Fælles kompetenceudvikling i skolen

Har I brug for hjælp og sparring til at udvikle skolen i en bestemt retning? Vil I igangsætte et tværfagligt projekt? Eller har I brug for nye kompetencer i teamet? Så kan vi hjælpe jer. 

Fremtidens skole kræver udvikling

Der er en forventning om, at I som skole konstant udvikler jer og følger med tiden. Og det betyder, at I ved siden af hverdagens mange opgaver både skal holde jer fagligt opdateret og skabe rum til udvikling. Den udfordring vil vi gerne hjælpe jer med.

I VIA gør vi det lettere for jer at opnå de kompetencer, der skal til for at skabe den bedste skole og undervisning til jeres elever. Vi kan nemlig skræddersy et uddannelsesforløb lige præcis til jeres behov. 

Det kan eksempelvis være, at I har brug for et nyt blik på en konkret udfordring, der fylder på skolen eller i et bestemt team? At I gerne vil have input til at udvikle det tværfaglige samarbejde? Eller måske er I en gruppe, som gerne vil have nye kompetencer inden for et bestemt fagligt område?

Bliv klædt på til opgaven

Vores konsulenter har stor praktisk erfaring med at tilrettelægge målrettet kompetenceudvikling og er opdateret på nyeste forskning fra praksis. Det betyder, at vi kan udfordre jer, komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger og klæde jer på til at tage de næste skridt.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

 • Trivsel, skoletilhør og fællesskaber
 • Professionelle læringsfællesskaber og teamsamarbejde
 • Inklusion, mellemformer og specialpædagogik i almenskolen 
 • Teknologiforståelse og digital dannelse 
 • Dansk som andetsprog og undervisning af flersprogede elever
 • Didaktisk udvikling og vejledning i skolen
 • Bæredygtighed i undervisningen
 • Grundskolens undervisningsfag

I samarbejde med CFU tilrettelægger vi også kompetenceløft inden for de enkelte undervisningsfag. Hent inspiration her.

Mere om os

 • Vi ved godt, at forskellige skoler har forskellige behov. Derfor tager vi altid en god indledende dialog omkring ønsker og behov, så vi bedst muligt kan levere et gennemarbejdet og målrettet forløb. Vores allerstørste styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er vi i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation
 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, så gør vi det altid i tæt dialog med jer.

  Vi tager udgangspunkt i jeres virkelighed og hverdag, og bruger jeres konkrete udfordringer og problemstillinger, så I ofte vil føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I fysisk er væk fra jeres arbejde. De praktiske eksempler kobler vi med relevante teoretiske perspektiver og tilgange – og på den måde bliver I klædt på til at få øje på nye muligheder og nye løsninger.

 • VIAs konsulenter på skoleområdet er del af et stærkt fagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde. 

  Mange konsulenter på skoleområdet har en baggrund som lærere i grundskolen. Herudover har vi alle erfaring med at udvikle, koordinere og projektlede kompetenceforløb i samarbejde med skoler, kommuner og andre samarbejdspartnere. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt – og som brænder for skoleudvikling. 

 • Som skole er I måske ikke vant til at tænke i muligheder for tilskuds- og fondsansøgninger, selvom I har en rigtig god projektidé, og mulighederne for tilskud er tilstede. 

  Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen 
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Liv i skolen bestil online

Liv i skolen: Skoleledelse og skoleudvikling

Læs om hvordan skoleledelse ser ud i dag, og hvordan skoleledelsen samarbejder med det pædagogiske personale om skolens udvikling.

Det siger vores kunder om samarbejdet

Kontakt

Torben Kirkegaard
 • Torben Kirkegaard

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 19 26