praktikperiode i udlandet og få både en dansk og international eksamen.

  Som studerende på VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro kan du vælge mellem tre forskellige specialiseringer.

  • Dagtilbudspædagogik
  • Skole- og fritidspædagogik
  • Social- og specialpædagogik

  Læs mere om de tre specialiseringer

  Vi lægger stor vægt på at samarbejde med kommunens og regionens pædagogiske institutioner. Det betyder, at du som studerende kommer ud og afprøver mange aktiviteter i praksis i levende, pædagogiske miljøer.

  Er du flygtning eller indvandrer

  Hvis du er flygtning eller indvandrer har du mulighed for at tage et forberedelseskursus, inden du søger optagelse i på pædagoguddannelsen i Holstebro.
  Læs om FIF - Forberedelseskurset for indvandrer og flygtninge

  Valgmoduler

  Når du skal læse til pædagog, skal du vælge et kompetenceområde, som du skal arbejde indenfor på modulerne 9 og 11. Som studerende på pædagoguddannelsen i Holstebro har du mulighed for at vælge samtlige kompetenceområder. 

  Hvis du vælger et af din valgmoduler, vi ikke udbyder i Holstebro, kan du tage modulet på en af VIAs andre campusser. Men du hører stadig til på dit hold i Holstebro. Du kan vælge mellem følgende kompetenceområder i Holstebro.

  • Kreative udtryksformer
  • Natur og udeliv
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Kulturmøde og interkulturalitet

  Læs om kompetenceområderne i Bekendtgørelsen

  Samarbejde med praksis

  På pædagoguddannelsen i Holstebro samarbejder vi med pædagogiske institutioner i både kommuner og regionen. Vi lægger vægt på samskabelse, det vil sige, at vi skaber pædagogik og pædagogisk arbejde sammen med det pædagogiske arbejdsfelt. Samarbejdet betyder blandt andet, at første årgang på pædagoguddannelsen arrangerer en pædagogisk aktivitet med byens institutioner hvert semester.

  Double degree – en international eksamen

  Få to eksamensbeviser – et i Danmark og et i Rumænien. På pædagoguddannelsen i Holstebro kan du tage en double degree. Både en dansk pædagoguddannelse og en international eksamen fra Bukarest Universitet i Rumænien. Med en double degree kan du søge direkte ind på universitetet. 

  For at få en double degree skal du tage et års studieophold ved Faculty of Psychology and Learning på Bukarest Universitet. Opholdet indeholder dels den anden praktikperiode på en rumænsk pædagogisk institution, dels et halvt års studie ved universitetet.

  Læs om Double degree

 • Studieliv

  VIA Pædagoguddannelsen hører til på Campus Holstebro sammen med seks andre uddannelser. 

  Det betyder, at du har rigtig gode muligheder for at engagere dig i både faglige projekter og politiske og sociale aktiviteter med studerende fra fx socialrådgiver, sygeplejerske eller læreruddannelsen, der også hører til på Campus Holstebro. I alt er cirka 2.500 studerende tilknyttet campussen, heraf cirka 50 internationale studerende. Desuden arbejder vi tæt sammen med VIA Læreruddannelsen i Nørre Nissum.

  Læs om Campus Holstebro

  VIA Campus Holstebro er åbent for studerende alle døgnets 24 timer. Vi har både et stort bibliotek og en lys kantine, som er hjertet, og hvor det er nemt og hyggeligt at mødes på tværs af uddannelser. Desuden har vi en butik, der er leveringsdygtig i alt, som hører studielivet til.

  Bibliotek og VIA Studentervæksthus

  I vores store bibliotek kan du låne faglitteratur eller sætte dig i studieværkstedet, hvor der er plads til vejledning, læsning af tidsskrifter og faglig fordybelse.

  Andre gratis tilbud på VIA Campus Holstebro omfatter blandt andet grupperum, trådløst internet, værksteder, musiklokaler og idrætsfaciliteter.

  Har du en god idé, som kunne blive til et produkt, en virksomhed eller lignende, er du velkommen i VIA Studentervæksthus Holstebro. Her kan vi hjælpe dig med at gøre din idé til virkelighed.

  Sport, fest og sjov

  Café Stud er de studerendes café, hvor du møder studerende på tværs af hele VIA Campus Holstebro til foredrag, fredagsbar og andre festlige arrangementer.

  Du får også adgang til De Studerendes Hus, hvor du kan slå dig løs med blandt andet poolbord, bordfodbold, køkken, fadølsanlæg og storskærm. Lokalerne kan desuden bookes til egne arrangementer. Udendørs er der crossfit og en beachvolley-bane, der ofte danner rammen om en turnering.

  I den ene af to store idrætssale er der en stor og udfordrende klatrevæg. Hvert år arrangerer De Studerendes Råd (DSR) en stor aktivitetsdag for hele VIA Campus Holstebro med fest og grill om aftenen.

  Studieby Holstebro

  Hvis du vil vide mere om at bo og studere i Holstebro, kan du hente inspiration på Studieby Holstebro. Her kan du læse om dagliglivet i byen, om at gå i byen og møde fire studieambassadører, der fortæller om deres dagligdag, overvejelser og oplevelser som studerende i Holstebro. 

  Læs på Studieby Holstebro

  Boliggaranti i Holstebro

  Flytter du til Holstebro, fordi du skal i gang med en uddannelse, har du garanti for en bolig.

  Læs på Holstebro Kommunes hjemmeside 

  De Studerendes Råd

  De Studerendes Råd (DSR) er en studenterpolitisk organisation, som har til formål at repræsentere og varetage de studerendes interesser af både faglig, studenterpolitisk og social karakter. Er du interesseret i studenterpolitisk arbejde, er du meget velkommen i DSR.

  DSR fungerer som bindeled mellem de studerende og uddannelsens ledelse og består af repræsentanter fra alle årgange på skolen.

  Gennem DSR og andre organer har du som studerende direkte indflydelse på din egen uddannelse.

  Studieaktivitet

  På pædagoguddannelsen i Holstebro møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø. Du vil både opleve holdundervisning, forelæsninger og mere selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden er en stor del af uddannelse projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

  Find os på Google Maps


 • Kontakt

  Kontakt Pædagoguddannelsen i Holstebro

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Pædagoguddannelsen i Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK-7500 Holstebro

  E: pih@via.dk
  T: +45 87 55 38 55

  EAN: 5798 000 55 5105

  Åbningstider:

  Mandag – torsdag: 7:30 – 15:30
  Fredag: 7:30 – 14:30

  Læs mere

Tag uddannelsen her