Læs professionsbachelor i skat

Uddannelsen i skat giver dig den største og bedst tænkelige faglige viden om skat. Så du bliver klædt på til at kunne klare selv de mest komplicerede skatteretslige udfordringer.
 
Fx som rådgiver eller medarbejder i skatteforvaltningen, i landbrugsorganisationerne, i revisorbranchen eller som skattefaglig rådgiver inden for både det offentlige og private erhvervsliv.

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor i Skat

Varighed:  3½ år

Studieby: Herning

Studiestart: September

Praktik: ½ år

Ny uddannelse i Skat

Professionsbachelor i Skat er en ny uddannelse. Første hold starter september 2019.

Praktikperioden er sikret, og efter endt uddannelse er der gode jobmuligheder.

Uddannelsen er udviklet i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedet og er derfor altid opdateret på, hvilke kompetencer der er behov for.  

 

Er du i tvivl om, hvad du skal læse? Få hjælp til dit studievalg

Hent inspiration her

Om uddannelsen til professionsbachelor i skat

 • Adgangskrav og optagelse

  Læs om adgangskrav til professionsbachelor i Skat

  Du kan søge ind på uddannelsen til professionsbachelor i skat gennem både kvote 1 og kvote 2.

  For at blive optaget på uddannelsen til professionsbachelor i skat, skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

  • Gymnasial eksamen. Her er adgangskravet desuden Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B
  • 3-årig erhvervsuddannelse. Her er adgangskravet desuden Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B
  • 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A, Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomheds-økonomi B

  Alle de krævede fag skal være bestået. Det vil sige, at du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. 

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau?

  Læs mere om adgangskrav

  Kvote 1 (ansøgningsfrist 5. juli)

  I kvote 1 vurderer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende, gymnasiale eksamen.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 1

  Kvote 2 (ansøgningsfrist 22. marts)

  I kvote 2 vurderer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

  Få hjælp til at søge ind gennem kvote 2

  Se adgangskvotient fra 2018

  Ansøgningsfrister for optagelse på uddannelsen

  Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  Kvote 2: 22. marts kl. 12.00

  Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Professionsbachelor i Skat på Optagelse.dk, skal du bruge KOT-numre til at finde den uddannelse, du ønsker at søge ind på.

  Professionsbachelor, skat, Herning

  KOT-nummer: 54810

  Opfylder du ikke kravene?

  Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav, der er til uddannelsen i Skat, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Her bliver du vurderet på, om din samlede viden og kompetencer kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen.

  Få mere at vide om optagelse på andet grundlag

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

  Reglerne beskriver:

  Generelle regler og procedurer vedrørende ansøgning og optagelse

  Ansøgning gennem kvote 1 og 2

  Ansøgning om merit

  Ansøgning om optagelse på andet grundlag

  Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

  • Opbygning

   Uddannelsen i Skat giver dig redskaber til at kunne arbejde med skatte- og regnskabsfaglige problemstillinger og opgaver.

   Professionsbachelor i skat er en ny uddannelse, der retter sig mod arbejde i skatteforvaltninger, i landbrugsrådgivninger og i private virksomheder, der har behov for skattefaglig viden.

   På uddannelsen får du kvalifikationer til blandt andet at kunne sikre rigtig beskatning og håndtere komplekse finansielle problemstillinger. 

   Obligatoriske valgmoduler

   Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler, en række valgmoduler, praktik og et afsluttende bachelorprojekt.

   De obligatoriske moduler udgør uddannelsens første 2½ år:

   • Det politiske system og makroøkonomi
   • Juridisk metode og forvaltningsret
   • Personbeskatning
   • Formueret
   • Moms
   • Regnskab I + II
   • Kapitalgevinst, erhverv, ejendomme og international skat
   • It og systemforståelse
   • Afgifter og introduktion til told
   • Selskaber og insolvensret
   • Kommunikation - Mødet med kunden
   • Skatteproces og skattestrafferet

   Valgfrie moduler

   I løbet af uddannelsen skal du vælge to valgfrie moduler. Modulerne varierer, men det kan fx være inden for:

   • Inddrivelse
   • Ejendomsvurdering
   • Revision
   • It og selskaber

   Praktik

   På 6. semester er der et praktikforløb af cirka 4 måneders varighed. Praktikpladserne bliver fordelt mellem de studerende på holdet i et samarbejde mellem praktikstedet, de studerende og uddannelsen.

   Afsluttende bachelorprojekt

   Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Du har ca. 12 uger til at skrive projektet. Sammen med praktikken giver bachelorprojektet dig den praktiske og teoretiske ekspertise inden for det område, du vælger.

   Hent studieordning (pdf)

   Se tal og fakta om uddannelsen

    

  • Hverdagen på studiet

   På uddannelsen vil du møde mange forskellige uddannelsesformer. Og du vil opleve et tæt samspil med praksis.

   Skat er et håndværk og en metode, der skal læres ved at arbejde med det i praksis. Derfor er en stor del af undervisningen casebaseret, hvor I sammen analyserer og arbejder med forskellige cases i studiegrupper og på holdet. 

   En stor del af underviserne vil komme fra forskellige arbejdspladser, hvor de arbejder med skattefaglige emner. Så I hele tiden er opdateret på, hvad der sker i det arbejdsfelt, I er i gang med at uddanne jer til.

