Studieaktiviteter

Kristendom, Kultur og Kommunikation er et fuldtidsstudie, hvor du får holdundervisning, forelæsninger, arbejder i studiegrupper og er i praktik på en arbejdsplads. 

På uddannelsen indenfor Kristendom, Kultur og Kommunikation i VIA møder du et nuanceret undervisnings- og læringsmiljø.

Du vil både opleve holdundervisning, forelæsninger og mere selvstændigt arbejde i studiegrupper. Desuden vil du opleve et tæt samarbejde med den praksis, du uddanner dig til.

Forberedelse er også studieaktivitet

Din uddannelse er et fuldtidsstudie. Det betyder, at både undervisning, forberedelse, gruppearbejde og praktik er en del af din uddannelse.

Vi har lavet en model, der viser hvilke studieaktiviteter, du får på Kristendom, Kultur og Kommunikation.

Modellen viser også, hvordan vi forventer at fordele tiden mellem de enkelte aktiviteter. Fx kan du se, at en stor del af studiet som udgangspunkt er tilrettelagt som din egen tid til forberedelse, arbejde i studiegrupper, søge information, samt det afsluttende bachelorprojekt.

Læs mere