Undervisningsformer 

Se de forskellige undervisningsformer på pædagogisk assistentuddannelsen

Pædagogisk assistentuddannelsen 


I løbet af din uddannelse til pædagogisk assistent møder du mange forskellige typer af undervisning. Både klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Der er også forskellige faglige niveauer.

Du skal både læse, lytte, skrive og deltage i diskussioner. 

Du skal også øve dig i pædagogisk arbejde sammen med forskellige brugergrupper, og det kan være enten på skolen eller på forskellige pædagogiske institutioner.

Hold- og gruppeundervisning

På uddannelsen møder du både klasseundervisning, arbejde i grupper og arbejde med individuelle opgaver.

Uddannelsen er præget af meget praktisk undervisning, hvor du både skal arbejde på en pædagogisk institution og hvor pædagogisk personale kommer ind på uddannelsen og underviser.

Samarbejde og ansvar

Vi lægger vægt på, at du lærer at arbejde i grupper. Det er med til at styrke dine sociale kompetencer, dine samarbejdsevner og ansvarsfølelse. Kompetencer du får brug for i dit pædagogiske arbejde.