Overflytning til VIA Bioanalytikeruddannelsen

Information om overflytning

Er du studerende på en bioanalytikeruddannelse et andet sted og gerne vil søge om overflytning til VIA, så læs om dine muligheder her.
Du kan tidligst overflyttes til bioanalytikeruddannelsen, når du har bestået 1. og 2. semester på en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Læs om mulighederne for overflytning til VIA

Hvis du efter at have læst ovenstående fortsat er interesseret i at søge om overflytning, opfordrer vi til, at du taler med en studievejleder, før du søger. Kontakt vores studievejleder for mere information