VIA Sygeplejerskeuddannelsen, studieliv på Campus Holstebro

Kom til Åbent Hus den 26. februar

VIA Sygeplejerskeuddannelsen

Holstebro

På sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro kommer du i praktik på ”Det tværfaglige studieafsnit” på Regionshospitalet Holstebro.

Om sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

 • Faglig profil

  På sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro optager vi i alt 88 nye studerende om året. Halvdelen har studiestart i september og den anden halvdel til februar.

  Uddannelsens moduler

  Sygeplejerskeuddannelsen består af syv semestre.  

  Læs beskrivelsen af semestrene på uddannelsen i Holstebro. 

  Læs mere om uddannelsens indhold i studieordningen.

  Undervisere på uddannelsen

  De fleste undervisere på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro har selv arbejdet som sygeplejerske og kender derfor til den virkelighed, du skal ud i.

  Og vi har et tæt og velfungerende samarbejde med de hospitaler og kommunale hjemmeplejer, hvor du skal ud i praktik.

  40 procent af uddannelsen er praktik

  Du kan komme i praktik på hospitalerne i Holstebro, Herning og Lemvig. Og i den kommunale hjemmepleje i Herning, Holstebro, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern. Desuden har vi praktiksteder på det private hospice Ankerfjord.

  Som studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro kommer du i slutningen af uddannelsen i praktik på ”Det tværfaglige studieafsnit”, med specielt fokus på tværfagligt samarbejde, på Regionshospitalet Holstebro.

  Det betyder, at du i samarbejde med studerende fra fysioterapeut-, ergoterapeut- og medicinuddannelsen skal pleje og behandle patienter, der er hofte eller knæopererede. Naturligvis under supervision af uddannede vejledere.

  Du kender dine undervisere

  På sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro har vi tæt kontakt med vores studerende og lægger vægt på, at du har indflydelse på din hverdag og studie. Fx holder vi løbende dialogmøder mellem undervisere og studerende på alle hold gennem hele den teoretiske del af uddannelsen.

  Og vi har et fællesråd med minimum to studerende fra hvert hold, der mødes hver måned med studievejledere og ledelsen på VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. På møderne arbejder vi fx med den fortsatte udvikling af det gode studiemiljø på uddannelsen.

  Du er altid velkommen til at få en snak med en underviser om de faglige emner eller din trivsel generelt på studiet.

  Vi anvender mange forskellige undervisningsmetoder. Blandt andet holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelle arbejdsopgaver med vejledning.

  Se video om sygeplejerskeuddannelsen

  Du kan altid få hjælp

  På sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro vil vi gerne give dig den bedst mulige start på studiet. Derfor har vi tilknyttet et antal tutorer til hvert nyt hold.

  Det betyder, at du lige fra starten på studiet altid har mulighed for at få hjælp og komme til at tale med en medstuderende, der har været igennem det forløb, som du er begyndt på.

  Desuden har du mulighed for at komme til at tale med studievejleder Jonna Vilstrup, hvis du fx er kommet i tvivl om dine valg på studiet. Hun er eksamineret i coaching som samtaleværktøj og har bred erfaring.

  Mange muligheder for praktik i udlandet

  På sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro har vi også fokus på at skabe gode forudsætninger for, at du kan tage i praktik i udlandet. Hvis du har lyst.

  Derfor har vi etableret samarbejdsaftaler med en bred vifte af uddannelsesinstitutioner i Norden, Europa, Asien og Australien, hvor vi kan stå inde for kvaliteten af dit praktikophold på fx hospitaler og plejecentre.

 • Studieliv

  Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro ligger på Campus Holstebro sammen med VIAs uddannelser til ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, socialrådgiver og bygningskonstruktør

  Det betyder, at du har rigtig gode muligheder for at engagere dig i både faglige projekter og sociale aktiviteter med studerende fra andre uddannelser på Campus Holstebro. I alt er cirka 2.500 studerende tilknyttet campussen, heraf cirka 50 internationale studerende.

  Campus Holstebro er åbent for studerende alle døgnets 24 timer. Vi har en stor og lys kantine, som er hjertet, og hvor det er nemt og hyggeligt at mødes på tværs af uddannelser. Desuden har vi en butik, der er leveringsdygtig i alt, som hører studielivet til.

  Læs mere om Campus Holstebro

  Bibliotek og studentervæksthus

  I vores store bibliotek kan du låne faglitteratur eller sætte dig i studieværkstedet, hvor der er plads til vejledning, læsning af tidsskrifter og faglig fordybelse.

  Andre gratis tilbud på Campus Holstebro omfatter blandt andet grupperum, trådløst internet, værksteder, musiklokaler og idrætsfaciliteter.

  Har du en god idé, som kunne blive til et produkt, en virksomhed eller lignende, er du velkommen i VIA Studentervæksthus Holstebro. Her kan vi hjælpe dig med at gøre din idé til virkelighed.

  Sport, fest og sjov

  Café Stud er de studerendes café, hvor du kan møde studerende på tværs af hele Campus Holstebro til foredrag, fredagsbar og andre festlige arrangementer.

  Du får også adgang til De Studerendes Hus, hvor du kan slå dig løs med blandt andet poolbord, bordfodbold, køkken, fadølsanlæg, storskærm og Wii. Lokalerne kan desuden bookes til egne arrangementer. Udendørs er der crossfit og en beachvolley-bane, der ofte danner rammen om en turnering.

  I den ene af to store idrætssale er der en stor og udfordrende klatrevæg. Hvert år arrangerer De Studerendes Råd (DSR) en stor sportsdag for hele Campus Holstebro med fest og grill om aftenen.

 • Kontakt

  Kontakt sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.

  Har du spørgsmål om optagelse
  Kontakt studievejlederen

  Kontakt uddannelsen

  VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro
  Campus Holstebro
  Gl. Struervej 1
  DK-7500 Holstebro

  T: + 45 87 55 22 55
  E: sih@via.dk

  Find os på Google Maps

Tag uddannelsen her

Vil du vide mere?

flere-studerende-har-en-forsker-i-maven

Flere studerende har en forsker i maven

Metodecenter for Velfærd i Holstebro har succes med at involvere VIA-studerende i forskningsprojekter. 
Sygeplejerskestuderende forsker

Studerende åbner døren til forskningens verden

Frivilligt arbejde som forskningsassistenter giver et fagligt forspring.
Martin Lambertsen og Monica Munksgaard Madsen

Succes med etisk laboratorium som nyt valgfag

Hvordan handler man etisk i uforudsete situationer?
camilla-bonde

Fra tjener til sygeplejerske 

Camilla har arbejdet som tjener de sidste syv år, men nu har hun valgt at forfølge sin drøm om at blive sygeplejerske

Sygeplejerske Netuddannelsen

Bliv sygeplejerske over nettet

VIAs netbaserede sygeplejerskeuddannelse er noget for dig, hvis du gerne vil være i front i forhold til at inddrage it i sygeplejen.