Valgmoduler for VIA Administrationsbacheloruddannelsen

Her finder du beskrivelse af alle valgmodulerne

Du har mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse med de valgfrie moduler på 4. og 5. semester

I løbet af uddannelsens 4. og 5. semester kan du vælge i alt fire valgmoduler. De fire valgmoduler har et samlet omfang på 60 ECTS-point.

Du skal vælge: 

  • 30 ECTS-point tilrettelagt som et sammenhængende uddannelseselement. Det betyder, at der er flere moduler, som tilsammen udgør et samlet element.
  • 15 ECTS-point, der har et tværprofessionelt indhold eller stammer fra en beslægtet uddannelse. Det betyder, at modulet indeholder temaer, der går på tværs af professioner eller moduler, der udbydes på en anden uddannelsesinstitution.

Gennem valgmodulerne har du mulighed for at sætte dit eget præg på dine uddannelse og dykke ned i faglige områder, som interesserer netop dig. Valgmodulerne tilrettelægges inden for forskellige områder. Det er fx økonomistyring, digitalisering, projektledelse, samskabelse, internationalisering, organisationsudvikling og human resource.  

Administrationsbacheloruddannelsens valgmoduler er beskrevet i uddannelsens studieordning. Valgmodulerne udbydes under forudsætning af, at der er nok tilmeldte studerende

Læs om valgmodulerne i studieordningen 

Uddannelsens valgmoduler udbydes som blended learning med ca. 1 fysisk indkald om ugen. Valgmodulerne udbydes samlet til studerende i Aarhus, Viborg og på den netbaserede administrationsbacheloruddannelse. Det må derfor forventes, at undervisningen både kan foregå i Aarhus og Viborg. Det betyder, at der i mindre grad kan være transportudgifter forbundet med at følge modulerne. De udgifter afholdes af den studerende selv.

Valgmoduler andre steder

Du har mulighed for at tage et eller flere valgmoduler hos andre udbydere af administrationsbacheloruddannelser og ved andre nationale og internationale uddannelser. Du skal dog selv afholde udgifter, som kan være forbundet med dette.

Hent studieordningen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en studievejleder