Fælles kompetenceudvikling i digital udvikling og transformation

Vi taler om Industri 4.0, kunstig intelligens, Internet of Things (IoT) og et hav af andre teknologier og medier. Digital udvikling og forandring er på dagsordenen både i den private og i den offentlige sektor. Men selvom I taler om det, har I så også en nedskrevet digital strategi? Og har I taget konkret stilling til, hvad I som ledelse og medarbejdere egentlig skal vide og mestre for at kunne bidrage? Hvis ikke, kan vi hjælpe jer med at finde svarene og klæde jer på til opgaven. 

Digital udvikling

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra fagområdet for digital udvikling og transformation.

Er I rustet til den digitale fremtid?

Nye teknologier giver os mulighed for at nytænke produkter, ydelser og velfærdsløsninger. Samtidig stiger både kundernes, borgernes, medarbejdernes – ja vores alles forventninger i takt med, at de teknologier og platforme, vi bruger i hverdagen, bliver stadig smartere, mere fleksible og kan tilpasses vores individuelle behov.

Udviklingen var i fuld gang, men accelererede til hidtil ukendte højder, da coronakrisen ramte og satte ekstra turbo på digitaliseringen. Vores digitale omstillingsevne blev på alle måder testet.

Efterspørgslen på digitale løsninger er derfor også meget anderledes i dag, end den var for bare ganske få år siden, og ”toget” ser ikke ud til at standse foreløbig. Det er derfor også et oplagt spørgsmål at stille jer selv, om I som virksomhed, organisation eller institution oplever jer godt nok rustet til at udnytte de nye muligheder? Og om ledere og medarbejdere har de kompetencer, der skal til?

Ingen kickstarter en digital omstilling helt alene

I VIA møder vi mange virksomheder og organisationer, og vi ved, de allerfleste af jer er stærkt optaget af, hvordan I løfter arbejdet med den fremtidige digitalisering. Vi hører ofte, at den største barriere, når man gerne vil lykkes med den digitale omstilling, ikke er teknikken. Det vanskeligste er at få sat den rette organisering omkring arbejdet og at få alle med.

Vi kan ikke ændre på, at den nye digitale virkelighed stiller store krav til jer, og at det uundgåeligt kalder på nye kompetencer på flere niveauer i organisationen/virksomheden. Ingen medarbejder kickstarter en digital omstilling alene! Til gengæld kan vi garantere, vi kan støtte jer i processen og hjælpe jer i mål.

Målrettet kompetenceudvikling

Vores konsulenter har stor praktisk erfaring med at tilrettelægge målrettet kompetenceudvikling og er opdateret på nyeste forskning fra praksis. Det betyder, at vi kan udfordre jer, komme med nye perspektiver på problemstillinger og klæde jer på til at tage det næste skridt på den digitale rejse. Vi bidrager også gerne til implementeringen af nye metoder og arbejdsgange i organisationen.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

 • Ledelse af digital udvikling og forandring
 • Digitale forretningsstrategier og -modeller
 • Bæredygtig digital transformation
 • En digital ledelseskultur og et digitalt mindset
 • Kompetenceløft af den digitale medarbejder
 • Facilitering af innovative processer og digital udvikling
 • Fremtidens digitale arbejdsplads
 • Screening af virksomhedens digitale modenhed
 • Projektledelse af digitale forandringsprojekter
 • Digital dannelse på skoleskemaet
 • Digitalisering og velfærdsteknologi

Mere om os

 • Vi ved godt, at I som virksomhed, organisation eller institution er forskellige og har forskellige ønsker og behov. Derfor tager vi altid en god indledende dialog, så vi bedst muligt kan levere et gennemarbejdet og målrettet forløb. Vores allerstørste styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er vi i stand til at tilbyde hele paletten af fx:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Konferencer
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra fagområdet for digital udvikling og transformation. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, så gør vi det altid i tæt dialog med jer.

  Vi tager udgangspunkt i jeres virkelighed og hverdag, og bruger jeres konkrete udfordringer og problemstillinger, så I ofte vil føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I fysisk er væk fra jeres arbejde. De praktiske eksempler kobler vi med relevante teoretiske perspektiver og tilgange – og på den måde bliver I klædt på til at få øje på nye muligheder og nye løsninger. 

 • Til VIA University College har vi tilknyttet både interne og eksterne undervisere og konsulenter, der alle sætter ind med en professionel ekspertise og høj faglighed, når de rådgiver og uddanner organisationer og virksomheder.

  I tæt samarbejde med jer, gør vi meget ud af at få sammensat det helt rette team til at løfte opgaven omkring ledelse og medarbejderudvikling, organisatorisk kompetenceudvikling og implementering. Dette gør vi bedst ved at tage en god indledende dialog med jer omkring ønsker, behov og muligheder og løbende følge op og evaluere undervejs.

 • Det er ikke alle virksomheder eller organisationer, der er vant til at tænke i muligheder for tilskuds- og fondsansøgninger. Heller ikke selvom ideen er god og mulighederne for finansiering er tilstede. Vi har mange års erfaring i, hvordan institutioners kompetenceudvikling og organisationsudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne.

  I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, hjælper vi med at udarbejde ansøgningen sammen med jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Jan Rosenmeyer
 • Jan Rosenmeier

 • Ledelseskonsulent og lektor
 • T: +45 87 55 18 12