Bandagist

Vil du gerne kombinere sundhedsvidenskab med håndværksmæssige færdigheder, så er bandagistuddannelsen det rigtige valg for dig.

Bandagisten designer, udvikler og producerer tekniske hjælpemidler til patienter, der for eksempel mangler en arm eller et ben.

Fakta om uddannelsen

Type: Professionsbachelor

Varighed: 5,5 år

Studieby: Aarhus og Jönkoping (Sverige)

Studiestart: Februar

Praktik: 15 uger i alt (13 uger i Sverige + 2 uger i DK)

Du skal læse både i Danmark og Sverige

Grundforløb: 0,5 år i Aarhus
Ortopædi-ingeniør: 3 år i Sverige
Turnus: 2 år i Danmark eller udlandet

 

Er du i tvivl om, hvad du skal læse? Få hjælp til dit studievalg

 
Hent inspiration her

Om bandagistuddannelsen 

 • Adgangskrav og optagelse

  For at komme ind på bandagistuddannelsen skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde specifikke adgangskrav.

  OBS! Ændringer i optagelsesprocedurer fra studieåret 2020/2021

  Vær opmærksom på, at hvis du bliver optaget på bandagistuddannelsen, er du kun garanteret optag på det første halve års grundforløb i Aarhus, Danmark.

  Efterfølgende skal du søge om optagelse på det 3-årige studie til ortopædi-ingeniør på Jönköping University, Sverige. Og herefter skal du søge 2 års turnustjeneste på et eller flere bandagerier i Danmark eller i udlandet.

  Dette skyldes ændringer i optagelsesprocedurer fra studieåret 2020/2021 ved Jönköping Universitet, som fremadrettet ikke automatisk vil kunne garantere optag af danske studerende til uddannelsen som ortopædi-ingeniør.

  Hvis du bliver optaget på bandagistuddannelsens grundforløb i Danmark, skal du derfor efterfølgende søge om optagelse ved uddannelsen i Sverige, hvor du vil være i konkurrence om studiepladserne med andre internationale studerende. 

  Har du spørgsmål, kan du kontakte uddannelsens studievejledere i Danmark:

  Studievejleder Helle Højsgaard
  T: +45 87 55 23 13
  E: heho@via.dk

  Kursusansvarlig Mie Priess-Sørensen
  T: +45 87 55 23 19
  E: mips@via.dk

   

  Kvote 1 eller 2? 

  Du kan søge ind på VIA Bandagistuddannelsen gennem kvote 1 eller kvote 2.

  I kvote 1 bedømmer vi din ansøgning alene på baggrund af karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 1

  I kvote 2 bedømmer vi din ansøgning på baggrund af dine samlede kvalifikationer inklusiv den adgangsgivende eksamen.

  Læs om optagelseskrav, hvis du søger gennem kvote 2

  Bandagistuddannelsen optager 50 procent studerende fra kvote 1 og 50 procent fra kvote 2.

  Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00.
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

  Studiestart én gang om året

  Bandagistuddannelsen har studiestart i februar.

  OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere. 

  Betinget optagelse

  Betinget optagelse betyder, at du kan ansøge om optagelse på studiet, selv om du ikke opfylder adgangskravene ved ansøgningsfristen. Læs mere

  Ansøgning til uddannelsen på Optagelse.dk

  Når du vil søge ind på VIA Bandagistuddannelsen på Optagelse.dk, skal du vælge uddannelsen: 
  Bandagist/ortopædiingeniør
  KOT-nummer: 40310

  Særligt for uddannelsen

  Du skal være opmærksom på, at du som studerende på bandagistuddannelsen skal have lavet en lungefunktionstest. Nærmere oplysninger følger ved studiestart.

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på bandagistuddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

  Reglerne beskriver:

  • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
  • Ansøgning om merit
  • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
  • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

  Læs reglerne for ansøgning og optagelse

 • Opbygning

  Bandagistuddannelsen varer i alt 5,5 år og består af tre dele. Grundforløbet på et halvt år foregår på Campus Aarhus N, mens de næste tre års studier til ortopædi-ingeniør foregår i Sverige. De sidste to års turnustjeneste foregår på bandagerier i Danmark eller udlandet.

  Bandagistuddannelsen varer i alt 5,5 år. Uddannelsen indeholder både praktik og teori og består af tre dele:

  1. Grundforløb (1/2 år)

  Bandagistuddannelsen starter med et grundforløb på VIA University College på Campus Aarhus N.

  Undervisningen foregår som en blanding mellem teoretisk undervisning, hvor du arbejder med tegning, anatomi, biomekanik, teknik og automatik. Og værkstedsundervisning, hvor du arbejder med gips, læder, metal, plast og tekstil.

