Kristendom, kultur og kommunikation

Kan du se dig selv arbejde med mennesker – både kulturelt, kommunikativt og pædagogisk? Interesserer du dig for udvikling og ledelse? Er du nysgerrig på kristendom og kirke?

Så bliv professionsbachelor i Kristendom, kultur og kommunikation (3K).

Fakta

Type: Professionsbachelor i Kristendom, Kultur & Kommunikation

Varighed: 4 år

Studieby: Aarhus

Studiestart: September

Praktik: 35 uger

En del af diakonhøjskolen

Som studerende på Kristendom, kultur & kommunikationsuddannelsen (3K) læser du på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Men I har også undervisning på VIAs Campus Aarhus C, der ligger lige midt i Aarhus.

 

Fik du ikke søgt uddannelse, eller kom du ikke ind?

Søg ledige studiepladser

Om uddannelsen Kristendom, kultur og kommunikation

 • Adgangskrav og optagelse

  Du kan søge ind både gennem kvote 1 og kvote 2

  Kristendom, kultur og kommunikation har studiestart hvert år i september. Uddannelsen er normeret til 4 år.

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit eksamensgennemsnit.

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 22. marts)

  I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Som udgangspunkt kræver optagelse i kvote 2, det samme som i kvote 1 – en adgangsgivende eksamen, svarende til en gymnasial eksamen. Men i kvote 2 foretager uddannelsen en individuel vurdering af ansøgerne. I kvote 2 har du mulighed for at supplere dit eksamensgennemsnit med forskellige aktiviteter.

  Du skal lave en motiveret ansøgning, hvor du viser, hvad du har lavet indtil nu og hvorfor du ønsker at studere på Kristendom, kultur og kommunikation.

  Du må meget gerne vedlægge et CV, der viser alt, hvad du har lavet. Men du skal være opmærksom på, du kun bliver vurderet på 12 måneders erfaring. Det betyder, at du skal pege på, hvilke af dine erfaringer, du ønsker at blive vurderet på.

  Hvis du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge), kan du også vedlægge det som grundlag for din ansøgning. 

  Ansøgningsfrister

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Kristendom, kultur og kommunikation på Optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen:
  Professionsbachelor, kristendom, kultur og kommunikation,  Højbjerg
  KOT-nummer: 50860

  Studiestart

  Uddannelsen har studiestart i september

  Se sidste års adgangskvotienter

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om optagelse på andet grundlag
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  3K består af en fællesdel, en specialiseringsdel, to praktikker og et afsluttende bachelorprojekt.

  Med en uddannelse i 3K kvalificerer du dig til at varetage opgaver inden for kommunikation, ledelse, undervisning, samt kultur– og kristendomsformidling. Du lærer at skabe integration på tværs af kulturer, at tænke nyt indenfor kristendom og kirke, samt at udvikle og lede frivillige organisationer.

  De første 2½ år får du en grundlæggende introduktion til fire fagområder. De sidste 1½ år er en særlig specialisering med valgmoduler, praktik og afsluttende bachelorprojekt.

  Fire fagområder

  Uddannelsen består af fire overordnede fagområder. 1) Kristendom, 2) Pædagogik og didaktik, 3) Kultur og 4) Kommunikation.

  Læs om de fire fagområder 

  Afsluttende bachelorprojekt

  Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt på 8. semester. Det består af en afsluttende opgave med en kombination af teori og praksis.

  Projektet skal tage udgangspunkt i et kristendom, kultur og kommunikationsfagligt emne, samt det arbejdsmarked du uddanner dig til. Eksamen i bachelorprojektet er individuel, men du kan sagtens udarbejde projektet i en studiegruppe.

  Læs mere

  Se tal og faktuelle oplysninger om Kristendom, Kultur & Kommunikation 

 • Hverdagen på studiet

  Som studerende går du på Diakonhøjskolen og bliver del af et levende højskolemiljø.

  3K ligger på Diakonhøjskolen i Aarhus. Her bliver du en del af et lille uddannelsessted, hvor vi vægter nærvær i hverdagen. Som studerende på uddannelsen bliver du en del af et højskolemiljø med højskoletraditioner, fællesskab og et fagligt studiemiljø.

  Her kommer alle hinanden ved. Både undervisere og studerende og på tværs af holdene. Mange studerende bor på skolen og dagligdagen er derfor en god blanding af et fagligt studiemiljø og en hyggelig atmosfære.

  Du er på en højskole

  Fordi vi er en højskole, har vi også højskoletraditioner. Vi synger meget, der er spændende foredrag flere gange om måneden, og der er altid et menneske at hygge, snakke dybt eller udveksle faglige erfaringer med. Desuden har du mulighed for at benytte højskolens mange faciliteter døgnet rundt.

  Studiefester

  Hver torsdag er der torsdagscafé, hvor I mødes på kryds og tværs af årgange og uddannelser. Der er musikaftner, sportsarrangementer eller forskellige kulturarrangementer. Diakonhøjskolen har en stor foredragsvirksomhed med foredrag om samfund, pædagogik og kirkelige emner.

