Fælles kompetenceudvikling inden for projekt- og procesledelse

Ønsker I at udvikle jeres projektledelse, projektorganisation? Eller søger I rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med organisatoriske udviklingsaktiviteter og innovative processer? Så står vi klar til at hjælpe jer.

Projektledelse

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra fagområdet for projekt- og procesledelse.

Få 100% styr på jeres projekter og processer

Vi lever i en verden i konstant forandring, hvor omstillingsparathed og udvikling er blevet altafgørende faktorer. Det betyder, at der bliver gennemført organisatoriske processer, igangsat nye aktiviteter, og søsættes projekter som aldrig før. 

Det er vores erfaring, at de af jer, der aktivt arbejder med at fremme, udvikle og anerkende projekt- og procesledelse som organisatorisk kompetence, når længst. 

Hos VIA forstår vi kompleksiteten i projektbaseret arbejde samt forandrings- og udviklingsprocesser. Vi står på et solidt fundament af viden og erfaring og kan hermed levere skræddersyet rådgivning og kompetenceudvikling, der kan hjælpe jer med at sikre, at I får en kvalificeret tilgang til arbejdet.

Skal I have konkretiseret et nyt koncept, strategi eller en produktide? Eller er I optaget af at udvikle en ny kultur? Så har I brug for at få bragt forskellige medarbejdere og ideer i spil. Her kan vi sætte ind med en professionel procesleder og facilitator, der har stor erfaring med opstart og facilitering af innovative processer. Læs mere om det her.

Vi kan b.la. tilrettelægge forløb inden for:

 • Ledelse af forandringsprojekter
 • Distanceledelse, kommunikation og teamrelationer på tværs af organisation og lokationer
 • Udvikling af projektledelse som en central og veludviklet kernekompetence i organisationen
 • Udvikling af projektmodeller og porteføljemodeller i tæt samarbejde med organisationen 
 • Professionel facilitering af innovative processer/workshops ifm. udvikling af ny strategi, produkter eller services
 • Uddannelse for medarbejdere i procesledende funktioner
 • Sammensat forløb med fokus på identifikation og håndtering af risici i projektporteføljer
 • Dokumentation og udvikling af projektkulturen i organisationen
 • Teamudvikling
 • Organisationsudvikling

Som eksempler på seneste samarbejder kan nævnes undervisningsforløb og/eller konsulentydelser for Videncenter for Digital Handel, Salling Group, Hjertesamarbejdet OUH-Fyn, Nordisk Ministerråd, Scandinavian Growth Creators, Kamstrup, Viborg Katedralskole, Struer Gymnasium og Bankdata.

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra fagområdet for projekt- og procesledelse. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • Til VIA University College har vi tilknyttet både interne og eksterne undervisere og konsulenter, der alle sætter ind med en professionel ekspertise og høj faglighed, når de rådgiver og uddanner organisationer og virksomheder.

  I tæt samarbejde med jer, gør vi meget ud af at få sammensat det helt rette team til at løfte opgaven omkring ledelse og medarbejderudvikling, organisatorisk kompetenceudvikling og implementering. Dette gør vi bedst ved at tage en god indledende dialog med jer omkring ønsker, behov og muligheder og løbende følge op og evaluere undervejs.

 • Det er ikke alle virksomheder eller organisationer, der er vant til at tænke i muligheder for tilskuds- og fondsansøgninger. Heller ikke selvom ideen er god og mulighederne for finansiering er tilstede. Vi har mange års erfaring i, hvordan institutioners kompetenceudvikling og organisationsudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne.

  I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, hjælper vi med at udarbejde ansøgningen sammen med jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Det siger vores kunder om samarbejdet

Kontakt

Lotte Langkilde | VIA University College
 • Lotte Langkilde

 • Efter - og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 19 06
Thorsten Høegsberg
 • Thorsten Høegsberg

 • Lektor, coach og proceskonsulent
 • T: +45 87 55 19 40