VIA Bandagistuddannelsen - Bandagiststuderende arbejder med protese

Kom til Åbent Hus den 28. februar + 1. og 2. marts

VIA Bandagistuddannelsen

Professionsbachelor

Vil du gerne kombinere sundhedsvidenskab med håndværksmæssige færdigheder, så er bandagistuddannelsen det rigtige valg for dig. Bandagisten designer og udvikler tekniske hjælpemidler til patienter, der for eksempel mangler en arm eller et ben.

Om bandagistuddannelsen 

 • Fakta

  Titel: Bandagist

  Varighed: 5,5 år

  Studiestart: Februar

  Uddannelsesbyer: Aarhus og Jönkoping (Sverige)

  Praktiksteder: Bandagerier i Danmark eller udlandet

  Undervisningssprog: Dansk og engelsk

  Økonomi: Du kan søge om SU på su.dk. De sidste to år af uddannelsen er turnus, hvor du får løn.

  Du kan søge om SPS (Specialpædagogisk støtte), hvis du har en funktionsnedsættelse.

  Studieordning: Se aktuel studieordning

  Se bekendtgørelse for uddannelsen 

  Se karakterer og statistikker for VIAs uddannelser

 • Optagelse

  For at komme ind på bandagistuddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde specifikke adgangskrav.

  Du kan søge ind på VIA Bandagistuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2.

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 1

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer inklusiv den adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Bandagistuddannelsen optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  Studiestart én gang om året

  Bandagistuddannelsen har studiestart i februar.

  Betinget optagelse

  Vi tilbyder betinget optagelse på uddannelsen. Det betyder, at vi kan optage ansøgere, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Kontakt vores studievejledere og hør nærmere.

  Særligt for uddannelsen

  Du skal være opmærksom på, at du som studerende på bandagistuddannelsen skal have lavet en lungefunktionstest. Nærmere oplysninger følger ved studiestart.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på bandagistuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Bandagistuddannelsen varer i alt 5,5 år og består af tre dele. Grundforløbet på et halvt år foregår på Campus Aarhus N, mens de næste tre års studier til ortopædi-ingeniør foregår i Sverige. De sidste to års turnustjeneste foregår på bandagerier i Danmark eller udlandet.

  Bandagistuddannelsen varer i alt 5,5 år. Uddannelsen indeholder både praktik og teori og består af tre dele:

  1. Grundforløb (1/2 år)

  Bandagistuddannelsen starter med et grundforløb på VIA University College på Campus Aarhus N.

  Undervisningen foregår som en blanding mellem teoretisk undervisning, hvor du arbejder med tegning, anatomi, biomekanik, teknik og automatik. Og værkstedsundervisning, hvor du arbejder med gips, læder, metal, plast og tekstil.

  Desuden kommer du i observationspraktikker, hvor du får kendskab til bandagistens arbejde med fx protester og ortoser (bandager, skinner) i det patientnære arbejde.

  2. Ortopædi-ingeniør (3 år)

  Efter endt grundskole fortsætter bandagistuddannelsen ved Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige. I Sverige anvendes titlen ortopædi-ingeniør om bandagister.

  I Sverige gennemfører du tekniske og medicinske fag. Du får bl.a. undervisning i anatomi, fysiologi, matematik, biomekanik, sygdomslære, psykologi og pædagogik. Desuden lærer du at udvikle, konstruere og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

  I fagene proteseteknik og ortoseteknik bygger du videre på de tekniske og medicinske fag i forhold til bandagistprofessionens specifikke arbejdsområde. I det sidste semester skal du i praktik i et bandageri i Danmark eller Sverige.

  Undervisningen foregår på engelsk. 

  3. Turnustjeneste (2 år)

  Bandagistuddannelsen afsluttes med to års lønnet turnustjeneste på et eller flere godkendte bandagerier i Danmark eller udlandet.

  Efter endt turnus får du udstedt en autorisation som bandagist af Sundhedsstyrelsen.

 • Praktik

  Når du er optaget på VIA Bandagistuddannelsen, garanterer vi for, at du får en godkendt praktikplads. Uddannelsen slutter af med to års lønnet turnustjeneste på et eller flere bandagerier i Danmark eller udlandet. Turnuspladser skal du selv søge.

  På VIA Bandagistuddannelsen skal du gennemføre i alt 35 ugers praktik på den sidste del af uddannelsen til ortopædi-ingeniør.

  En del af praktikken foregår på et bandageri i enten Danmark eller Sverige.

  Herefter slutter du selve bandagistuddannelsen af med to års lønnet turnustjeneste på et eller flere godkendte bandagerier i Danmark eller i udlandet. Turnuspladserne skal du selv søge.

