Adgangskrav til VIA Bioanalytikeruddannelsen i kvote 1

Kvote 1

Søger du ind på Bioanalytikeruddannelsen gennem kvote 1, vurderer vi din ansøgning alene på eksamensgennemsnittet.

Krav til din eksamen

Du skal have én af nedenstående eksamener med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau for at søge optagelse på bioanalytikeruddannelsen gennem kvote 1. Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Dette gælder også for elever med gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne, Duborg skolen eller A. P. Møller skolen:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen (EUX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Se sidste års adgangskvotienter

Se sidste års adgangskvotienter på UddannelsesGuiden.dk under menupunktet "Adgangskvotienter". Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig.

Ansøgningsfrist

Du skal søge gennem kvote 1 senest 5. juli kl. 12.00.


Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på Bioanalytikeruddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Generelle regler og procedurer vedr. ansøgning og optagelse
 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse