Fra sergent til sygeplejerskestuderende

Efter seks år i Forsvaret valgte Glenn at sige farvel til jobbet som sergent for at blive sygeplejerskestuderende på VIA. Han er blandt andet tiltrukket af fagets mange karrieremuligheder – også internationalt.

Glenn Krogh er sygeplejerskestuderende på VIA

”Noget af det, der tiltrækker mig ved sygeplejefaget, er, at jeg kan blive ved med at udvikle mig kontinuerligt hele mit arbejdsliv. Der er mange specialer og mulighed for at bygge ovenpå med fx en kandidat. Samtidig er det et job, hvor jeg har med mennesker at gøre i et stærkt arbejdsfællesskab. Det er en drivkraft for mig,” fortæller Glenn Krogh.

Han er 27 år og læser på tredje semester af VIA Sygeplejerskeuddannelsen. Han kommer med en baggrund fra Forsvaret, hvor han startede som værnepligtig i sit sabbatår. Og stoppede seks år senere som mellemleder med rang af sergent.

Udsendt med Røde Kors

”Jeg har et eventyrgen i mig, og jeg synes, det er enormt fedt, at jeg som sygeplejerske kan rejse ud og arbejde hvor som helst i verden. Det kunne være virkelig spændende at blive udsendt gennem fx Røde Kors, Læger Uden Grænser eller Forsvaret på kortere kontrakter. Der er enormt mange muligheder,” forklarer Glenn.

Allerede som studerende har han chancen for at rejse ud i verden på udvekslingsophold eller tage i international praktik.

”Jeg overvejer at tage i praktik i Asien eller Afrika for at opleve sygepleje i en helt anderledes kultur, hvor ressourcerne er meget begrænsede. Det kan give mig nogle nye perspektiver på det danske sundhedsvæsen, og samtidig kan det være en god forberedelse til senere udsendelse gennem fx Røde Kors,” siger Glenn.

Patientkontakt og vejledning

Foreløbig har han blandt andet været i ti ugers praktik på afdelingen for hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Det har bekræftet ham i, at sygeplejerskeuddannelsen er det rette valg for ham.

”Jeg kan rigtig godt lide patientkontakten og havde nogle gode oplevelser på afdelingen. Fx fulgte jeg en yngre patient i halvtredserne fra han blev indlagt med infektion i sin mekaniske hjerteklap, til han blev opereret og senere udskrevet. Vi fik opbygget en god relation,” fortæller Glenn.

På afdelingen var han blandt andet med til at måle patienters hjerterytme med elektroder (EKG), blande og give medicin og ledsage patienter til fx skanninger, vævsprøver og operationer.

”Jeg følte mig meget inkluderet i arbejdsfællesskabet, og hvis der var noget, jeg var i tvivl om, snakkede jeg det igennem med min vejleder eller en anden sygeplejerske. Som studerende er man ikke en del af normeringen, og det betyder, at jeg havde mulighed for at fokusere og fordybe mig. Jeg kunne enormt godt lide at være på et medicinsk afsnit,” siger Glenn.

Tæt kobling mellem teori og praktik

Udover den obligatoriske undervisning på uddannelsen deltager han i et talentforløb om ulighed i sundhed. Et emne der interesserer ham meget. Generelt er han stor tilhænger af den tætte kobling mellem teori og praktik, der kendetegner en professionsbachelor.

”Det betyder noget, at man bliver uddannet til et fag og lærer konkrete færdigheder. Jeg udvikler en professionsidentitet, imens jeg går på uddannelsen, og det giver en sikkerhed og tryghed i forhold til fremtidige jobs,” forklarer Glenn.

Glenn Krogh er sygeplejerskestuderende på VIA og øver sig på virkelighedens scenarier i simulationslaboratoriet på campus

Glenns bedste råd til dig, overvejer at læse til sygeplejerske

  1. Husk, at jo mere du deltager og kaster dig selv ud på dybt vand, jo mere lærer du under uddannelsen. Det er ikke farligt. Der er altid en vejleder eller andre, der griber dig. 

  2. Vær åben over for andre - på den måde lærer du også mere om dig selv. Sygeplejerskeuddannelsen er et studie, hvor man lærer sig selv rigtig godt at kende og får videreudviklet sin empati. 

  3. Hvis du er i tvivl, så prøv eventuelt faget af, inden du søger ind. Fx gennem Try Medics, hvor du kan komme i hospitalspraktik på Zanzibar i nogle uger i dit sabbatår.

Hvad er en professionsbachelor?

En professionsbachelor tager typisk 3,5 år og kombinerer teori med udfordringer fra virkeligheden. Det kan fx være projekter i samarbejde med virksomheder og organisationer samt obligatoriske praktikforløb. Her får du altså praktisk erfaring og noget at skrive på dit CV undervejs i din uddannelse. På den måde bliver du pro, allerede inden du er færdig med at studere.