Overflytning til eller fra VIA

Du kan søge om overflytning, hvis der er en ledig studieplads, du opfylder adgangskravene, og du har bestået uddannelseselementer, der svarer til første år af uddannelsen, som den er tilrettelagt på den institution, du søger overflytning til.

Overflytning til VIA

Læser du på en uddannelse i Danmark, og ønsker du at søge om overflytning til den samme uddannelse på VIA University College, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema. Du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til os digitalt, sammen med et resultatudskrift, og hvis det er relevant for din uddannelse, en oversigt over de praktikker du har gennemført. Resultatudskriftet kan hentes på nemStudie.dk, og oversigten over dine praktikforløb kan hentes i Praktikportalen. 

Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender dokumenterne via mitdk med ”Overflytningsansøgning” i emnefeltet (på mitdk vælger du "Skriv ny post" og fremsøger VIA University College). Husk at skrive din e-mail og telefonnummer i beskeden, da vi ellers kan opleve problemer med at kontakte dig. Alternativt kan du sende dokumenterne til os på mail på adressen studieservice.optag@via.dk

VIGTIGT: Ansøgningsskemaet skal downloades og gemmes på en desktop/pc, før du udfylder det og udskriver eller gemmer som pdf igen. Du må ikke udfylde skemaet direkte i din browser.

Lovgrundlag

En studerende, der ønsker at fortsætte på samme uddannelse ved en ny uddannelsesinstitution, skal søge om overflytning efter reglerne i bekendtgørelse nr. 36 af 13/01/2022 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 

Overflytning fra VIA

Hvis du ønsker at overflytte fra VIA til en uddannelse på en anden institution, skal du kontakte institutionen for at få oplyst, hvordan deres procedure er for ansøgning om overflytning.

Vi vil også anbefale, at du kontakter studieadministrationen eller en studievejleder på dit campus og får hjælp til dokumentation af dit studieforløb og vejledning i forhold til din aktuelle situation.