Fælles kompetenceudvikling på sundhedsområdet

Har I brug for hjælp og sparring til at udvikle sundheds- eller psykiatriområdet i en bestemt retning? Vil I igangsætte et tværfagligt forløb for borgere eller patienter med psykiske vanskeligheder? Eller har I brug for et fælles sundhedsfagligt fundament i afdelingen eller teamet? Så kan vi hjælpe jer. 

Gruppe af sundhedsansatte på efteruddannelse sammen - tre kvinder i gruppearbejde

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra sundhedsområdet.

Fremtidens psykiatri og sundhedsområde kræver udvikling. Er I klædt på?

Der er en konstant forventning om, at I på psykiatriområdet og i sundhedssektoren skal udvikle jer og følge med tiden – ved siden af hverdagens mange opgaver. Det lægger et enormt pres på personalet i både kommuner og regioner, og det stiller selvsagt store krav til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, koordinatorer, social- og sundhedsassistenter, pædagogisk personale, ledere, mv., når de sundhedsfaglige opgaver og forløb hele tiden bliver mere komplekse, og hvor kravene til sammenhængende forløb og kvalitet hele tiden opjusteres.

I VIA gør vi det lettere for jer at opnå de kompetencer, der skal til for at matche kravene til et involverende og kvalitetsforbedret sundhedsområde. Vi kan nemlig skræddersy et uddannelsesforløb lige præcis til jeres behov.

Det kan eksempelvis være, at I har brug for et nyt blik på en konkret udfordring, der fylder i regionen, kommunen eller i et bestemt team? At I gerne vil have input til at udvikle det tværfaglige samarbejde? Eller måske er I en gruppe, som gerne vil have nye kompetencer inden for et bestemt sundhedsfagligt eller psykiatrisk område eller en bestemt metode?

Vores konsulenter har mange års praktisk erfaring med at tilrettelægge målrettet kompetenceudvikling, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at vi kan udfordre jer, komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger og klæde jer på til at tage de næste skridt.

Vi kan bl.a. tilrettelægge forløb inden for:

 • Dit hjem Min arbejdsplads
 • Dobbeltdiagnoser
 • Forandringsledelse i en sundhedsfaglig kontekst
 • Konfliktforebyggelse- og håndtering
 • Koordinering af komplekse forløb
 • Nyt syn på borgere med psykiske vanskeligheder
 • Sammenhængende indsatser i det nære sundhedsvæsen

Mere om os

 • Vi ved godt, at forskellige regioner, kommuner og afdelinger har forskellige behov. Derfor begynder vores samarbejde med en indledende dialog omkring behov og ønsker, hvorfra vi designer og udarbejder et målrettet forløb til jer.

  Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra sundhedsområdet. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • I VIA er vi en række undervisere og konsulenter dedikeret til psykiatri- og sundhedsområdet. Vi er del af et stærkt tværfagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde.

  Vores undervisere og konsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge målrettet efter- og videreuddannelse af erfarne medarbejdere, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som kan udfordre jer og komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger - og klæde jer på til at tage næste skridt.

 • Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.


Kontakt

Elisabeth
 • Elisabeth Flindt

 • Efter- og videreuddannelseschef
 • T: +45 87 55 19 12