   I tæt kontakt med praksis

   Som en del af uddannelsen satser vi på, at der én gang om måneden enten er et studiebesøg på en arbejdsplads. Eller der vil være en gæsteforelæsning om et relevant emne - på tværs af årgangene.

   Nogle af de undervisningsformer du vil møde er: 

   • Casebaseret undervisning
   • Forelæsninger 
   • Fremlæggelser – individuelt eller i grupper
   • Øvelser
   • Gruppearbejde
   • Opgaver
   • Projekter
   • Vejledning
   • Virksomhedsbesøg

   Studiemiljø

   Uddannelsen i Skat i Herning er helt ny og du skal selv være med til at skabe rammerne for studiemiljøet på uddannelsen. Sammen med dig og dine studiekammerater vil vi arbejde på at skabe et sted med en god studieintensitet. Et sted, der summer af aktivitet og god energi. Både fagligt og socialt.

   Der vil være meget undervisning i ugens løb og et fagligt studiemiljø, hvor der er vejledere til stede sammen med de studerende. Så I altid har en go-to person. 

   Der vil også være studiecafé, hvor I møder hinanden både i et fagligt og et socialt fællesskab. For helt alene på campus bliver I ikke. Studerende på skat kommer nemlig til at gå sammen med godt 1.400 andre danske og internationale unge.  

   Læs mere om Campus Herning

  • Praktik

   Praktikken ligger på 6. semester. Du er garanteret en praktikplads.

   På uddannelsens 6. semester skal du i praktik. Praktikken kan finde sted i én af Skatteministeriets 9 styrelser, hos én af landbrugsrådgivningerne, i revisionsbranchen eller hos it-leverandører af offentlige systemer. 

   Målet med praktikken er at skabe sammenhæng mellem dine teoretiske og praktiske kundskaber, og det er i praktikken, du møder et eksempel på en mulig arbejdsplads for professionen.

   Praktikken afsluttes med en praktikopgave ud fra en selvvalgt problemstilling.

   Garanteret praktikplads

   Som studerende på skat, er du sikret en praktikplads. Det er VIA, der etablerer kontakt til og godkender praktikstederne. Praktikpladserne bliver fordelt mellem de studerende på holdet i et samarbejde mellem praktikstedet, de studerende og uddannelsen. 

   SU i praktikken

   Praktikken er ulønnet, men du kan modtage SU under hele praktikperioden.
  • Job & karriere

   Som uddannet professionsbachelor i Skat har du gode beskæftigelses- og karrieremuligheder 

   Som professionsbachelor i Skat får du kompetencer som kernemedarbejder med særlige skattefaglige kompetencer, som fx jura, it, kommunikation, regnskab og revision.

   Der er gode jobmuligheder inden for Skat, og uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med det arbejdsmarked uddannelsen uddanner til. Derfor er sandsynligheden for job høj.

   Kernekompetencer

   Du er kvalificeret til at håndtere komplekse finansielle og skattejuridiske udfordringer i forhold til borgere og virksomheder. Og til at håndtere både regnskabstal og jura. Du lærer at lede processer og projekter, hvor skat spiller en rolle. 

   Den private og frivillige sektor

   Som uddannet professionsbachelor i Skat vil du oplagt kunne få arbejde inden for fx:

   • Skatteforvaltningen
   • Landsbrugsrådgivning
   • Revisionsbranchen
   • It-leverandører af offentlige systemer

   Videreuddannelse

   Med en professionsbachelor i Skat har du gode muligheder for både efter- og videreuddannelse. Både på diplom-, master- og kandidatniveau.

   Det kan fx være:

   • Cand. jur.
   • Cand. merc. jur.
   • Cand. merc. aud.

   Hvis du er interesseret i at læse en bestemt kandidat-, master- eller diplomuddannelse, skal du kontakte den konkrete uddannelse for at høre mere om dine muligheder og de gældende optagelseskrav.

   Har du flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en studievejleder

  • Internationale muligheder

   Vær opdateret på internationale scene - og tag evt. i udlandspraktik i løbet af din uddannelse

   Som studerende på skat vil du altid være opdateret med, hvad der sker på internationalt niveau. VIA har et stort netværk af internationale skatteforvaltninger og organisationer.

   Hvad fx med et praktikophold i verdensbanken? Eller et ophold i en international organisation, der har brug for dine skarpe skatteretslige briller? 

   Du skal i praktik på sjette semester og vi arbejder på at skabe en bred vifte af internationale praktikpladser.

  • Kontakt

   Kontakt uddannelsen i Skat

   Har du spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os.

   Kontakt uddannelsen

   VIA Skat

   Campus Herning

   Birk Centerpark

   DK-7400 Herning

   Studievejledere

   Anne-Kathrine Heidemann Niebur og
   Elisabeth Baltzer

   E: skat@via.dk

   T: +45 87 55 33 52

   T: +45 87 55 18 18  

   Find os på Google maps 

  Har du flere spørgsmål?

  Campus Horsens

  Kom på besøg

  Besøg os, og hør om VIAs uddannelser når har åbent hus, Studiepraktik og Studieinfo

  Sådan søger du ind

  Få svar på alle din spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College.

  Kontakt studievejleder

  Se kontaktoplysninger på studievejlederne på Skat

  Er du i tvivl om dit studievalg?

  Er du i tvivl om dit studievalg?

  Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.