Udlandsophold giver nye perspektiver

Socialrådgiverstuderende tager i international praktik
Oddny Oddsdottir og Therese Tomshøj har begge valgt at tage et halvt år af deres uddannelse i et andet land. 
Socialrådgiverstuderende Oddny Oddsdottir og Therese Tomshøj har taget et halvt år af deres uddannelse i udlandet og mener, at indsigt i internationalt, socialt arbejde er uundværligt for en socialrådgiver. Derfor deltog de i World Social Work Day på VIA Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.

Udlandsophold giver nye perspektiver

”Jeg vil være socialrådgiver, fordi jeg gerne vil være med til at forbedre verden. Det gør jeg blandt andet ved at lære om internationale forhold. Og blive inspireret til at udvikle projekter sammen med mennesker fra andre kulturer,” siger Oddny Oddsdottir, der læser til socialrådgiver i VIA. 

Hun deltog i World Social Work Day med blandt andet en forelæsning af Frands Dolberg. 

”Det var et spændende oplæg. Og meget tankevækkende, da han fortalte om den ignorance, der er i vores del af verden. Vi er slet ikke klar over, hvor hurtigt udviklingen går i 3. verdens lande,” siger Oddny. 

Hun har været i praktik i Indien i et halvt år i en organisation, der arbejder for at forbedre forholdene for udsatte grupper. Oddny arbejdede primært med at hjælpe børn tilbage i skolesystemet. Hun drømmer om at rejse ud i verden og lære om socialt arbejde i andre lande. 

Lære at tænke i anderledes systemer 

”Vi skal lære at tænke anderledes. Det er vigtigt, at vi ikke kommer og siger, hvordan de andre skal gøre. Nej. Vi skal mødes, udveksle gode idéer og sammen udvikle konkrete projekter, der virker netop her. De samme opskrifter virker jo ikke ens alle steder,” siger Oddny. 

Også Therese Tomshøj, socialrådgiverstuderende, mener, at det internationale aspekt er væsentligt for en socialrådgiver. Hun har læst et halvt år på et universitet i Melbourne, Australien, for netop at få nye perspektiver og ny teori om socialt arbejde andre steder i verden. Hendes personlige ambition er at arbejde internationalt som socialrådgiver. 

Udvikle sammen med befolkningen

”Jeg vil gerne rejse med mit fag og arbejde på internationale projekter, hvor jeg som socialrådgiver særligt kan bidrage på det organisatoriske plan. Fx sammen med en lokalbefolkning, der kan inspireres til at udvikle nye produktionsmetoder. Inspirere dem til at dyrke lokale afgrøder og markedsføre produktionen. I dag dyrker de fleste bønder lige nok til selv at kunne overleve. Men hvis de lærte hele processen med at dyrke og få det overskydende solgt videre, ville det skaffe dem midler til fx at bygge skoler og andet, der er med til at styrke udviklingen i deres del af verden,” siger Theresa, der ligesom Oddny synes World Social Work Day har været spændende og er en god inspiration til socialt arbejde. Og en inspiration til at rejse ud i verden og gøre en forskel.