  Studieaktivitet

  På 3K møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø. Du vil både opleve holdundervisning, tema-foredrag på kryds og tværs af semestre og uddannelser og mere selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden er en stor del af uddannelsen projektarbejde i samarbejde med den pædagogiske praksis.

  Læs om Diakonhøjskolen

  Campus Aarhus C

  Når du læser på 3K, hører du både til på Diakonhøjskolen og på VIAs Campus Aarhus C. Det betyder, at du altid er velkommen til at benytte dig af faciliteterne på Campus C, der ligger lige i hjertet af Aarhus. 

  Læs mere om Campus Aarhus C

  Find os på Google Maps

 • Praktik

  Når du er optaget på uddannelsen, er du garanteret en praktikplads. 

  To gange i løbet af din uddannelse skal du i praktik. En kort praktik på 10 uger, der ligger på 2.år. Og en lang praktik på 6 måneder, der ligger på 4.år.

  I praktikperioderne skal du arbejde i praksis med det, du har lært på uddannelsen. Praktikken gennemføres på praktikpladser, der er godkendt af uddannelsen. I hver praktik tilknyttes du en vejleder på praktikstedet, samt en vejleder fra uddannelsen. Der afholdes to møder med praktikstedet under hver praktik; et formøde og en midtvejssamtale. Begge praktikker afsluttes med en eksamen på uddannelsesstedet.

  Garanti for praktikplads

  Når du er optaget på 3K er du sikret en praktikplads i begge praktikker. På uddannelsen har vi aftaler med praktikinstitutioner både i Danmark og i udlandet. Praktikpladserne findes i samarbejde med uddannelsen, og begge praktikker skal altid godkendes af uddannelsen.

  Praktik i udlandet

  Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig? Så kan du vælge at tage en af dine praktikker i udlandet. Du kan fx arbejde med volontører i Israel, i den internationale kirke i Berlin, eller et andet sted i verden, hvor der er brug for hjælp.

  Første praktikperiode

  • Varighed: Ti uger
  • Sted: Organisation, folkekirke, kulturinstitution, fri- eller efterskole, frikirke med mere

  Anden praktikperiode

  • Varighed: Seks måneder
  • Sted: Organisation, folkekirke, kulturinstitution, fri- eller efterskole, frikirke med mere 

  Økonomi i praktikken

  Alle praktikkerne er SU berettiget. Du kan altid tage din SU med til udlandet.

  Se studieordningerne

 • Job og karriere

  Som 3K'er kan du både arbejde indenfor kirkelige og frivillige organisationer. 

  Med en professionsbachelor i 3K bliver du kvalificeret til at arbejde inden for frivillige- og kirkelige organisationer, kommuner, folke- og frikirker, i sociale boligområder og på fri- og efterskoler. Du kan blandt andet arbejde med:

  • PR & Kommunikation
  • Koordinering af frivillige
  • Kristendoms- og kulturformidling
  • Pædagogisk og socialt arbejde
  • Netværksdannelse
  • Fundraising
  • Projektledelse
  • Integration

  Læs mere om arbejdsfeltet

  Efteruddannelse 

  Som uddannet indenfor 3K har du mulighed for at læse videre på en række uddannelser. Du kan både tage en kandidat-, diplom- eller masteruddannelse.

  Eksempler på mulighed kandidatuddannelser

  • Kandidat i Diakoni
  • Kandidat i Læring og Forandringsprocesser
  • Kandidat i IT, læring og organisatorisk omstilling
  • Kandidat i Kultur og formidling
  • Kandidat i Pædagogik
  • Kandidat i Pædagogisk antropologi
  • Development and International Development
  • Culture, Communications and Globalization
  • Tværkulturelle studier.

  Læs en dimittendprofil for en 3K dimittend (pdf)

 • Internationale muligheder

  Argentina, Israel, Grønland eller Nepal….? Har du lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig? Og måske bagefter? 

  Som studerende på 3K har du mulighed for at tage en del af din uddannelse i udlandet. Det gælder både ift. den korte og lange praktik, og hvis du ønsker at tage et studieophold på en anden uddannelsesinstitution.

  Internationale kompetencer

  Som uddannet 3K'er kommer du i kontakt med andre mennesker, der på en eller anden måde har brug for dig. På et udlandsophold udvikler du din kulturelle intelligens, din evne til at være åben og møde andre med respekt og forståelse for forskellighed. At tage på et udlandsophold kan åbne op for nye måder at arbejde med fx projekter, kirke og mennesker på, og du vil få indsigt og nye indgangsvinkler til din faglighed.

  Økonomi

  Du skal selv betale for dit udlandsophold, men du har ret til at få din SU med dig til udlandet. Desuden er der mulighed for at søge legater og fonde.

 • Kontakt

  Kontakt 3K

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Kristendom, Kultur & Kommunikation
  Lyseng Allé 15
  8270 Højbjerg

  E: 3k@via.dk
  T: +45 87 55 36 02  

  Læs mere

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når har åbent hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College.

Kontakt studievejleder

Se kontaktoplysninger på studievejlederne på kristendom, kultur og kommunikationsuddannelsen

Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.