Fælles kompetenceudvikling til erhvervsskoler

Har I brug for rådgivning og sparring omkring skolens pædagogiske eller didaktiske udvikling? Vil I igangsætte et større projekt? Eller har I brug for nye kompetencer? Så er vi klar til at hjælpe jer. 

Erhvervspædagogik

Bliv kontaktet af en konsulent fra VIA

Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra det erhvervspædagogiske område

Attraktive erhvervsuddannelser – til fremtidens arbejdsmarked

Som lærer eller leder på en erhvervsskole spiller du en vigtig rolle i forhold til at uddanne kvalificeret arbejdskraft til det moderne arbejdsmarked – både nu og i fremtiden.

Opgaven forudsætter, at du og dine kolleger kan tilrettelægge undervisningsforløb med fokus på differentiering, relationskompetencer og faglig stolthed. Samtidig skal I arbejde aktivt med emner som digitalisering, bæredygtighed, entreprenørskab og innovation i undervisningen.

Måske kræver det, at I som lærere selv bliver klædt på med ny viden og nye kompetencer. Det kan også være, at I har brug for inspiration og sparring til at afgrænse og igangsætte et konkret uddannelsesforløb.

Uanset hvad jeres ønsker og behov er, så er vi klar til at hjælpe jer i VIA.

Få hjælp og redskaber til at udvikle jeres erhvervsskole

Vi har stor erfaring med skoleudvikling, og vi kender de aktuelle udfordringer og muligheder.

Vi hjælper jer med at afklare, tilrettelægge og gennemføre både kortere uddannelsesforløb, temadage og større projekter inden for fx:

 • Erhvervspædagogik
 • Læring i praksis
 • Professionelle læringsfællesskaber og teamsamarbejde
 • Teknologiforståelse og digital dannelse
 • Faglig stolthed
 • Bæredygtighed i undervisningen

Mere om os

 • Vores styrke er, at vi favner en bred vifte af højt specialiserede faglige miljøer, og at vi derfor er i stand til at tilbyde hele paletten af:

  • Særligt tilrettelagte kursusforløb
  • Skræddersyede diplom- og akademiforløb
  • Oplæg, foredrag og workshops
  • Teamudvikling og teamsparring
  • Facilitering af temadage
  • Webinarer og andre online formater
  • Evalueringer og analyser
  • Træning, supervision og simulation

  Få en uforpligtende snak med en af VIAs konsulenter fra det erhvervspædagogiske område. Udfyld formularen og bliv kontaktet.

 • Når vi udvikler og tilrettelægger kompetence- og uddannelsesforløb, foregår det altid i tæt dialog med jer, for vi ved, at forskellige kommuner og afdelinger har forskellige behov. Det tætte samarbejde omkring udvikling af et kompetenceforløb sikrer, at udgangspunktet er jeres oplevede udfordring og jeres hverdag.

  Vi har altid fokus på, at alle kompetence- og uddannelsesforløb indeholder praktiske eksempler – og at disse trænes i praksis og i den virkelighed, hvor de skal anvendes. Derudover arbejder vi undervejs i forløbene med jeres konkrete problemstillinger fra hverdagen, og derfor vil I ofte føle jer i gang med at løse arbejdsopgaver, selvom I sidder på ”skolebænken”.

 • I VIA er vi en række undervisere og konsulenter dedikeret til det erhvervspædagogiske område. Vi er del af et stærkt tværfagligt miljø med let adgang til sparring, udvikling og tværfagligt samarbejde.

  Vores undervisere og konsulenter har stor erfaring med at tilrettelægge målrettet efter- og videreuddannelse af erfarne medarbejdere, og de er opdateret på, hvad der rører sig i praksis. Det betyder, at I kan forvente at møde en konsulent med stor professionsfaglig viden og indsigt, som kan udfordre jer og komme med nye perspektiver på jeres problemstillinger - og klæde jer på til at tage næste skridt.

 • Vi har mange års erfaring i, hvordan kompetenceudvikling kan understøttes af fondsansøgninger, og vi hjælper gerne. I skal selvfølgelig bidrage med den nødvendige viden og data, men når den del er på plads, udarbejder vi ansøgningen for jer.

  Hvis I vil vide mere om hjælp til tilskuds- og fondsansøgninger, så kontakt:

  Steffen Kaspersen
  T: +45 87 55 29 91
  E: stka@via.dk

 • VIA University College (VIA) er en af Danmarks seks professionshøjskoler, som udbyder de fleste af landets mellemlange videregående uddannelser. Vi uddanner eksempelvis lærere, pædagoger, sygeplejersker, ingeniører, fysioterapeuter, designere. I alt har vi 42 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på 11 adresser i regionen, med i alt ca. 18.800 studerende.

  Med yderligere ca. 20.000 kursister og ca. 2.000 forskellige videreuddannelsesaktiviteter om året kommer VIAs efter- og videreuddannelser i top tre blandt Nordens største udbydere af efter- og videreuddannelse. Og størrelse betyder noget i denne sammenhæng, fordi det giver grobund for faglige miljøer og dermed muligheden for at tiltrække – og tilbyde - nogle af Danmarks mest kompetente og erfarne undervisere inden for stort set alle fagområder.

  Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. For det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

Det siger vores kunder om samarbejdet

Kontakt

Rasmus Dyrendal | VIA University College
 • Rasmus Dyrendal

 • Lektor. Pædagogik, læring og vejledning
 • T: +45 87 55 01 75
Pernille Benkjer
 • Pernille Benkjer

 • Adjunkt, Ungdomsuddannelse, erhvervspædagogik og vejledning
 • T: +45 87 55 18 11