Louise har læst til socialrådgiver online: fuldtidsstudie med max fleksibilitet

Louise er uddannet socialrådgiver og drømmer om at uddanne sig yderligere i jura, der retter sig mod det socialfaglige arbejdsfelt. Hun valgte online uddannelsen på grund af stor fleksibilitet, plads til et studierelevant arbejde samt et fagligt stærkt og socialt velfungerende studiemiljø.

Studerende foran uddannelse

27-årige Louise Binder har egentlig altid været sikker på, at hun skulle læse noget inden for naturvidenskab. Medicin, biokemi, noget med grundforskning. Hun startede på biokemi, men ret hurtigt gik det op for hende, at det ikke var den rigtige vej.

”Jeg skulle ikke sidde og fordybe mig foran en computer uden at have noget med andre mennesker at gøre. Jeg vil arbejde med mennesker, følge dem og deres udfordringer til dørs,” siger Louise, der i forbindelse med et job på et socialpsykiatrisk botilbud fik øjnene op for muligheden for arbejde i en kombination mellem socialt og administrativt arbejde.

”For mig giver det god mening både at arbejde med fx en familie, undersøge muligheden for forskellige udviklings og trivselsfremmende indsatser, lave handleplaner, samarbejde med myndigheder og fordybe mig i det juridiske arbejde. Og lige præcis den arbejdsgang ligger i socialrådgiverfaget,” siger Louise.

Man går ikke glip af noget – alt bliver lagt online

På VIA kan de studerende både læse til socialrådgiver online og som ordinær uddannelse, hvor de møder fast op på uddannelsen hver dag. På online uddannelsen er der faste indkald én gang om ugen på det første semester, så de studerende lærer hinanden at kende. Og samtidig sikrer, at de er på rette vej i deres studie. Efter praktikken er der færre planlagte indkald, men stadig mange muligheder for at være sammen med sit hold.

”Det er en rigtig god idé at deltage i alle indkald, både for det faglige og det sociale studieliv. Det giver et godt sammenhold, og du er sikker på, at du ikke farer vild i dine opgaver,” siger Louise, der forklarer, at undervisningsmaterialet lægges ud til de studerende, fx som powerpoints, så det er muligt at følge med, hvis man ind imellem ikke har mulighed for at deltage. Eller hvis man bare gerne vil gense, hvad der blev undervist i.

”Man behøver aldrig gå glip af noget. Hver mandag lægger underviserne en studieplan op, så vi kan planlægge ugens forløb. Hvordan det passer med evt. studiejob, med familie, og med et almindeligt hverdagsliv. Det fungerer godt, men det kræver struktur, så man får planlagt sin studietid,” siger Louise.

Samarbejde i studiegrupper

Selvom uddannelsen er online, arbejder de studerende i studiegrupper på samme måde som på den almindelige socialrådgiveruddannelse. Og ifølge Louise er netop studiegrupperne vigtige for at få en god og faglig studietid.

”Studiegrupperne bliver sammensat efter, hvornår det passer bedst med dine arbejdstider, med børn og familie og måske også geografi. Der er meget at tage hensyn til, men når det er gjort, fungerer det rigtig godt,” siger Louise, der fortæller videre, at i starten af uddannelsen får alle undervisning i forskellige studieteknikker.

”I starten kan det være svært at få det hele med, men det er virkelig meget givende på længere sigt at have sat sig ind i de forskellige studieteknikker,” siger Louise.

Forskelligt set up, men samme kvalifikationer

Selvom der er tale om en online uddannelse med rigtig meget fleksibilitet, er det stadig en fuldtidsuddannelse. Og der er lige så meget undervisning og litteratur, der skal læses som på den ordinære uddannelse. På online uddannelsen er det bare muligt at tilpasse studietiden til den hverdag, der passer til den enkelte. Og så er det, ifølge Louise, forkert, når nogen mener, at det er ensomt at læse på online uddannelsen.

”Der er flere, der tror, at du bare sidder derhjemme og laver ingenting. At du bliver ladt alene. Men det er helt forkert. Du er slet ikke i tvivl om, at du er en del af et hold og en gruppe. Og jeg var sammen med min studiegruppe mange gange i løbet af en uge. Og selvom det er online, føler vi et tæt fællesskab. Og så mødes vi jo til mange af indkaldene,” siger Louise.

Videreuddannelse inden for jura

Som færdiguddannet socialrådgiver er der mange karrieremuligheder både inden for det offentlige og det private arbejdsmarked. Fx sagsbehandling, rådgivning, psykiatrien, kriminalforsorgen eller som konsulent. Louise arbejder lige nu på deltid som socialrådgiver på Ungetilbuddet i Aarhus Nord, og er netop gået i gang med at videreuddanne sig til cand. soc. i jura.

”Jeg vil gerne uddanne mig til juridisk konsulent inden for socialrådgiverfaget og arbejde i et spændingsfelt mellem socialrådgiver og jura,” siger Louise, der glæder sig til at starte på den nye uddannelse, og få en større faglig dybde inden for det juridiske felt, som socialrådgivere har brug for i deres daglige arbejde.

 

Gode råd til dig, der vil læse til socialrådgiver online

  • Engagér dig i studielivet – både fagligt og socialt. Brug din studiegruppe, kom til indkaldene og deltag, når der foregår noget på uddannelsen også uden for undervisningen. Ellers kan det godt blive lidt ensomt.
  • Hvis du overvejer at læse til socialrådgiver og er i tvivl, om det skal være online. Så bare gør det. Tro på det. Det skal nok gå. Undervejs bliver det svært, men i samarbejdet med dine medstuderende og underviserne, kommer du igennem. Og det er det hele værd.
  • Du skal også vide, at netstuderende har mange ting om ørerne, fordi livet sker samtidig med, at du læser. Og mange studerende på onlineuddannelsen har familie, børn, noget arbejde ved siden af. Men jo længere du kommer frem i studiet, jo mere overblik og forståelse for faget får du. Glæd dig! Det er en fantastisk uddannelse og onlineformen er rigtig god.

Mød flere studerende og færdiguddannede