  Læs historien om Line, der har været i turnus i Australien

  Innovation er en del af bandagistuddannelsen

  Som bandagist bliver du udfordret på din sundhedsfaglige viden, håndværksmæssige færdigheder og indlevelsesevne.

  Din kreativitet vil også blive sat på prøve, da de individuelle løsninger jævnligt kræver udvikling af nye og bedre tekniske hjælpemidler, som forbedrer patientens livskvalitet.

  Efter endt turnus får du udstedt en autorisation som bandagist af Sundhedsstyrelsen.

 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet som bandagist, får du en autorisation af Sundhedsstyrelsen. Den giver dig adgang til at arbejde som bandagist både i Danmark og i udlandet.

  De fleste bandagister er ansat i et bandageri. Bandagerier er private, selvstændige virksomheder.

  En stor del af arbejdet foregår i bandageriet, men kontakten med patienterne kan også foregå på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem.

  Har du mod på at rejse ud i verden, kan bandagister også få arbejde i udlandet. Der er for eksempel internationale jobmuligheder i hjælpeorganisationer som FN og Røde Kors.

  Kandidat- og masteruddannelser

  Som bandagist har du mulighed for at læse videre på en række kandidat- og masteruddannelser i Danmark, fx:

  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
  • Kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik
  • Master of Public Health
  • Master of International Health

  Ph.d. i Sverige

  Du har også mulighed for at videreuddanne dig i ortopæditeknik og biomekanik på Hälsohögskolan i Jönköping og senere tage en ph.d.-uddannelse i Sverige.

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som bandagist, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse.

 • Internationale muligheder

  Australien, USA eller England? På VIA Bandagistuddannelsen har du mulighed for at komme på udveksling i udlandet i løbet af de tre år, hvor du uddannes i Sverige. Desuden er du selv velkommen til at arrangere praktik- og turnuspladser i udlandet. 

  Hvis du har lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig, så har du muligheden som bandagiststuderende i VIA.

  Vi tror på, at et udvekslingsophold giver dig indsigt, udvikler din kulturelle forståelse og giver dig nye indgangsvinkler til faget.

  Teori eller praktik i udlandet

  Du skal selv planlægge dit udvekslingsophold i udlandet, hvad enten det drejer sig om et teoretisk semester på et universitet i udlandet, praktik eller turnus. Men vi hjælper dig gerne i gang.

  Se listen over partneruniversiteter over hele verden

  Dit studieophold i udlandet skal altid godkendes af uddannelsen, inden du tager af sted.

  Læs mere

   

 • Studieliv

  På VIA Bandagistuddannelsen tilbringer du det første halve år på Campus Aarhus N, hvor der er et levende studiemiljø af syv sundhedsfaglige uddannelser samlet på samme sted. De næste tre år på uddannelsen i Jönköping i Sverige kan du se frem til et spændende internationalt studiemiljø

  Campus Aarhus N bliver kaldt for VIAs Sundhedscampus, fordi VIAs syv sundhedsfaglige uddannelser i Aarhus her er samlet under samme tag.

  Det er VIA Bioanalytikeruddannelsen, VIA Ergoterapeutuddannelsen, VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen, VIA Global Nutrition & Health, VIA Fysioterapeutuddannelsen, VIA Sygeplejerskeuddannelsen og VIA Bandagistuddannelsen.

  Campus har fokus på det gode studieliv

  Hver dag møder du studerende fra de andre uddannelser på den store campus, der er arkitekttegnet med fokus på et levende studiemiljø og plads til studiegrupper. Derfor er Campus Aarhus N indrettet med mange grupperum og sofagrupper i fællesarealerne.

  Faciliteterne tæller desuden fem auditorier, to it-lokaler, to gymnastiksale og fitnessrum.

  Studiebiblioteket har 70.000 bøger, og du kan få vejledning til, hvordan du søger information i elektroniske databaser og tidsskrifter.

  Fredagsbar og events

  Kantinen er stor og ligger midt i huset. Her serverer vi sund og afvekslende mad med fx hjemmebagt rugbrød og thai take away til din aftensmad.

  Fra kantinen er der direkte adgang til udelivet med grønne områder og en stor sydvendt terrasse.

  Forskellige festudvalg i VIA arrangerer en lang række sociale aktiviteter på Campus Aarhus N. Fx fester med livemusik, fredagsbar og eventdage med fokus på sundhed og motion.

  Se og læs om studiemiljøet på uddannelsen i Jönköping, hvor du kommer til at tilbringe tre år af din studietid efter det første halve års introduktionsforløb i Aarhus.

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Bandagistuddannelsen
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N

  T: +45 87 55 23 00
  E: bandagist@via.dk

  Find os på Google Maps