Open Classes 2020: Psykomotoriske værdier i praksis

3. november 2020 klokken 16-21 på Campus Randers

Open Classes 2020

Arrangementet starter med et oplæg om værdier i det psykomotoriske arbejde ved Helle Brok, uddannelsesleder ved Psykomotorikuddannelsen i Randers og psykomotorisk terapeut. 

Herefter følger tre spændende workshops med psykomotoriske terapeuter om deres vægtning af de psykomotoriske værdier i arbejdet med forskellige målgrupper.

Oplæggene holdes af Freja Filine Petersen, Kirsten Ditlev Schøtt og Malou Holst Neupart Jensen og handler om at arbejde med ældre og demente, med voksenundervisning i fysisk træning samt om at undervise andre faggrupper i relation og egenomsorg.

Pris

  • 75 kr. for psykomotorikstuderende på 5., 6. og 7. semester og DAP-medlemmer
  • 150 kr. for færdiguddannede psykomotoriske terapeuter (ikke medlem af DAP)

Tilmelding inden den 26. oktober 2020

Studerende

DAP-medlemmer

Psykomotoriske terapeuter (ikke medlem af DAP)

Se hele programmet (pdf)