  Desuden kommer du i observationspraktikker, hvor du får kendskab til bandagistens arbejde med fx protester og ortoser (bandager, skinner) i det patientnære arbejde.

  2. Ortopædi-ingeniør (3 år)

  Efter endt grundskole fortsætter bandagistuddannelsen på Jönköping University, Sverige. I Sverige anvendes titlen ortopædi-ingeniør om bandagister.

  I Sverige gennemfører du tekniske og medicinske fag. Du får bl.a. undervisning i anatomi, fysiologi, matematik, biomekanik, sygdomslære, psykologi og pædagogik. Desuden lærer du at udvikle, konstruere og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

  I fagene proteseteknik og ortoseteknik bygger du videre på de tekniske og medicinske fag i forhold til bandagistprofessionens specifikke arbejdsområde. I det sidste semester skal du i praktik i et bandageri i Danmark eller Sverige.

  Undervisningen foregår på engelsk. 

  3. Turnustjeneste (2 år)

  Bandagistuddannelsen afsluttes med to års lønnet turnustjeneste på et eller flere godkendte bandagerier i Danmark eller udlandet.

  Efter endt turnus får du udstedt en autorisation som bandagist af Sundhedsstyrelsen.

  Se tal og fakta om uddannelsen

 • Hverdagen på studiet

  Grundforløbet på et halvt år foregår i Aarhus, mens de næste tre års studier foregår i Sverige.
  Som studerende på VIA Bandagistuddannelsen tilbringer du det første halve år i Aarhus. Den teoretiske del af undervisningen foregår på Campus Aarhus N. Fagene er blandt andet anatomi, fysiologi, biomekanik, psykologi og kommunikation. 

  Værkstedsundervisningen afvikles delvist på Aarhus Tech og delvist på Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten. Her kommer du blandt andet til at arbejde konkret med forarbejdning i traditionelle materialer som gips, metal, termoplast, stof og epoxy (lim). 

  Og du kommer til at arbejde med teknologi i form af elektroniske-, pneumatiske og hydrauliske styresystemer samt ultralydsscanning, 3D tegning og design.

  Ortopædi-ingeniør

  Undervejs i forløbet med værkstedsundervisning kommer du i observationspraktik i et bandageri, så du kan få et indtryk af, hvordan det, du lærer, bruges i praksis. 

  De næste tre år af uddannelsen finder sted på Jönköping University i Sverige. Her bliver du uddannet ortopædi-ingeniør, som er den svenske betegnelse for bandagist. 

  De sidste to år af bandagistuddannelsen er tilrettelagt som lønnet turnustjeneste i et eller flere bandagerier i Danmark eller udlandet.

  Særligt for nye studerende

  Når du starter på studiet, er de første par uger et introduktionsforløb med teoretisk undervisning, der giver dig et overordnet indblik i, hvad uddannelsen går ud på. 

  Du og dit hold kommer også på besøg på Jönköping University i Sverige i løbet af første semester. Her møder I de danske bandagiststuderende, der er i gang på uddannelsen deroppe. 

  Formålet med studiebesøget er, at I som nye bandagiststuderende får et indblik i, hvilket studieliv der venter jer i Sverige og forbereder jer på flytningen til Jönköping.

  Forventninger til dig

  Du skal være opmærksom på, at uddannelsen til bandagist er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats af dig på cirka 40 timer om ugen.

  Undervisningen veksler meget fra uge til uge, så du skal regne med en varieret hverdag. 

  Se eksempel på ugeskema for to forskellige uger på 1. semester (pdf)

  Din trivsel

  VIA Bandagistuddannelsen er den eneste bandagistuddannelse i Danmark og optager kun 10 studerende om året. Uddannelsens beskedne størrelse betyder, at du hurtigt lærer alle dine medstuderende og undervisere godt at kende. 

  Hvis du oplever udfordringer af faglig eller personlig karakter, er du altid velkommen til at få en snak med en af dine undervisere eller en studievejleder om din trivsel på studiet.

  Campus Aarhus N

  Du kommer til at have en del af din hverdag på Campus Aarhus N på første semester. Her får du et studieliv på en moderne campus med 2.750 danske og internationale studerende og i alt syv sundhedsfaglige uddannelser.

  Du kan deltage i faglige og sociale aktiviteter på tværs af uddannelserne på campus, hvis du har lyst. Der er fx tilbud om fredagsbar, fester, drop in mindfulness, madlavningskurser, træningscenter og diverse idrætsaktiviteter.

