Fælles kompetenceudvikling i beskæftigelse og karrierevejledning

Har I brug for at få løftet indsatsen omkring karrierelæring eller -vejledning? Eller har I brug for sparring og kompetenceudvikling til at udvikle beskæftigelsesindsatsen i kommunen? Savner I greb til øget borgerinddragelse og bedre dialog med de ledige? Eller har I brug for et fælles fundament i jeres indsats med at hjælpe ledige i job? Så kan vi hjælpe jer. 

Beskæftigelse og karrierevejledning

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra beskæftigelses- og karrierevejledningsområdet.

Beskæftigelsesområdet forandrer sig hurtigt. Er I klædt på?

Beskæftigelsesområdet forandrer sig i takt med politiske beslutninger, lovændringer, økonomiske strukturer og konjunkturer, og forandringerne går stærkt. Vi ved, at den konstante foranderlighed stiller store krav til jer ledere og medarbejdere, fordi kravet til jer er, at I skal absorbere forandringer samtidig med, at I fortsat leverer kvalificeret indsats og jobmatch mellem borgere og virksomheder.

Behovet for kompetenceudvikling kan derfor både opstå brat hos jer i forbindelse med nye politiske reformer, ligesom behovet kan udvikles over tid.

Vores anbefaling til endnu højere faglighed i beskæftigelsesindsatsen går ad tre spor:

 • Ledelsesmæssig prioritering af kompetenceudvikling
 • Medarbejdere, der løbende udvikler deres kompetencer til at løse opgaverne i en stærkt foranderlig praksis
 • Et samspil mellem medarbejdere og ledelse omkring at implementere og anvende nye kompetencer i det daglige arbejde.

I VIA kan vi skræddersy et uddannelsesforløb, som integrerer de tre spor: ledelsen, medarbejderne og samspillet i organisationen, så det passer præcis til jeres behov.

Vi går tæt på organisationen, afdelingen eller teamet med friske øjne og finder - sammen med jer - det kompetenceløft, som netop matcher jeres praksis. Vi byder ind med aktuel og relevant viden, teorier med afsæt i den konkrete udfordring og metoder til udvikling af praksis.

Det kan eksempelvis være, at I har brug for et nyt blik på en konkret udfordring i beskæftigelsesindsatsen hos jer? Eller at I gerne vil udvikle det tværgående samarbejde omkring borgeren? Eller måske er I en gruppe, som gerne vil rustes til kommunikationen med borgeren?

Vores forløb tager altid udgangspunkt i borgeren som medskaber af eget forløb, og undervisningen tilrettelægges med skarpt fokus på anvendelse af de nye kompetencer i praksis.

Karrierevejledning af børn, unge og voksne

Vejleder I børn, unge eller voksne? Vores samfundsmål er, at så mange som muligt får uddannelse og bliver en del af det arbejdende fællesskab.

Verden forandrer sig med høj hast, og mulighederne er mange. Det skaber et behov for stærk, professionel vejledning til at hjælpe mennesker med at træffe de rette karrierevalg.

Har I de rette vejledningskompetencer? Savner i fælles fundament i jeres indsats? Eller et fælles sprogbrug? Eller måske nye handlemuligheder? Vi kan hjælpe jer.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
 • Beskæftigelsesfaglighed og faglig refleksiv praksis
 • Videoanalyse af egne borgersamtaler
 • Den digitaliserede beskæftigelsesindsats 
 • Virksomhedsrettet indsats for unge - også under 18 år
 • Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen – med fokus på omsætning af den kommen Lov om Helhedsorienteret Indsats
 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Særligt tilrettelagte forløb, som adresserer ungeindsatsen eller andre, særlige målgrupper
 • Kvalificering af det beskæftigelsesrettede samarbejde med borger med psykiske vanskeligheder.

Det siger vores kunder om samarbejdet

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra beskæftigelses- og karrierevejledningsområdet. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • I VIA er vi en række undervisere og konsulenter dedikeret til karrierevejledning og beskæftigelsesområdet. Vi er del af et stærkt tværfagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde.

  Vores undervisere og konsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge målrettet efter- og videreuddannelse af erfarne medarbejdere, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som kan udfordre jer og komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger - og klæde jer på til at tage næste skridt.

 • Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Edda Merete Luth | VIA University College
 • Edda Luth

 • Lektor
 • T: +45 87 55 19 04