Gymnasial eksamen

Her kan du se listen over adgangsgivende eksamener på gymnasialt niveau.

Adgangsgivende eksamen på gymnasialt niveau:

Studentereksamen (stx)

Højere teknisk eksamen (htx)

Højere handelseksamen (hhx)

Højere forberedelseseksamen (hf)

Studiekompetencegivende eksamen ifm. erhvervsuddannelse (eux)

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif)

Specifikke adgangskrav til uddannelsen til produktionsteknolog

Matematik C

Det specifikke adgangskrav i matematik skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle dine matematik karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis.