Søg VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen gennem kvote 2

For dig der søger gennem kvote 2

Søger du ind på VIA Ernæring & Sundhedsuddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer.

Adgangskrav til uddannelsen

Du skal enten have en

 • gymnasial uddannelse

Eller

En relevant erhvervsuddannelse:

 • bager
 • detailslagter
 • ernæringsassistent
 • gastronom
 • industrislagter
 • konditor
 • social- og sundhedsassistent
 • tjener

Udover den adgangsgivende eksamen skal du også have:

 • Engelsk på C-niveau og
 • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau og
 • Matematik eller samfundsfag eller biologi. Alle på C-niveau og
 • Motiveret ansøgning, der skal være uploadet på Optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00   
  Få gode råd til den motiverede ansøgning

Alle de krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis. Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Individuel vurdering

I kvote 2 laver vi en samlet konkret individuel vurdering ud fra dine samlede kvalifikationer. Vi har bl.a. fokus på:

 • erhvervserfaring
 • udlandsophold
 • frivilligt arbejde
 • højskoleophold

Se kravene til de aktiviteter, der indgår i vurderingen

Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00

Udenlandsk adgangsgivende eksamen

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse inden 15. marts kl. 12.00. 

Udover den adgangsgivende eksamen skal du også have dansk på B-niveau eller Studieprøven i dansk.

Du skal være opmærksom på at udover ovenstående fagkrav, er der krav ang. oversættelse af eksamensbevis, hvis det ikke er udfærdiget på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Se flere oplysninger omkring dette og andre relevante ting nedenfor under punktet 'Regler for ansøgning og optagelse'.

For at vi kan vurdere dit fagniveau, har vi brug for at vide timetallet for undervisning ved det enkelte fag.

Det vil derfor være en fordel for dig, hvis du på forhånd har fået udfyldt nedenstående skema af din tidligere skole, og uploader den på optagelse.dk sammen med din ansøgning. Skemaet skal være stemplet og underskrevet af din tidligere skole for at blive accepteret.
Hent formular

 

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind uddannelsen, skal du læse reglerne for ansøgning og optagelse. Det er vigtigt, da fejl i din ansøgning er dit eget ansvar, og det kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

Reglerne beskriver:

 • Ansøgning gennem kvote 1 og 2
 • Ansøgning om merit
 • Ansøgning om individuel kompetencevurdering
 • Ansøgning med en udenlandsk eksamen

Læs reglerne for ansøgning og optagelse