  Læs mere og se film fra Campus Aarhus N

  Jönköping University 

  Efter grundforløbet (1. semester) i Aarhus kommer du til at tilbringe tre år af din studietid på Jönköping University i Sverige. Her foregår undervisningen på engelsk.

  Læs mere og se film fra studielivet på Jönköping Universitet
 • Praktik

  Når du er optaget på VIA Bandagistuddannelsen, garanterer vi for, at du får en godkendt praktikplads. Uddannelsen slutter af med to års lønnet turnustjeneste på et eller flere bandagerier i Danmark eller udlandet. Turnuspladser skal du selv søge.

  På VIA Bandagistuddannelsen skal du gennemføre i alt 35 ugers praktik på den sidste del af uddannelsen til ortopædi-ingeniør.

  En del af praktikken foregår på et bandageri i enten Danmark eller Sverige.

  Herefter slutter du selve bandagistuddannelsen af med to års lønnet turnustjeneste på et eller flere godkendte bandagerier i Danmark eller i udlandet. Turnuspladserne skal du selv søge.

  Læs historien om Line, der har været i turnus i Australien

  Innovation er en del af bandagistuddannelsen

  Som bandagist bliver du udfordret på din sundhedsfaglige viden, håndværksmæssige færdigheder og indlevelsesevne.

  Din kreativitet vil også blive sat på prøve, da de individuelle løsninger jævnligt kræver udvikling af nye og bedre tekniske hjælpemidler, som forbedrer patientens livskvalitet.

  Efter endt turnus får du udstedt en autorisation som bandagist af Sundhedsstyrelsen.

 • Job og karriere

  Når du er færdiguddannet som bandagist, får du en autorisation af Sundhedsstyrelsen. Den giver dig adgang til at arbejde som bandagist både i Danmark og i udlandet.

  De fleste bandagister er ansat i et bandageri. Bandagerier er private, selvstændige virksomheder.

  En stor del af arbejdet foregår i bandageriet, men kontakten med patienterne kan også foregå på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem.

  Har du mod på at rejse ud i verden, kan bandagister også få arbejde i udlandet. Der er for eksempel internationale jobmuligheder i hjælpeorganisationer som FN og Røde Kors.

  Kandidat- og masteruddannelser

  Som bandagist har du mulighed for at læse videre på en række kandidat- og masteruddannelser i Danmark, fx:

  • Sundhedsfaglig kandidatuddannelse
  • Kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik
  • Master of Public Health
  • Master of International Health

  Ph.d. i Sverige

  Du har også mulighed for at videreuddanne dig i ortopæditeknik og biomekanik på Hälsohögskolan i Jönköping og senere tage en ph.d.-uddannelse i Sverige.

  Diplomuddannelser

  Når du har minimum to års erhvervserfaring som bandagist, har du mulighed for at tage en diplomuddannelse.

 • Internationale muligheder

  Australien, USA eller England? På VIA Bandagistuddannelsen har du mulighed for at komme på udveksling i udlandet i løbet af de tre år, hvor du uddannes i Sverige. Desuden er du selv velkommen til at arrangere praktik- og turnuspladser i udlandet. 

  Hvis du har lyst til at opleve verden, samtidig med at du uddanner dig, så har du muligheden som bandagiststuderende i VIA.

  Vi tror på, at et udvekslingsophold giver dig indsigt, udvikler din kulturelle forståelse og giver dig nye indgangsvinkler til faget.

  Teori eller praktik i udlandet

  Du skal selv planlægge dit udvekslingsophold i udlandet, hvad enten det drejer sig om et teoretisk semester på et universitet i udlandet, praktik eller turnus. Men vi hjælper dig gerne i gang.

  Se listen over partneruniversiteter over hele verden

  Dit studieophold i udlandet skal altid godkendes af uddannelsen, inden du tager af sted.

  Læs mere

   

 • Kontakt

  Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejleder

  Kontakt uddannelsen

  VIA Bandagistuddannelsen
  Campus Aarhus N
  Hedeager 2
  DK-8200 Aarhus N

  T: +45 87 55 23 00
  E: bandagist@via.dk

  Find os på Google Maps

Har du flere spørgsmål

Campus Horsens

Kom på besøg

Besøg os, og hør om VIAs uddannelser, når vi har Åbent Hus, Studiepraktik og StudieInfo.

Sådan søger du ind

Få svar på alle dine spørgsmål om ansøgning og optagelse på VIA University College. 

Kontakt studievejleder

Helle Højsgaard
T: +45 87 55 23 13
E: heho@via.dk

Træffetid: Tirsdag kl. 11-13
Er du i tvivl om dit studievalg?

Er du i tvivl om dit studievalg?

Find guides og gode råd, når du søger efter den rigtige uddannelse for dig.