Fælles kompetenceudvikling i bæredygtighed

Du ved, bæredygtighed er vigtigt - men ved du også, hvordan du og din arbejdsplads arbejder strategisk med det? Hvad skal din institution, organisation/virksomhed og medarbejderne egentlig vide og kunne for at bidrage til den bæredygtige udvikling og forandring? Vi kan hjælpe jer med at finde svarene og klæde jer på til opgaven.

Bæredygtighed

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter om jeres muligheder for bæredygtig udvikling og forandring.

Bæredygtighed er noget, I er med til at skabe

Der bliver talt rigtig meget om klima, grøn omstilling, FN’s Verdensmål og ambitiøse bæredygtighedsstrategier i de fleste virksomheder og organisationer i dag, for der er brug for, at alle støtter op om og bidrager til omstillingen, hvis vi skal lykkes. Men ofte er vi bedre til at tale om bæredygtighed end til at skabe den.

Hos VIA University College er vores indtryk, at flertallet af danske virksomheder, organisationer og institutioner ønsker at arbejde med bæredygtighed. Men på trods af de gode intentioner, kan det virke uoverskueligt og det er der faktisk en god grund til. Vi kan nemlig ikke gribe til tidligere erfaringer - for vi har ikke nogen tidligere erfaringer med at arbejde strategisk og operationelt med bæredygtighed.

Derfor spørger mange sig selv: Hvad betyder bæredygtighed for os? Hvordan kan vi arbejde strategisk med det? Og hvordan omsætter vi det til vores hverdagspraksis?

For at I som ledere og medarbejdere får større lyst og mere mod til at sætte flere bæredygtige indsatser i gang, skal I have viden og kompetencer, der gør jer i stand til at handle og agere bæredygtigt. Det er et helt centralt element i forhold til at styrke motivation og adfærd hos mennesker. Og det kan vi hjælpe jer med.

Vores konsulenter har stor praktisk erfaring med at tilrettelægge målrettet kompetenceudvikling og er opdateret på nyeste forskning fra praksis. Det betyder, at vi kan udfordre jer, komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger og klæde jer på til at tage det næste bæredygtige skridt. Vi dykker også gerne med ned i maskinrummet og bidrager til implementeringen af nye metoder og arbejdsgange i organisationen. 

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

 • Ledelse af bæredygtighed
 • Bæredygtige forretningsmodeller og værdikæder
 • Bæredygtig digital transformation
 • En bæredygtig arbejdsplads
 • Samskabelse som løftestang til FNs verdensmål
 • Økonomirapportering og bæredygtighed
 • Bæredygtig udvikling på skoleskemaet
 • Bæredygtighed i undervisningen
 • Kompetenceløft af den klimavenlige medarbejder
 • Bæredygtig dannelse i pædagogisk praksis
 • Skabelse af bæredygtige processer og projekter
 • Fremtidens bæredygtige sundhedspraksis

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter om jeres muligheder for bæredygtig udvikling og forandring. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • Til VIA University College har vi tilknyttet både interne og eksterne undervisere og konsulenter, der alle sætter ind med en professionel ekspertise og høj faglighed, når de rådgiver og uddanner organisationer og virksomheder.

  I tæt samarbejde med jer, gør vi meget ud af at få sammensat det helt rette team til at løfte opgaven omkring ledelse og medarbejderudvikling, organisatorisk kompetenceudvikling og implementering. Dette gør vi bedst ved at tage en god indledende dialog med jer omkring ønsker, behov og muligheder og løbende følge op og evaluere undervejs.

 • Det er ikke alle virksomheder eller organisationer, der er vant til at tænke i muligheder for tilskuds- og fondsansøgninger. Heller ikke selvom ideen er god og mulighederne for finansiering er tilstede. Vi har mange års erfaring i, hvordan institutioners kompetenceudvikling og organisationsudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne.

  I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, hjælper vi med at udarbejde ansøgningen sammen med jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Grete Vangsø
 • Grete Vangsø

 • Adjunkt, ledelseskonsulent
 • T: +45 87 55 18 53
Anne Vest Hansen
 • Anne Vest Hansen

 • Adjunkt, ledelseskonsulent
 • T: +45 87 55 18 98