Fælles kompetenceudvikling i offentlig administration

Har I brug for hjælp og sparring til at udvikle jeres administrative processer og implementere nye strategier? Og vil I gerne styrke fagligheden, højne arbejdsmiljøet og klæde ledere og medarbejdere på til fremtiden? Så kan vi hjælpe jer.

Offentlig administration

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra fagområdet for offentlig forvaltning og administration.

Høje krav til effektiv administration – nu og i fremtiden

Som ledere og medarbejdere i den offentlige forvaltning og administration er I under et konstant forandringspres. I skal optimere sagsbehandlingen, strømline administrative processer og implementere digitale systemer og løsninger. Samtidig bliver det forventet af jer, at I har fuld fokus på borgernes rettigheder, persondata og politiske reformer.

Det kræver, at I hele tiden er fagligt opdaterede og er klædt godt på til at imødekomme de skriftende forventninger. I VIA gør vi det lettere for jer at opnå de kompetencer, der skal til for at lykkes i en omskiftelig hverdag. Vi kan nemlig skræddersy et uddannelsesforløb lige præcis til jeres behov.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

 • Regnskabstekniske procedurer og sagsbehandling
 • Planlægning, ledelse og styring af projekter i det offentlige
 • Samarbejde, udvikling og forandringer på tværs
 • Forvaltningsret, sagsbehandling og borgerens rettigheder
 • Personalejura og håndtering af persondata i den offentlige sektor
 • Det sunde arbejdsmiljø med omstillingsparate ledere og medarbejdere

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra fagområdet for offentlig forvaltning og administration. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • I VIA er vi en række undervisere og konsulenter dedikeret til offentlig administration. Vi er del af et stærkt tværfagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde.

  Vores undervisere og konsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge målrettet efter- og videreuddannelse af erfarne medarbejdere, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som kan udfordre jer og komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger - og klæde jer på til at tage næste skridt.

 • Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Kontakt

Steffen Kaspersen
 • Steffen Wessel Kaspersen

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 29 91