Professionsbachelor i Skat

Kan du tage ansvar? Har du overblik og analytiske evner?
 
Vil du gerne gøre en forskel og være en del af det nye skattesystem? 
 
Uddannelsen i Skat er for dig, der gerne vil være med til at sikre korrekt beskatning og holde hånden under velfærdssamfundet.
 
Fx som rådgiver eller medarbejder i skatteforvaltningen, i landbrugsorganisationerne, hos revisorer, eller i de store it-organisationer.
 

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor i Skat

Varighed:  3½ år

Studieby: Herning

Ansøgning: 15. marts (kvote 2) & 5. juli (kvote 1)

Studiestart: September

Praktik: ½ år

Ny uddannelse i Skat

Professionsbachelor i Skat er en ny uddannelse. Første hold starter september 2019.

Praktikperioden er sikret, og efter endt uddannelse er der gode jobmuligheder.

Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med de arbejdspladser, uddannelsen uddanner til.

 

Der er undervisning i fx:

 • Skattejura
 • It
 • Kommunikation
 • Regnskab
 • Revision

Læs om uddannelsen til professionsbachelor i skat

 • Adgangskrav

  Læs om adgangskrav til professionsbachelor i Skat

  Du kan søge ind på uddannelsen til profesionsbachelor i Skat gennem både kvote 1 og kvote 2

  Kvote 1

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

  Kvote 2

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på bagrund af dine samlede kvalifikationer.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 2

  Adgangskvotient fra 2018

  Ansøgningsfrister for optagelse på uddannelsen

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

  Individuel kompetencevurdering

  Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav, der er til uddannelsen i Skat, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV). Her bliver du vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

  Få hjælp til at se, om du kan søge om at få en individuel kompetencevurdering

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  Generelle regler og procedurer vedrørende ansøgning og optagelse

  Ansøgning gennem kvote 1 og 2

  Ansøgning om merit

  Ansøgning om individuel kompetencevurdering

  Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Uddannelsen i Skat giver dig redskaber til at kunne arbejde med skatte- og regnskabsfaglige problemstillinger og opgaver.

  Professionsbachelor i skat er en ny uddannelse, der retter sig mod arbejde i skatteforvaltninger, i landbrugsrådgivning og i private virksomheder, der har behov for skattefaglig viden.

  På uddannelsen får du kvalifikationer til blandt andet at kunne sikre rigtig beskatning og håndtere komplekse finansielle problemstillinger.

  Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler, en række valgmoduler, praktik og et afsluttende bachelorprojekt.

  Obligatoriske valgmoduler

  De obligatoriske moduler udgør uddannelsens første 2½ år:

  • Det politiske system og makroøkonomi
  • Juridisk metode og forvaltningsret
  • Personbeskatning
  • Formueret
  • Moms
  • Regnskab I + II
  • Kapitalgevinst – Erhverv- Ejendomme og international skat
  • It og systemforståelse
  • Afgifter og introduktion til told
  • Selskaber og insolvensret
  • Kommunikation - Mødet med kunden
  • Skatteproces og skattestrafferet

  Valgfrie moduler

  I løbet af uddannelsen skal du vælge to valgfrie moduler. Modulerne varierer, men det kan fx være inden for:

  • Inddrivelse
  • Ejendomsvurdering
  • Revision
  • It og selskaber

  Praktik

  På 6. semester er der praktikforløb af cirka 4 måneders varighed. Praktikpladserne bliver fordelt mellem de studerende på holdet i et samarbejde mellem praktikstedet, de studerende og uddannelsen.

  Afsluttende bachelorprojekt

  Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Du har ca. 12 uger til at skrive projektet.

  Sammen med praktikken giver bachelorprojektet dig den praktiske og teoretiske ekspertise inden for det område, du vælger.

  Se tal og fakta om uddannelsen

   

 • Praktik

  Praktikken ligger på 6. semester. Du er garanteret en praktikplads.

   Det er i praktikken, du møder en bachelor i Skats mulige arbejdsplads. Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber.

  Praktikken kan finde sted i én af Skatteministeriets 9 styrelser, hos én af landbrugsrådgivningerne, i revisionsbranchen eller hos it-leverandører af offentlige systemer.

  Praktikken afsluttes med en praktikopgave ud fra en selvvalgt problemstilling.

  Garanteret praktikplads

  Som studerende på Skat hos VIA, er du sikret en praktikplads. Det er VIA, der etablerer kontakt til og godkender praktikstederne.

  Praktikpladserne bliver fordelt mellem de studerende på holdet i et samarbejde mellem praktikstedet, de studerende og uddannelsen. 

  SU i praktikken

  Praktikken er ulønnet, men du kan modtage SU under hele praktikperioden.
 • Job & karriere

  Som uddannet professionsbachelor i Skat har du gode beskæftigelses- og karrieremuligheder 

  Som professionsbachelor i Skat får du kompetencer som kernemedarbejder med særlige skattefaglige kompetencer, som fx jura, it, kommunikation, regnskab og revision.

  Der er gode jobmuligheder inden for Skat, og uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med det arbejdsmarked uddannelsen uddanner til. Derfor er sandsynligheden for et jobmatch høj.

  Kernekompetencer

  Du er kvalificeret til at håndtere komplekse finansielle og skattejuridiske udfordringer i forhold til borgere og virksomheder. Og til at håndtere både regnskabstal og jura. Du lærer at lede processer og projekter, hvor skat spiller en rolle. 

  Den private og frivillige sektor

  Som uddannet professionsbachelor i Skat vil du oplagt kunne få arbejde inden for fx:

  • Skatteforvaltningen
  • Landsbrugsrådgivning
  • Revisionsbranchen
  • It-leverandører af offentlige systemer

  Videreuddannelse

  Med en professionsbachelor i Skat har du gode muligheder for både efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau.

  Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

  Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en studievejleder

 • Hverdagen på studiet

  På uddannelsen vil du møde mange forskellige uddannelsesformer. Og du vil opleve et tæt samspil med praksis.

  I løbet af uddannelsen til skat vil du opleve mange forskellige former for undervisning. Både traditionel klasseundervising og et væsentligt samarbejde med de arbejdspladser, der senere skal blive jeres praktikpladser og på længere sigt måske jeres arbejdspladser.

  Men du vil også møde mange andre undervisningsformer, som fx: 

  • Forelæsninger 
  • Fremlæggelser – individuelt eller i grupper
  • Øvelser
  • Gruppearbejde
  • Opgaver
  • Projekter
  • Vejledning
  • Virksomhedsbesøg

  Studiemiljø

  Uddannelsen i Skat i Herning er helt ny og du skal selv være med til at skabe rammerne for studiemiljøet. 

  Men helt alene bliver I ikke, for som studerende på VIA Skat kommer du til at gå på Campus Herning sammen med godt 1.400 andre danske og internationale unge. 

  Læs mere om Campus Herning

 • Kontakt

  Kontakt uddannelsen i Skat

  Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.

  Kontakt uddannelsen

  VIA Skat

  Campus Herning

  Birk Centerpark

  DK-7400 Herning

  T: +45 87 55 33 39

  E: nibr@via.dk

  Find os på Google maps