Optagelse gennem kvote 2

I kvote 2 bliver din ansøgning vurderet både på baggrund af din adgangsgivende eksamen, og andre kvalifikationer udover dit eksamensgennemsnit. Du skal lave en motiveret ansøgning.

Du skal enten have en af de eksaminer, der kræves til kvote 1 eller en af følgende eksaminer: (Se de adgangsgivende eksaminer under kvote 1)

 • Hf-enkeltfag: Dansk på A-niveau og Engelsk på B-niveau og Samfundsfag på B-niveau og Psykologi på C-niveau
 • Social- og sundhedsassistentuddannelse med Dansk på C-niveau, Naturfag på C-niveau og Engelsk på D-niveau.
 • Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) med Dansk på C-niveau, Samfundsfag på C-niveau og Engelsk på D-niveau.
 • Ansøgere med udenlandsk eksamensbevis skal have Studieprøven eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Andre erfaringer

For at søge ind igennem kvote 2 skal du, udover din adgangsgivende eksamen, lave en motiveret ansøgning. På socialrådgiveruddannelsen lægger vi vægt på følgende:

 • Erhvervserfaring med minimum 6 måneders arbejde 30 timer ugentligt. Vi lægger særlig vægt på studierelevant arbejde, fx  det sociale- og sundhedsmæssige eller kulturelle område. Du kan bruge arbejdsgivererklæring for at dokumentere erhvervserfaring.
 • Udlandsophold af mindst 16 ugers varighed.Vi lægger særlig vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde under opholdet.
 • Frivilligt arbejde.
 • Højskoleophold af mindst 16 ugers varighed
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge) 
 • Din skriftlige motiverede ansøgning
 • Eksamensgennemsnittet i din adgangsgivende eksamen.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt. Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer, samt din motiverede ansøgning.

Opfylder du ikke kravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til kvote 1 eller kvote 2, kan du søge om at få en individuel kompetencevurdering. 
Læs om hvordan du søger individuel kompetencevurdering

Er du i tvivl, kan du kontakte studievejlederen på socialrådgiveruddannelsen

Kontakt studievejlederen 

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på VIA Socialrådgiveruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit 
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse